Projektai

Vaikų ir jaunimo meno projektas  „Apverstas pasaulis“

Birželio 1-2 d. Panevėžio pradinės mokyklos bendruomenė dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamame vaikų ir jaunimo meno projekte „Apverstas pasaulis“. Šio projekto tikslas –
užtikrinti vaikų kūrybiškumo ir meninių įgūdžių ugdymą, pasitelkiant meno atstovus į formalųjį ugdymą.
Projekto veiklos vyko Skaistakalnio parke, Panevėžio pradinės mokyklos erdvėse. Vaikus matyti pasaulį kitaip mokė dailininkė, sienų tapytoja, fotomenininkė, dizainerė, įvairių meninių projektų kuratorė Milena Marcinkevičiūtė – Mili. Atrodytų, kad kūrybiškumas nepamatuojamas ir neapčiuopiamas, bet, tik suteikus vaikams neribojamą laisvę kurti, tu gali pamatyti, kad saulė gali būti drambliu, o drugelis – namu… Labai svarbu jau pradinės klasėse ugdyti mokinių kūrybiškumo ir kultūrinę kompetencijas. Besiformuojančiai asmenybei svarbu kultūrinės savimonės ugdymas, grįstas žiniomis, aktyvia kultūrine raiška ir kultūriniu sąmoningumu. Taip pat pradinėse klasėse mokiniams svarbu tyrinėti, generuoti, kurti kūrybines idėjas, produktus. Vaikams patiko kurti pasaulį, kuriame neegzistuoja taisyklės ir viskas vyksta apverstai!
Už nuotraukas dėkojame Milenai Marcinkevičiūtei-Mili
TŪM renginys
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Graži draugystė!
Vasario – balandžio mėnesiais Panevėžio pradinėje mokykloje atliko praktiką Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesinių studijų programos „PEDAGOGIKA“ studentė Laura. Užsimezgė graži ir šilta 2a klasės mokinių, mokytojos Laimutės, mokytojos padėjėjos Dianos ir Lauros draugystė. Liūdna buvo atsisveikinti, bet tikimės, Laura, dar sugrįši ir jau galėsime į tave kreiptis – MOKYTOJA LAURA:)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Tarptautinis eTwinning projektas „Here&Now with Art and Mindfulness at School”
Projekte dalyvaujantys 3a kl. mokiniai, panaudodami informacines technologijas kūrė spalvotas bei spalvinimui skirtas mandalas Stadler (https://www.staedtler.com/…/magic-motifs-colouring…/) bei Mandalagaba (https://www.mandalagaba.com/#v0YVa8) aplinkose. Kūrybos procesas mokiniams labai patiko. Pabandykite ir jūs sukurti savo mandalą 🙂
Mokytoja Birutė Kolinienė, soc. pedagogė Lina Seferoglu
Projekto „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ II etapas
2 klasių mokiniai kovo – gegužės mėnesiais dalyvauja projekto ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ antrame etape. Mokiniai turės 14 plaukimo pamokų. Projekto užsiėmimai vyksta ,,Žemynos“ progimnazijos baseine.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks 2023“

Projeto vykdymo laikas 2023 m. kovo – lapkričio mėnesiai

Tikslas – ugdyti mokinių emocinį intelektą organizuojant bendrumo jausmą skatinantį  prasmingą užimtumą, akcentuojant psichotropinių medžiagų prevenciją.

Uždaviniai:

  1. Saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.
  2. Mokyti pozityvaus bendravimo formų, atsisakant netinkamo elgesio, žalingų įpročių.

3. Tobulinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendravimo bei bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius.

Numatomi projekto rezultatai, reikšmė

Projektinės veiklos padės įtvirtinti sveikos gyvensenos įgūdžius, mokinių socialinius gebėjimus, pozityvaus bendravimo, kylančių nesutarimų sprendimo įgūdžius. Aktyvių meninės bei sportinės krypties veiklų metu vaikai mokysis tinkamai reikšti emocijas ir jausmus, prisiimti įsipareigojimus ir atsakomybę.

