Veiklos

Skaitliotekoje
Penktadienį 1 a klasės mokiniams lietuvių kalbos pamoka vyko mokyklos Skaitliotekoje. Vaikai susipažino su knygelėmis, skaitė jų anotacijas, rinkosi – kurią knygelę skaitys vasaros atostogų metu. Ačiū mokyklos bibliotekininkei Svetlanai už pagalbą – parinktas knygeles.
Mokytoja Edita
Treniruokliai
Pamokos įvairiose mokyklos erdvėse
 Sensorinė -nusiraminimo mini erdvė
Džiaugiamės!!!
Panevėžio pradinėje mokykloje psichologės kabinete įrengta sensorinė -nusiraminimo mini erdvė, kuria naudosis visi mokyklos mokiniai. Švietimo pagalbos specialistai, klasių mokytojai, mokytojų padėjėjai čia organizuos elgesio-emocijų valdymo užsiėmimus, nusiraminimo terapijas. Vyks socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai mokiniams turintiems savireguliacijos sunkumų. Vyks muzikos pamokos. Na, aišku, jis bus atviras ir mokyklos darbuotojams, kurie ras laiko ramiai poilsio minutei. Erdvė įrengta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo „Kokybės krepšelis“ projekto.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
„Emocinės iškrovos“ erdvė
Smagu!!!
Panevėžio pradinės mokyklos mokinukai labai apsidžiaugė naujai įrengta „Emocnės iškrovos“ erdve. Čia jų laukia batutai, balansiniai kamuoliai ir kitos „išsikrauti“ skirtos priemonės. Šioje erdvėje būtinas vienas susitarimas – visos veiklos galimos tik su suaugusiojo priežiūra. Erdvė įrengta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo „Kokybės krepšelis“ projekto.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
„Atradimų“ klasė
Įdomi ir naudinga matematikos pamoka!
Kiek sveria mano kuprinė? Ar galiu supilti 5 l vandens į 1 l talpos indą? Ar aukštesnis indas būtinai yra didesnės talpos už mažesnį? Į visus klausimus buvo atsakyta įdomioje matematikos pamokoje, kuri vyko mokyklos Atradimų klasėje. Padaryta išvada – mokinių kuprinės sveria per daug! O indai ir indeliai sudėlioti nuo mažiausios talpos iki didžiausios. Buvo paskirtas ir namų darbas – peržiūrėti kuprines. Ar tikrai tiek daiktų reikia neštis į mokyklą kiekvieną dieną?
Mokytoja Edita
Objektai keičia savo vietą
Gyvūnai juda labai įvairiai: šokinėja, šliaužia, striksi, plaukia, ropoja, šuoliuoja, vaikšto… Negyvi daiktai irgi gali judėti. Atradimų klasėje 2c kl. mokiniai tyrinėdami, stebėdami suprato ir įsitikino:
1. kai objektas juda, keičiasi jo vieta;
2. judančio objekto nueitą kelią galima išmatuoti;
3. vieni tokį pat atstumą įveikia greičiau, kiti – lėčiau;
4. kuo didesnė jėga veikia objektą, tuo ilgiau jis juda;
5. juda tie objektai, kurie turi arba gauna energijos.
Visai smagu buvo žaidžiant su mašinėlėmis pasidaryti štai tokias išvadas.
Mokytoja Audronė
Sėjame, sodiname…
Balandžio 25 d. 1 b klasės dailės ir technologijų pamoka ,,Sėjame, sodiname…“ vyko Atradimų klasėje. Jos metu mokiniai tyrinėjo dirvožemio savybes, aptarė sąlygas, reikalingas augalui augti bei augalų vystymosi eigą. Patys mokiniai sėjo ir prisiėmė atsakomybę už sėjinukų priežiūrą.
Mokytoja Rita Pankinaitė
Matuojame
1d klasės mokiniai matematikos pamokoje aiškinosi kuo patogiau matuoti – liniuote, rulete ar siuvėjo metru. Išmatavę daugybę įvairiausių daiktų, pirmokai padarė išvadą, kad mažus daiktus lengviau matuoti liniuote, o norint pamatuoti didelius daiktus jau teks iš tėčio skolintis ruletę (arba jos užsukti į Atradimų klasę). Taip pat mokiniai nusprendė, kad siuvėjo metru nėra labai patogu matuoti aplink esančius daiktus. Pamokoje mokiniai mokėsi dirbti draugiškai dalinantis, tobulino mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas.

mokytoja Gitana

 

Jau pavasaris. Gyvieji organizmai.

Trečiadienio popietę, pasaulio pažinimo pamokos metu, 1a klasės mokiniai ne tik džiaugėsi prasidėjusiu pavasariu, susipažino su gyvais ir negyvais objektais bei jų požymiais, bet ir nusikėlė į pačią vasaros pradžią. Mokiniai mintimis vaikščiojo Baltijos pajūryje esančiomis kopomis ir stengėsi pajusti lengvą, gaivų, smulkiažiedžių gubojų kvapą, jas patyrinėti ir grįžti į klasę. Na, o sugrįžus mokinių mintys realizavosi ir baltosios gubojos atsidūrė 1a klasėje. Norėdami įsitikinti, ar augalai iš tikrųjų yra gyvas objektas ir turi organizmų požymių, mokiniai atliko bandymą – gubojų šakeles pamerkė į dažais nudažytą vandenį. Palaukus porą valandų, mokiniai pastebėjo, jog gėlių žiedai nusidažė tokia spalva, kuria buvo nudažytas vanduo. Pildydami tyrimo stebėjimo protokolą, dalyvaudami frontalioje demonstratyvioje diskusijoje, mokiniai išsiaiškino, jog šis augalas yra gyvas organizmas, nes jis siurbia vandenį (maitinasi). Tyrimo pabaigoje mokiniai padarė išvadą, kad augalo žiedų spalva pasikeitė dėl stiebu ir vandens indais keliaujančio nudažyto vandens, kuris pasiekia kiekvieną augalo žiedą. Manome, jog pirmokai žengė puikų žingsnį biologo ir floristo profesijų link!

Mokytoja Edita ir Greta

„Atradimų klasė“
Kas matuojama metrais?
Antradienio rytą 1a klasės mokiniai pradėjo labai neįprastu apsilankymu atradimų klasėje. Mokiniai jau yra puikiai pažįstami su kanceliarine liniuote ir jos pagrindiniu matavimo vienetu – centimetru, todėl jau yra pasiruošę žengti į gilesnes matematikos platybes. Mokiniai pamokos metu ne tik teoriškai susipažino su metro apibrėžimu, bet ir turėjo galimybę patyrinėti matavimo juostas (ruteles) bei įprastai naudojamas liniuotes, jog išsiaiškintų ryšį tarp šių dviejų atstumo matavimo vienetų – metrų ir centimetrų. Nėra ko laukti – mokiniai itin greitai pasisavino naują mokamąją medžiagą ir atliekant praktinį užsiėmimą skubėjo atsakyti į klausimą „Kas matuojama metrais?“ Matavimo juosta matuodami objektus ne tik atradimų klasėje, bet ir kitose mokyklos erdvėse, mokiniai turėjo galimybę panirti į architekto profesijos platumas! Juk viskas ir prasideda nuo to – teorinių žinių ir praktinių patyrimų, kurie sužadina žmoguje norą gyvenimą sieti su tam tikra profesine sritimi.
Mokytoja Edita ir Greta
Muzika ir LEGO kaladėlės?
1 a klasės mokiniai per muzikos pamoką žaidė LEGO kaladėlėmis!!! Mokiniai mokėsi muzikinės kalbos – sudėlioti ritminį pratimą iš ketvirtinių ir aštuntinių natų, pasitelkus lego kaladėles. Mokiniai dėliojo ritminį pratimą, mokėsi ritmiškai jį atlikti, pristatyti klasės draugams.
Mokytoja Edita
Kur gyvena raidės? – Lego siena
Baigiasi pirmieji mokslo metai. Jau visos išmoktos raidės gražiai sugulę pirmokų sąsiuviniuose, sutūpę kompiuteriuose Pikselių klasėje. O kur dar galima apgyvendinti raides? 1d klasės mokinukai pasuko galveles ir sugalvojo. Įtvirtinti tai, ko išmoko, galima ir mokykloje prie LEGO sienos.
Mokytoja Gitana
Pamoka prie lego sienos
1c klasės mokiniai dailės ir technologijų pamokos metu lego sienoje kūrė paveikslą „Pažink Lietuvą“. Mokiniai veiklos metu ugdė pažinimo, kūrybiškumo kompetencijas.
KK projektas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Dailės ir technologijų pamoka „Mano spalvotas pasaulis“ erdvėje
1b klasės mokiniai dailės ir technologijos pamokos metu piešė „Mano spalvotas pasaulis“ erdvėje. Lietuvių kalbos pamoka vyko „Skaitliotekoje“. Smagu!
Mokytoja Rita
STEAM veikla. Animacijos magija
3a klasės mokiniai dalyvavo animacijos dirbtuvėse internetu. Jų metu susipažino, kaip kuriami vaikiško turinio animaciniai filmukai. Sužinojo, kaip veikia „Zoetropas“ arba „Gyvenima ratas“. Tai cilindro formos prietaisas su viduje atspausdintais ar nupieštais vaizdais. Sukant prietaisą ir žiūrint į jį pro tarpelius, paveikslėliai sudaro judantį vaizdą. Pirmiausia mokiniai pasigamino prietaisą su jau paruoštais vaizdais – paukštukais. Vėliau patys piešė Lietuvos simbolį – vėliavą. Valstybės šventes švenčiame kūrybiškai!
Soc. pedagogė Lina Seferoglu ir mokytoja Birutė Kolinienė
STEAM veikla. Medžiagų būsenas tyrinėjame su knygų veikėjais
E. Daciūtės knygos „Pasakojimas apie katiną ir tulpę“ veikėjai padėjo suprasti, kada, kaip ir kodėl pavyksta piešti ant sniego. Kokių dar būsenų būna medžiagos? Ar sveria oras? Atlikdami tyrimus stebėjome garavimo, tirpimo, kietėjimo, kondensacijos reiškinius. Aiškinomės, kurias medžiagas galima suspausti, o kurių – ne. Žiemos džiaugsmai – pažinimo ir atradimo džiaugsmai.
Mokytoja Birutė Kolinienė

Pasaulio pažinimo pamoka lauko klasėje

Ką daryti, kai reikia palyginti Lietuvoje gyvenančių gyvūnų pėdsakus sniege, o sniego nėra? 1d klasės mokiniai prisiminė, kad Milena Marcinkevičiūtė – Mili papuošė mokyklos erdves mokomaisiais piešiniais. Pasaulio pažinimo užduotį pirmokai atliko puikiai! Ačiū dailininkei!

Mokytoja Gitana

1a klasės dailės ir technologijų pamoka „Pikselių klasėje“

Mokytoja Edita

Mokinių kūryba per informacinių technologijų pamokas!

2 a klasės mokiniai per informacinių technologijų pamokas ugdė kūrybiškumo ir skaitmeninę kompetencijas. Mokiniai, naudodamiesi dirbtinio intelekto pagalba, AutoDraw įrankiu – kūrė skaitmenines atvirutes, tarptautiniam kompiuterinių atvirukų konkursui – parodai ,,VIENAS ŽODIS – LIETUVA“.
Mokytoja Edita

 

 

„Žaidimai su sniegu” kompiuterio ekrane

Sausio 25 d. 1c klasės mokiniai lietuvių kalbos pamokoje skaitė pasakojimą „Žaidimai su sniegu“, ieškojo atsakymų į teksto supratimo klausimus. Vėliau šią temą pratęsėme naujai atidarytoje kompiuterių klasėje, kur naudodamiesi „Piešimas 3D“ programa kūrėme žiemos vaizdą ir su ja susijusius įvykius. Vaikams buvo įdomu susipažinti su šios programos įrankiais ir galimybėmis, bei smagu – pamačius galutinį savo kūrybos rezultatą.
Mokytoja Neringa

Dailės pamoka kitaip

1 dklasės mokiniai apsilankė naujoje kompiuterių klasėje. Čia mokiniai tobulino skaitmeninę kompetenciją. Dailės pamokoje pirmokams buvo smagu piešti ne tik su akvarele ar pieštukais. Mokiniai susipažino su „AutoDraw“ programa. Pamokoje netruko ir iššūkių- ne visiems pavyko suvaldyti kompiuterio pelytę.

