Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

Home / Naujienos / Draugiškoji SEU olimpiada „Dramblys“

 

#PozityvausUgdymoInstitutas #DraugiškojiSEUolimpiadaDramblys

Kovo mėn. 3a klasės mokiniai dalyvavo „Draugiškoje SEU (socialinio emocinio ugdymo) olimpiadoje „Dramblys“. Įvairių užsiėmimų metu buvo ugdomos savitvardos bei socialinio sąmoningumo kompetencijos, atsakingų sprendimų priėmimo gebėjimai, savimonė bei stiprinami vaikų tarpusavio santykiai.

Pamokėlės „Sprendimų labirintas“ metu mokiniai išmoko įsivardinti gyvenimiškas situacijas, kuriose sprendimus reikia priimti ne spontaniškai, o apgalvojus kelis variantus, įvardinus visų variantų trūkumus ir privalumus, atskyrus pavojingas ir pageidautinas išeitis. Sukant „Klausimų ratą“ trečiokai vieni apie kitus sužinojo daug įdomių dalykų, geriau pažino vieni kitus bei stiprino tarpusavio santykius. Ugdant socialinio sąmoningumo kompetenciją, vaikai gebėjo atpažinti savo ir kitų jausmus, kalbėjo apie juos ir stiprino pasitikėjimo bei optimizmo savyje jausmą. Mokiniai suprato, kad skirtumai nėra blogis, atvirkščiai, suvokimas, kad esame skirtingi skatina smalsumą ir norą suprasti kito požiūrį. Įvardindami savo vienoje ar kitoje situacijoje patirtą skausmą, vaikai suvokė, kad negalima pajusti, ką jaučia kitas žmogus, bet juk galima pabandyti suprasti kitą, jo savijautą. Amerikiečių psichiatras Dr. D. J. Siegelis ir jo kolegė, psichoterapeutė T. P. Brayson empatiją apibrėžia kaip „gebėjimą suprasti kito žmogaus padėtį, o prireikus nelikti abejingam ir imtis veiksmų siekiant padėti“. Klasės valandėlės metu kartu su vaikais bandėme išmokti pastebėti kitą žmogų, jo jausmus ir reaguoti – pasidžiaugti ar paguosti.

Užsiėmimai mokiniams labai patiko. Vaikai suprato, kad svarbu geriau pažinti vieniems kitus, suprasti ir priimti kito skirtumus, kurti bei puoselėti bendrystę, nepriimti svarbių sprendimų skubotai.

Mokytoja Edita Daraškienė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu