Pedagogai

Mokytojų sąrašas

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Mokomieji dalykai

Elektroninio pašto adresas

1

2

3

4

5

6

7

1.

Charisova Rita

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Direktorė, II kat. Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

direktore@pradine.panevezys.lm.lt

2.

Daraškienė Edita

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

editadaraskiene27@gmail.com

3.

Antipirovičienė

Jūratė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja. Anglų k. mokytoja

Anglų k. mokytoja metodininkė

Anglų kalba

jurate.anti@yahoo.com

4.

Jankevičienė Diana

Aukstasis

Pradinių kl. mokytoja. Anglų k. mokytoja

Anglų kalbos mokytoja

Anglų kalba

d.salvina@gmail.com

5.

Butkevičienė Aušra

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

wilouz@gawab.com

6.

Dilienė Vija

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

d.vija@yahoo.com

7.

Gubistienė Audronė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė Pradinis ugdymas agubistiene@gmail.com

8.

Storastienė Rita

aukštasis

Muzikos mokytoja

Būrelio vadovė ir muzikos mokytoja

Liaudies ansamblis

rrstorast@yahoo.com

9.

Gudaitė Laima

aukštasis

Oligofreno-pedagogika su logopedija

Logopedė metodininkė

Spec. pagalba

laiguda@yahoo.com

10.

Brazdžionienė Daiva

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

daiva4kl@gmail.com

11.

Judokienė Vida

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

vidjud@gmail.com

12.

Junevičiūtė Danguolė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

spurgelis@gmail.com

13.

Jurgaitienė Vida

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

mokytoja.jurgaitiene@gmail.com

14.

Kolinienė Birutė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

birutekoliniene@yahoo.com

15.

Latvėnienė Dalija

aukštasis

Chorinis dirigavimas

Mokytoja metodininkė

Muzika

dalija.latveniene@gmail.com

16.

Marcinkevičienė

Rita

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

ritamarcink@gmail.com

17.

Motekaitienė Indra

aukštasis

Spec. pedagogika ir logopedija

Vyresnioji specialioji pedagogė

Spec. pagalba

Bibliotekininkė

indramotek@gmail.com

18.

Nefienė Zita

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

zitanefiene@gmail.com

19.

Suleimanova

Valentina

Spec.vid.

Choro vadovė

Akompaniatorė

Koncert-meisterė

 

20.

Žukauskienė Laimutė

aukštasis

Pradinių kl. mokytoja

Mokytoja metodininkė

Pradinis ugdymas

llaimme@inbox.lt

21.

Pinkevičienė Ingrida

aukštasis

Pradinių klasių mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Pradinis ugdymas

ingpinke@gmail.com

22.

Taraškevičienė

Rūta

Aukštasis

neuniversit.

Tikybos mokytoja

Mokytoja

tikyba

taraskeviciene@gmail.com

23.

Bakanauskas Ričardas

aukštasis

Kultūros darb., baletmeisterio - pedagogo

Choreografijos mokytojas ekspertas

Šokis

pynimelis@takas.lt

24.

Seferoglu Lina

aukštasis

Socialinė pedagogė

Vyresnioji socialinė pedagogė

Socialinė pagalba

lineta6@gmail.com

25.

Likšienė Svetlana

aukštasis

Kūno kultūros mokytoja

PDDG auklėtoja

 

svetlanach1975@hotmail.com

26.

Klišys Vidas

aukštasis

dėstytojas

Būrelio vadovas

Liaudies ansamblis

vidasklisys@gmail.com