Socialinės, emocinės, sveikos gyvensenos kompetencijos ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas gerins mokyklos mikroklimatą – bus kuriami pozityvūs tarpusavio santykiai, gerės mokinių fizinė ir psichinė sveikata. Mokyklos bendruomenė turės žinių apie emocinę sveikatą ir ją palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius: mitybą, fizinį aktyvumą. Jomis remsis kasdieniniame gyvenime. Ilgųjų pertraukų metu vyks vaikų joga. Veiklų „Aš tavo didysis brolis, sesė“ pirmų klasių mokiniai padedant ketvirtų klasių mokiniams, lengviau adaptuosis mokykloje, jausis emociškai saugūs. Ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai dalyvaudami įvairiose veiklose kartu su mokyklos mokiniais bendraus ir bendradarbiaus kartu. Ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams pradinė mokykla taps žinoma. Tai turės įtakos renkantis mokyklą. Bendradarbiavimas tarp ikimokyklinių įstaigų, soc. partnerių tęsis ir pasibaigus projektui.

VEIKLOS

Saulės įkrovimas

Vieną kovo 30 d. Knygų Draugai atsikėlė ir už lango pamatė daug sniego… Ką daryti? Ogi, kartu su ežiuku ėjome ieškoti saulės. SURADOM, PAGAVOM! O kad šilčiau, skaisčiau ir ilgiau šviestų,
dar ir įkrovėme žalsvais- gelsvais elementais….
Pavasariniai linkėjimai nuo mūsų visų KD!!

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės.

Vaikų joga

1b ir ic klasių mokiniai dalyvavo jogos užsiėmimuose. Vaikai kupini energijos, entuziastingai juda, jiems sunku ilgai išbūti vienoje padėtyje. Dėl šių priežasčių vaikų joga yra kiek kitokia.  Užsiėmimai skirti lavinti koordinaciją, kūno lankstumą bei taisyklingą kvėpavimą. Skatina vaikų pasitikėjimą savimi bei empatiją kitiems, leidžia vaikams atsiskleisti ir išmokti valdyti savo emocijas. Daugiau atsipalaidavimo bei juoko!

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė

Vaišiname Lietuvą puodeliu arbatos

Šventės ir sveikinimai tęsiasi! Kovo 23 d. Knygų draugai, aptardami arbatos gėrimo mandagų elgesį, skaitė K. Kasparavičiaus istoriją „Arbatos klubas“ ir kūrybinėse dirbtuvėlėse gamino puodelį. Jame ne tik garavo, bet ir kvepėjo žolelių arbata. „Kartą Knygų Draugai pakvietė Lietuvą išgerti arbatos. Kompanija susirinko gana marga…“

Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia, mokytoja Indra ir Knygų Draugai

 

