Naujienos

DĖL NUOTOLINIO MOKYMO

Kaip vyks mokymas?
Kiekvieną dieną, iki 9.30 val. mokytojai užpildys elektroninį dienyną Tamo. Jame prie tos dienos pamokų, ,,klasės darbo“ skiltyje bus nurodytos popierinės bei skaitmeninės užduotys. Prie ,,namų darbų“ skilties – papildomos užduotys mokomąjai medžiagai įtvirtinti.
Pagrindinė platforma mokymo medžiagai pateikti – Tamo elektroninis dienynas. Jame mokytojai prie klasės darbo nurodo tos dienos mokymo medžiagą. Mokymo medžiaga gali būti popierinė (nurodant vadovėlio, pratybų puslapius ir konkrečias užduotis), virtuali (pateikiama aktyvi nuoroda), taip pat gali būti pateikiama kitomis Word, PowerPoint, Prezi bei kitomis programomis. Taip pat – filmuotos pamokos bei pamokos realiu laiku (apie pamokas realiu laiku mokiniai informuojami savaitės pradžioje, pateikiant savaitės planą).
Mokinių konsultacijoms mokytojos naudoja Zoom, Messenger programas. Video pamokų bei konsultacijų grafikas bus pateikiamas kiekvienai savaitei. Jį gausite elektroninio dienyno Tamo žinute.
Vertinimui, įsivertinimui naudojamos mokytojo pasirinktos virtualios aplinkos bei kiti būdai, dėl kurių yra susitarta su mokiniais.

Prašome Jūsų geranoriškumo bei pagalbos savo vaikams jungiantis prie virtualių erdvių.
Kilus neaiškumams, galite kreiptis į klasės mokytoją telefonu.

 

Direktorė