Mokytoja Gitana

ĮRENGTA KOMPIUTERIŲ KLASĖ
Atidarymas!!!
Valiooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2023 m. sausio 11 d. rytą Panevėžio pradinėje mokykloje atidaryta atnaujinta, dažais kvepianti, menininkės Milenos Marcinkevičiūtės – Mili tapyta kompiuterių klasė! Šia džiugia akimirka kartu su mokyklos mokiniais ir mokytojais džiaugėsi ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Audronė Bagdanskienė, mokyklos tarybos pirmininkė Vaida Amparavičienė, Gerų naujienų televizija!
Sėkmingų, inovatyvių patirčių!
Kokybės krepšelio projektas
https://www.facebook.com/gntvhd/videos/572225711021497
Direktorės pavaduotoja ugdymui Dalia

 

PAMOKOS MOKYKLOS ERDVĖSE

Kūrybiniai ieškojimai Atradimų klasėje
Sausio 27 d. dvidešimt trys 2c klasės “zuikiai” susirinko, net visa PRADINĖ linko… Nuostabi nauja patirtis, puiki atrakcija ir laikas Atradimų klasėje. Visi klegėjo, bruzdėjo, džiūgavo ir… gaminosi “Zuikučius – kvapukus”. Dėkui Milena Marcinkevičiūtė-Mili už kūrybinius ieškojimus drauge ir puikias emocijas.
Mokytoja Audronė

Interaktyvios lėkštės „Hospots“

1d klasės mokiniai labai pamėgo žaisti su interaktyviomis lėkštėmis „Hospots“. Tai interaktyvi ugdymo priemonė, skatinanti vaikų judėjimą ir sukurianti inovatyvią mokymosi aplinką. Žaidimas su interaktyviomis lėkštėmis ne tik linksmos ir smagios gaudynės fizinio ugdymo pamokose, bet ir galimybė aktyviai veikti pasaulio pažinimo pamokose žaidžiant atminties lavinimo žaidimus. Pirmokai žaisdami su interaktyviomis lėkštėmis ugdo asmenines ir socialumo kompetencijas, mokosi programavimo pagrindų.

Mokytoja Gitana

  

 

Atspėkite kokioje pamokoje mokėsi 1d mokiniai?
Kai pabosta skaičiuoti matematikos pamokoje, galima paskaičiuoti ir fizinio ugdymo pamokoje.
Labai smagu patiems pašokinėti iš langelio į langelį ir taip išmokti skaičių iki 100 sekos!
Mokytoja Gitana

ĮRENGTA LAUKO KLASĖ

Norime pasidžiaugti ir pristatyti dar vieną dailininkės, sienų tapytojos, fotomeninkės Milenos Marcinkevičiūtės – Mili projektą Panevėžio pradinėje mokykloje – lauko klasę (dalį). Mokinukai galės mokytis dangaus kūnų pavadinimų, „keliauti“ po Lietuvą. Susipažins su Lietuvoje augančių medžių lapais, miškuose gyvenančių gyvūnų pėdsakais, pavadins ir skirs juos. Iš „pabirusių“ ant sienos raidžių galės dėlioti žodžius, žaisti žaidimą „Gyvatėlė“. O, kur dar mūsų mokyklos simbolis – paukštelis! Jis kiekvieną rytą sutiks ir po pamokų palydės mūsų mažuosius mokinukus!
Lauko klasės tęsinio laukite pavasarį:)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

BIBLIOTEKOS VEIKLA

KNYGNEŠIAMS ATMINTI

Kovo 16-ąją bibliotekoje vyko kūrybinės dirbtuvėlės KNYGNEŠIO DIENAI paminėti. Jų dėka šiandien mes galime kalbėti, rašyti, mąstyti lietuviškai. 4b kl. mokiniai prisiminė šią istorijos atkarpą ir pagamino mini knygeles kaip lietuvybės simbolį, taip pagerbdami rizikingą knygnešių pasiaukojimą. „Knyga neša žinią, žinia neša meilę Tėvynei, meilė Tėvynei neša laisvę!”