Vakaronė „Šokim, trypkim, linksmi būkim!“
Kovo 9 dieną pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi į Panevėžio bendruomenių rūmų salę. Vyko tradicinė vakaronė „Šokim, trypkim, linksmi būkim“. Vakaronė buvo skirta Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu koncertavo mokyklos neformaliojo būrelio „Linksmieji muzikantai“ mažieji muzikantai (vadovas Vidas Klišys), šokio sūkuryje sukosi tautinio šokio kolektyvo „Saulužė“ šokėjai (vadovai Ričardas ir Lukas Bakanauskai). Na, o mokytojams, mokinių mamytėms, tėveliams, močiutės, seneliams, broliukams ir sesutėms neleido atsikvėpti folkloro ansamblio „Raskila“ (vadovė Lina Vilienė) muzikantai ir šokėjai. Smagiame rate sukosi visa mokyklos didelė, draugiška bendruomenė. Ačiū visiems už smagų laiką kartu!
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Vaikų joga
2023 m. kovo – lapkričio mėnesiais mokykloje vykdomas neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“. Fizinio ugdymo pamokų, ilgųjų pertraukų metu mokykloje vyksta vaikų joga. Jogos metu mokiniai lavina koordinaciją, kūno lankstumą bei taisyklingą kvėpavimą. Joga skatina vaikų pasitikėjimą savimi bei empatiją kitiems, leidžia vaikams atsiskleisti ir išmokti valdyti savo emocijas.
Neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Esu kitoks“ finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės.
Projekto vadovė Dalia
Projektas „Mokytojų mainų dienos 2023“
Vasario 2 d. mokykloje vyko projektas „Mokytojų mainų dienos“. Projekto tikslas – mokymosi lyderystės ugdymas. Mokiniai turėjo galimybę pakeisti ugdymosi aplinką. Pamokas jiems vedė kitų klasių mokytojai. Į projektą įsitraukė 100 proc. klasių. Mokiniai dirbo poromis, komandomis, naudojosi Mouse Mishieft įrankiu, lavino skaičiavimo įgūdžius, susipažino su termometrų rūšimis, žiūrėjo animacinius filmus, vyko jų aptarimai, dalyvavo viktorinoje, susipažino su eiliuota pasaka, piešė komiksus, vyko dailės eksperimentai, mokėsi piešti be teptuko, atliko mudfulness kvėpavimo pratimus, atliko Kahoot užduotis, žaidė komandinį žaidimą „Give me five“. Mokiniai ugdė pažinimo, skaitmeninę, pilietiškumo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kultūrinę , komunikavimo kompetencijas. Pasibaigus projektui mokytojai pildė refleksijos lapus Teams aplinkoje. Mokiniai dalyvavo apklausoje. Iš 98 apklaustų 2-4 klasių mokinių 95 mokiniai pasisakė, kad, tai viena iš įdomesnių dienų metuose.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę“
Panevėžio pradinės mokyklos 1a klasės mokiniai, kurie lieka pailgintos dienos grupėje dalyvavo tarptautiniame skaitymo skatinimo projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Tyrimais įrodyta, kad būtent knygas skaitantys vaikai turi labiau išlavintą kritinį mąstymą, geriau sprendžia gyvenimiškas problemas, lengviau bendrauja. Evelinos Daciūtės kūrybą galima priskirti prie tų, kurios domina vaikus. Pasirinktą šios autorės knygą „Drambliai ėjo į svečius“ mokiniai ne patys skaitė, o pasikvietė 3a kl. mokines Liepą ir Gabiją kaip skaitoves. Kiekvienas vaikas išsirinko frazę iš knygos ir perkėlė tekstą į kompiuterį. Dirbtinis intelektas (Craiyon modelis) sugeneravo paveikslėlius pagal jam pateiktas užklausas. Pirmokams buvo smalsu, kokį piešinį išvys savo kompiuteryje, o pamatę maloniai nustebo. Juk smagu derinti ir knygą, ir kompiuterį.
Bibliotekininkė, PDG mokytoja Svetlana Likšienė
Iniciatyva „Padėsiu mokytis“
Prie Panevėžio pradinės mokyklos kolektyvo prisijungė iniciatyvos „Padėsiu mokyti(s)“ savanorė Eglė Tičkūnaitė.
Gražaus laiko kartu!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Mūsų mokyklos 3a ir 2c kl. mokiniai dalyvauja tarptautiniame eTwinning projekte “HERE&NOW with Art and Mindfulness at School”., kuriame dalyvauja mokiniai iš Rumunijos, Lenkijos, Turkijos, Graikijos ir Kroatijos. Viena iš projekto veiklų – kartu parengtas 2023 m. kalendorius su įvairiomis dėmesingo įsisąmoninimo praktikomis. Kviečiame Jus pavartyti ir naudotis mūsų sukurtu kalendoriumi 🙂
Soc. pedagogė Lina, psichologė Laura
Gruodžio 20 d. įvyko pirmasis eTwinning projekto “Here&Now with art and mindfulness at School” dalyvių susitikimas. Projekte dalyvauja mūsų mokyklos 2c ir 3a klasių mokiniai bei vaikai iš Lenkijos, Graikijos, Rumunijos, Kroatijos bei Turkijos. Mokiniai savo gimtąja kalba dainavo vieni kitiems kalėdines daineles, dalinosi puikia nuotaika bei linkėjo gražių švenčių.
„Nebūtina daryti žygdarbių. Visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile.” (Motina Teresė)
Dėkojame mokiniams ir jų tėveliams už nuostabias KALĖDINES EGLUTES🎄. Kiek daug širdies ir šilumos įdėta jas kuriant! Net 152 eglutės puošė mokyklos erdves, o vėliau iškeliavo džiuginti Panevėžio Šv. Juozapo globos namų senolius bei A. Bandzos socialinių paslaugų namų gyventojus, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bibliotekos bei Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos “Šaltinėlis” skaitytojus.
Šiltų, jaukių ir gražių Jums švenčių!!!
Tikybos mokytoja Alma Jakusevičiūtė-Kulevičė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu

Pagaliau finišas!!!!!!!!!

Gruodžio 16 d. mūsų mokyklos komanda Elija, Tėja, Liepa, Sofija, Marta, Amelija, Gabija su mokytoja Audrone Gubistiene ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausiene robotikos centre „RoboLabas“ dalyvavo baigiamajame iniciatyvos „Pamokos matuojasi Panevėžį: iššūkių serija“ renginyje. Mokiniai pristatė AB „Panevėžio energija“ iššūkį „Kaip taupyti šilumą?“. Šis iššūkis subūrė visą pradinės bendruomenę ieškojimams ir eksperimentams. Tiek klasėse, tiek namuose, šeimose vyko intensyvi, kūrybinė veikla. Tėveliai, mokiniai, mokytojai ieškojo  būdų, kaip taupyti šilumą. Vienų ieškojimai – statistiniuose skaičiavimuose, kitų – paruoštuose informacinėse pateiktyse, trečių užfiksuota nuotraukose, dar kitų – piešiniuose ar sukurtuose maketuose. Buvo priimtas sprendimas – sukurti vieną filmuką, kuriame mokiniai vaizdžiai parodytų, kokie yra šilumos taupymo būdai. Mažuosius aktorius filmavo ir filmuką kūrė Saulės ir Vakario tėtis Tomas Krisiūnas.

Gruodžio 16 d. mokyklos komanda robotikos centre „RoboLabas“ pristatė 2 filmukus „Kaip taupyti šilumą Panevėžio pradinėje mokykloje?“ ir 3c klasės tėvelių atrastą taupymo būdą „Šilumą kuriame apsikabindami“. Mokinių pristatymai buvo sutikti gausiais aplodismentais ir šypsenomis. Mūsų mokyklos iššūkio pristatymas laimėjo KŪRYBIŠKIAUSIO SPRENDIMO nominaciją.

Ačiū visai mokyklos bendruomenei, kuri aktyviai dalyvavo šio projekto sprendimų ieškojimuose.

Visų jūsų dėka už iššūkio „Kaip taupyti šilumą?“ pristatymą MOKYKLOS MOKINIAI LAIMĖJO NEŠIOJAMĄ KOMPIUTERĮ IR JBL KOLONĖLĘ!!!! Dovanas mokyklos komandai įteikė Panevėžio miesto meras. Rytis Mykolas Račkauskas ir  AB „Panevėžio energija“ atstovė spaudai Daiva Paulauskienė.

Gautomis dovanomis mokiniai galės naudotis mokyklos skaitykloje!!!!!!!!!!!

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Būk mano draugu!

1d klasės mokiniai dalyvauja šalies 1- 4 klasių mokinių projekte „Būk mano draugas“. Projekto dalyviai turi parašyti ir išsiųsti laiškus respublikos mokyklų bendraamžiams, siekiant užmegzti tarpmokyklinį bendravimą. Pirmokai nusprendė laiškais nudžiuginti Panevėžio rajono Ramygalos gimnazijos Vadoklių skyriaus pradinukus. Dalyvaudami projekte mokiniai ugdo kūrybiškumo ir komunikavimo kompetencijas.
Mokytoja Gitana
Kaip pirmokai lobio ieškojo?
Ryte, kaip visada, 1d klasės mokinių laukė elfas Išdykėlis. Šį kartą elfas neprikrėtė išdaigų, bet pakvietė pirmokus surasti LOBĮ! Susiskirstę komandomis, pasiėmę elfo paliktas užuominas, vaikai patraukė ieškoti lobio. Vieni aplankė biblioteką, kitiems teko apsilankyti valgykloje, raštinėje, pas socialinę pedagogę, sveikatos priežiūros specialistę, budėtoją. Deja, ten jų laukė ne lobis, bet kitas laiškas su nauja užuomina, liepiančia grįžti į klasę. Klasėje atplėšę vokus, rado „sukarpytą“ sakinį, kurį perskaitę ir surado saldų lobį. Šventė tęsiasi!
Mokytoja Gitana
Elfo kelionė