Kviečiame pasižvalgyti po fotokoliažų galeriją ir prisiminti mūsų gimtinės istoriją, kuri svarbi kiekvienam iš mūsų.

Bibliotekininkės Svetlana ir Indra

 

Širdingai šokoladinis susitikimas

Vasario 23 d. KNYGŲ DRAUGAI susitiko, skaitė eilėraštį ir kūrė iš širdelių „Šokolėdrą“
simbolizuojantį saldžias Užgavėnes bei begalinę meilę gimtam kraštui, tėveliams ir draugams.
Su meile knygų draugai ir mokytoja Indra

GIMTADIENIS

Vasario 2 d. Knygų Draugai šventė vaikų poeto M. Vainilaičio 90 –ies metų jubiliejų. Visi garsiai skaitė eilėraštį „Milžinas ir pelė“. O kas atsitiko ir koks gi buvo daktaro patarimas, sužinosite tik perskaitę šį eilėraštį?! Knygų Draugai žino milžino paslaptį, susipažinkite ir Jūs…
Bibliotekininkė Indra Motekaitienė

VASARIO 1 D. – DŽIUGI BIBLIOTEKOS ŽINIA

Labai norime pasidžiaugti pačiais aktyviausiais skaitytojais – KNYGŲ DRAUGAIS. Jie 2022-2023 m. m I-ąjį pusmetį perskaitė daugiausiai knygelių. VALIOOOOOOO!!! Štai jie – susipažinkite… Įdomi, spalvinga knyga tarsi kita planeta, kurioje apsilankome neišėję iš namų. Užsuk ir į biblioteką, ir į planetą – paslaptingai įdomu!
Bibliotekininkės Indra ir Svetlana.
Tarptautinis skaitymo skatinimo projektas „Kartu paskaitykime knygelę“
Laimingi Knygų Draugai sausio 16 – 20 dienomis draugavo su E. Daciūtės knyga „Laimė yra lapė“. 3a kl. mokinys Matas Bakanauskas Knygų Draugams skaitė šios draugiškos knygos istoriją. Jaunieji knygų mylėtojai patogiai įsitaisę klausėsi apie berniuko ir lapės draugystę, apie praradimo liūdesį ir atradimo džiaugsmą. Juk, Tai svarbu kiekvienam! O kas yra LAIMĖ kiekvienam iš MŪSŲ! Apie tai ir diskutavome, o paskui ir užrašėme. O štai ir Mes…
Bibliotekininkė Indra
Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę“
Panevėžio pradinės mokyklos 1a klasės mokiniai, kurie lieka pailgintos dienos grupėje dalyvavo tarptautiniame skaitymo skatinimo projekte „Kartu paskaitykim knygelę“. Tyrimais įrodyta, kad būtent knygas skaitantys vaikai turi labiau išlavintą kritinį mąstymą, geriau sprendžia gyvenimiškas problemas, lengviau bendrauja. Evelinos Daciūtės kūrybą galima priskirti prie tų, kurios domina vaikus. Pasirinktą šios autorės knygą „Drambliai ėjo į svečius“ mokiniai ne patys skaitė, o pasikvietė 3a kl. mokines Liepą ir Gabiją kaip skaitoves. Kiekvienas vaikas išsirinko frazę iš knygos ir perkėlė tekstą į kompiuterį. Dirbtinis intelektas (Craiyon modelis) sugeneravo paveikslėlius pagal jam pateiktas užklausas. Pirmokams buvo smalsu, kokį piešinį išvys savo kompiuteryje, o pamatę maloniai nustebo. Juk smagu derinti ir knygą, ir kompiuterį.
Bibliotekininkė, PDG mokytoja Svetlana Likšienė
Tarptautinis projektas „Kartu paskaitykim knygelę”
Labai džiaugiamės prisijungę prie tarptautinio projekto “Kartu paskaitykime knygelę”, kuris vyks š.m. sausio 16-23 d. Projekto metu kartu su mokiniais skaitysime lietuvių rašytojos Evelinos Daciūtės knygas, jas aptarsime bei atliksime įvairius kūrybinius darbelius.
Projekto veiklose dalyvauja mokyklos neformalaus ugdymo grupės “Knygų draugai” mokiniai bei bibliotekininkė Indra Motekaitienė, PDG mokiniai ir mokytoja Svetlana Likšienė, 3a kl. mokiniai ir mokytoja Birutė Kolinienė bei socialinė pedagogė Lina Seferoglu.