Gruodžio 7 d. mokykloje apsigyveno 15 elfų. Išdykėliai  tiek pridaro netvarkos, kad net baisu! Bet…bet mokiniams jie labai patinka ir jie laukia vis kito ryto ir vis kitų išdaigų!

Olimpinis mėnuo 2022

Spalio mėnesį 1d klasės mokiniai dalyvavo projekte „Olimpinis mėnuo 2022“, kurio metu ugdė sveikos gyvensenos įpročius. Pirmokai formavo savo fizinio aktyvumo įpročius, kartu su virtuvės šefu Gian Luca Demarco gvildeno sveikos mitybos temą ir mokėsi gaminti sveikus patiekalus. Virtualaus susitikimo metu olimpietė Diana Zagainova papasakojo savo karjeros sėkmės istoriją, mokiniai analizavo video reportažą apie bendradarbiavimą. Kalbėdami apie emocinę sveikatą, pirmokai išmoko keletą užduočių, kurios gali praversti tiek pamokų, tiek pertraukų metu tinkamai išreikšti ir sureguliuoti emocijas klasėje. Mėnesį laiko pirmokai buvo aktyvesni nei įprastai, stengėsi sveikiau maitintis, suformavo dar geresnius tarpusavio santykius bei geriau reguliavo savo emocijas. Už dalyvavimą projekte mokiniai buvo apdovanoti projekto globėjos p. D.Nausėdienės ir LTOK prezidentės D. Gudzinevičiūtės padėkomis.

Mokytoja G. Zupkaitė

 

Projektas „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“

Spalio – gruodžio mėn. mokyklos 2a, 2b, 2c ir 2d klasių mokiniai dalyvauja projekte „Mokausi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“ Panevėžio „Žemynos“ progimnazijoje. Antrokus plaukimo įgūdžių moko patyrę specialistai.
Užsiėmimus finansuoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei projekte dalyvaujančios savivaldybės.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Tarptautinis #eTwining projektas „Games of the Schools“

2022 m. sausio – balandžio mėn. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautiniame eTwining projekte „Games of the Schools“. Pagrindinis mūsų dalyvavimo projekte tikslas – skatinti vaikus daugiau žaisti, žaidimo pagalba įveikti bendravimo, emocinius ir mokymosi sunkumus.

Projekto metu, žaidžiant tradicinius kitų šalių žaidimus, mokiniai  ugdėsi savarankiškumo bei grupinio darbo įgūdžius, domėjosi kitomis kultūromis bei mokėsi taikyti WEB 2.0 įrankius. Vaikai išbandė Lenkijos, Slovėnijos, Ispanijos ir Turkijos žaidimus, atliko kūrybines užduotis, siuntė linkėjimus projekto draugams.

Psichologė Laura Liepinė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu, mokytoja Birutė Kolinienė

https://fb.watch/cZJossHmyt/

 

 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS NEIGIAMŲ SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ PREVENCIJOS PROJEKTAS „GALIU BŪTI KITOKS III“

 Projekto tikslas – ugdyti mokinių emocinį intelektą organizuojant bendrumo jausmą skatinantį  prasmingą užimtumą.

Uždaviniai:

  1. Saugoti ir stiprinti fizinę bei psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo, saviraiškos.
  2. Mokyti pozityvaus bendravimo formų.
  3. Tobulinti vaikų saviraišką, kūrybiškumą, kritinį mąstymą, bendravimo bei bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius.

Projekto įgyvendinimui skirta 400 eurų.

Projektinės veiklos padės įtvirtinti mokinių socialinius gebėjimus, pozityvaus bendravimo, kylančių nesutarimų sprendimo įgūdžius. Aktyvių meninės bei sportinės krypties veiklų metu vaikai mokysis tinkamai reikšti emocijas ir jausmus, prisiimti įsipareigojimus ir atsakomybę.

Socialinių – emocinių kompetencijų ugdymas, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių tobulinimas gerins mokyklos mikroklimatą – bus kuriami pozityvūs tarpusavio santykiai, gerės mokinių fizinė ir psichinė sveikata. Mokyklos bendruomenė turės žinių apie emocinę sveikatą ir ją palaikančius ir sveikatą stiprinančius veiksnius: mitybą, fizinį aktyvumą. Jomis remsis kasdieniniame gyvenime. Ilgųjų pertraukų metu vyks vaikų joga. Veiklų „Aš tavo didysis brolis, sesė“ pirmų klasių mokiniai padedant ketvirtų klasių mokiniams, lengviau adaptuosis mokykloje, jausis emociškai saugūs. Ikimokyklinių įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai dalyvaudami įvairiose veiklose kartu su mokyklos mokiniais bendraus ir bendradarbiaus kartu. Ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams pradinė mokykla taps žinoma. Tai turės įtakos renkantis mokyklą. Bendradarbiavimas tarp ikimokyklinių įstaigų, soc. partnerių tęsis ir pasibaigus projektui.

Projekto veiklos

Jogos pamoka

Lapkričio 14 d. 1d klasės mokiniai pirmą pamoką pradėjo dalyvaudami vaikų jogos užsiėmime. Vaikai kupini energijos, entuziastingai juda, jiems sunku ilgai išbūti vienoje padėtyje. Užsiėmimo metu vaikai lavino koordinaciją, kūno lankstumą bei taisyklingą kvėpavimą. Joga skatina vaikų pasitikėjimą savimi bei empatiją kitiems, leidžia vaikams atsiskleisti ir išmokti valdyti savo emocijas. Tai joga žaidimų formoje. Daugiau atsipalaidavimo bei juoko!
Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Galiu būti kitoks III“
Mokytoja Dalia

 

Stalo žaidimų popietės „Žaidžiu ir draugą kviečiu“

 

Paroda „Ar gi mes nepanašūs?!“
Spalio 4 d. minima PASAULINĖ GYVŪNŲ DIENA. Šią dieną Panevėžio pradinės mokyklos antrame aukšte atidaryta mokyklos darbuotojų ir jų augintinių paroda „Ar gi mes nepanašūs?!“
Kviečiame apsilankyti parodoje ir pagalvoti kuris augintinis panašiausias į savo šeimininką?!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Gerumo akcija „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“
Rugsėjo 27 – spalio 4 dienomis mokykloje vyko akcija „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“. Jos metu surinktos dovanos beglobiams keturkojams draugams iškeliavo į
VŠĮ „Puma“ ir VŠĮ „Mažasis draugas“.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Diena „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“

Kalbėti apie gerumą nėra gerai, reikia taip ir elgtis.
(Kinų liaudies išmintis)
Pasaulinės gyvūnų globos dieną Panevėžio pradinėje mokykloje buvo ir smagu ir tuo pačiu labai jautru. Mokiniai, mokinių tėveliai į pirmą pamoką „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“ rinkosi su savo augintiniais. Gerumu švytėjo mokinių akys, kai prie savo širdučių spaudė savo mylimus augintinius. Mokykloje gerumo pamokas vedė mokiniai, tėveliai kartu su savo keturkojais draugais. Jorkšyras, labradoras, bišonas, pudelis, špicas, koli, pekinas, biglis, vipetas, buldogas, ridžbekas, katytės, peliukai, vėžliukai, triušiukai… Mokykloje dar niekada nebuvo tiek daug keturkojų mokytojų, kurie mokė atsidavimo, meilės, pasiaukojimo ir gerumo! Mokykloje lankėsi ir mokinių augintiniais grožėjosi Panevėžio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bagdanskienė. Apie beglobius mažuosius draugus pasakojo VŠĮ „Mažasis draugas“ įkūrėja Andželika. Ypatingus gebėjimus demonstravo įvairiose rungtyse šunų dresūros mokykos „Bestas“ augintinai. Mokykloje surengta mokyklos darbuotojų paroda „Ar gi mes nepanašūs?“ Visi augintiniai buvo pamaloninti ,,dovanėlėmis“.
Šis Neigimų socialinių veiksnių projekto „Galiu būti kitoks III“ renginys dar kartą parodė, kiek džiaugsmo ir prasmės mūsų gyvenimui suteikia augintiniai.
Nuoširdus AČIŪ visiems keturkojams ir dvikojams mūsų bendruomenės nariams!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Virtuali piešinių paroda „Tu man vis dėlto draugas“

Labai džiaugiamės praėjusiais metais užsimezgusia draugyste su Mykolo Karkos pagrindine mokykla. Draugystę stipriname vykdydami bendras veiklas.  Artėjant vasaros atostogoms pakvietėme vaikus dalyvauti Panevėžio miesto savivaldybės administracijos finansuojamų neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektų Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos „Žengiu teisingu keliu“ ir Panevėžio pradinės mokyklos „Galiu būti kitoks III“ bendroje veikloje – virtualioje piešinių parodoje „Tu man vis dėlto draugas“.

Kviečiame pasidžiaugti mokinių darbais.

„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje” – Antoine de Saint-Exupery

Panevėžio pradinės mokyklos socialinė pedagogė Lina seferoglu ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Jolanta Matiukė

Veikla „Širšių lizdas“

Gegužės 31 d. trečios klasės mokinių laukė Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projekto „Galiu būti kitoks III“ veikla „Širšių lizdas“. Ji vyko Skaistakalnio parke. Mokyklos mokinių mylima savanorė Akvilė Svidraitė kartu su pavaduotoja ugdymui Dalia pasiūlė mokiniams pažaisti interaktyvų orientacinį žaidimą „Ar žinai?“. Devynios komandos su mokytojais, mokytojų padėjėjais, švietimo pagalbos specialistais  ieškojo užduočių stotelių naudodamiesi programėle Actionbound. Mokiniai turėjo atsisiųsti programėlę į savo telefonus. Telefonais skanavo paruoštus QR kodus ir atliko įvairias užduotis: ieškojo žmogaus sukurtų statinių, gamtos objektų, dėliojo dėliones iš gamtinės medžiagos, tobulino šunų vedžiojimo parke taisykles, fotografavo nuostabią parko gamtą. Visoms komandoms  grįžus į paskutinę stotelę, vyko refleksija. Mokiniai vienbalsiai nutarė,  kad svarbiausia tokiose veiklose draugystė ir komandinis darbas. Veiklų metu ugdė skaitmeninio raštingumo, mokėjimo mokytis kompetencijas.

Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Galiu būti kitoks III“

Programa “Didysis – mažasis draugas”

Ar ketvirtokas pasiruošęs tapti savanoriu? Per šiuos metus bandėme atsakyti į šį klausimą dalyvaudami „Didžiojo – mažojo draugo“ projekte. Ketvirtų klasių moksleivius pakvietėme tapti savanoriais ir skirti laiko auginant draugystę, bendradarbiavimą, atsakomybę ir šaunų pavyzdį mažajam draugui. Šiais mokslo metais didžiosiomis draugėmis ryžosi tapti 4a kl. Liepa Ragauskaitė, 4b kl. Marija Grybaitė, Kamilė Kisieliūtė, Rožė Grinkevičiūtė, Mia Mockapetrytė, 4 c kl. Elija Grigaliūnaitė, Gintarė Taruškaitė, Nikoleta Anagnostou, Patricija Pukytė, Tėja Talalaitė ir Smiltė Aleliūnaitė. Mergaitės įsipareigojo bent kartą į savaitę skirti laiko pažaisti, pasikalbėti, padėti ar tiesiog pabūti su mažosiomis draugėmis. Jų draugystė padėjo pirmokėms sustiprėti, labiau pasitikėti savimi, bendrauti draugiškai, išmoko pasirūpinti savimi ir šalia esančiais.

Panevėžio miesto savivaldybės neigiamų socialinių veiksnių prevencijos projektas „Galiu būti kitoks III“

 

 

2022 m. balandžio 28-29 d. 

„Talentas – dovana, kurią valdo žmogus“
Balandžio 28-29 d. Panevėžio pradinėje vyko tradicinis, vaikų labai laukiamas TALENTŲ šou „Linksmoji nata 2022“!
Mokiniai pasirodymams ruoštėsi labai atsakingai, todėl ir pasirodymai buvo vienas už kitą įdomesni, gražesni…
Ko tik neprigalvojo mūsų pradinukai: vieni deklamavo, kiti demonstravo karatė ir baleto meną, o kiek dailininkų, šokėjų, dainininkų, sportininkų, muzikantų… ir nesuskaičiuosi.
ŠAUNUOLIAI!!!!!!!!!!!!
Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Galiu būti kitoks III“

2022 m. balandžio 28 d. 

Kodėl gi nepradėjus dienos nuotaikingu šokiu?!
Panevėžio pradinės mokyklos bendruomenė švenčia tarptautinę ŠOKIO dieną!
Tarptautinė šokio diena – minima balandžio 29 dieną. Ši šventė švenčiama nuo 1982 metų, UNESCO sprendimu.
Neigiamų socialinių veiksnių projektas „Galiu būti kitoks III“

 

2022 m. sausio 28 dieną pasirašytas pagal iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybės krepšelis“ kūrimas“ sutartį parengtas Panevėžio pradinės mokyklos veiklos tobulinimo planas. Planą parengė mokyklos bendruomenė, jam pritarė Panevėžio miesto savivaldybės administracija ir Nacionalinė švietimo agentūra. Įgyvendinti projekte numatytas veiklas, per dvejus metus Panevėžio pradinei mokyklai skirta 71 882 eur.

Projekto tikslas – užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir asmeninės pažangos augimą. Tikslui pasiekti mokykla numačiusi įsigyti modernių ugdymo priemonių, aktyvinti projektinę,  patyriminę veiklą, organizuoti papildomas konsultacijas mokiniams, atsižvelgiant į jų poreikius, įvesti papildomą pamoką – informacines technologijas 2 ir 3 klasių mokiniams, organizuoti aktyviąsias pertraukas. Taip pat – įrengti naujas edukacines erdves mokykloje: mokinių poilsiui, aktyviam mokymuisi, modernizuoti Atradimų klasę, įrengti IT klasę, sensorinį nusiraminimo kambarį, emocinės iškrovos erdvę, kieme – papildomą lauko klasę bei treniruoklius mokinių fiziniam aktyvumui skatinti; tobulinti mokytojų dalykines kompetencijas, bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos pradinėmis mokyklomis, mokantis vieniems iš kitų.

Pasibaigus projektui tikimės turėti ne mažiau nei 3 procentais išaugusius mokinių pasiekimus, taip pat – mūsų mokytojų sukurtą integruoto mokymo programą 2-3 klasių mokiniams ,,Išmanus pradinukas“, integruotų pasaulio pažinimo pamokų 1-4 klasėms aprašų banką Atradimų klasei, atnaujintas edukacines erdves ir daug sėkmingų ir laimingų mokinių!

Projekto pradžia – 2022 m. II ketvirtis, pabaiga – 2023 m. III ketvirtis

Labai džiaugiamės šia galimybe ir nekantraujame pradėti pokyčius!

Direktorė Kristina Žaltauskienė

 

 

Mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto partneriai:

visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai;
valstybinės mokyklos: Kauno dailės gimnazija, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija, Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla, Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lietuvių namai, Buivydiškių pagrindinė mokykla, Eitminiškių gimnazija, Juodšilių „Šilo“ gimnazija, Lavoriškių gimnazija, Riešės gimnazija.

 

 

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.