Gera laukti Kalėdų

Knygų draugai laukdami Kalėdų, skaito šventines knygas ir gamina įvairius darbelius. Gruodžio 8 d. jaunieji skaitytojai skaitė ištrauką iš M. Kunnas knygos „Kalėdų Senelis“ ir …. patys pažiūrėkite….

„… Nykštukai uoliai dirba ištisus metus nuo sausio iki gruodžio. Tiek daug visko reikia prisiminti ir surengti. Bet Kalėdų Senelis turi gerų sąskaitininkų ir guvių padėjėjų. …“

Knygų draugai su mokytoja Indra

AČIŪ

PASITIKĖK KNYGOMIS

Visą spalio mėnesį 2-4 klasių mokiniai šurmuliavo bibliotekoje. Vyko pamokėlės – susitikimai „Pasitikėk knygomis“.

2 klasių mokiniai susipažino su elektroninėmis knygomis. Ir visiems iškilo klausimas: „Ar tokia knyga turi „Knygos Dvasią?““ ir „kurią knygą įdomiau skaityti: Elektroninę ar Popierinę?“

3 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje “Knygų pasaulyje”. Čia uoliai atsakinėjo į klausimus ir džiaugėsi savo sėkme. O sėkmė – tai kuo daugiau perskaitytų knygų!!!!!! Paskutinė užduotis, sakinio dėlionė  – “Knyga – tai indas, kuris mus pripildo”… Visus privertė susimąstyti, kodėl verta skaityti!?

4 klasių mokiniai  susipažino su V. Bako eilėraščiais “Ką manė kamanė” (2020 m. išrinkta vaikų metų knyga). Čia ketvirtokai skaitė eilėraščių ištraukas ir atsakinėjo į klausimus. Oi buvo viskoooo!!!  Eilėraščius reikia mokėti skaityti! Tą ir išbandė mokiniai.

Bibliotekininkės Indra ir Svetlana

 

KNYGŲ DRAUGŲ ŽIRAFOS

Spalio 13 dieną knygų draugai vėl susitiko. Šventėm mokykloje praūžusią Pasaulinę Gyvūnijos dieną. Skaitėm knygelę „Žirafa netelpa į lapą“. Buvo be galo įdomu paklausyti ir pažiūrėti kaip žirafa raitosi, lankstosi kad tik tilptų į lapą. Tačiau pelėda patarė taip nevargti, o „…juk knygoj matosi lapai du, tai ir užimk juos abu!…“. Visi buvo sužavėti! Paskui kirpome, spalvinome, piešėme, klijavome, lankstėme. Ir štai, pažiūrėkite, mūsų žirafos, beeet kojos netilpo į lapą. Bet, juk, tai dar įdomiau….

Bibliotekininkė Indra

Susirinko knygų draugai!

Kiekvieną ketvirtadienį į biblioteką susirenka Knygų Draugai. Ir berniukams, ir mergaitėms žiba akutės… Pasakoja apie save, ranką prie širdutės pridėję taria Priesaikos Žodžius. O kur dar pačių pasigamintos Knygų Draugų Priesaikos apyrankės, padėjėjos Emos – staigmenos. Viskas nauja ir įdomu! Todėl ir laukiame ketvirtadienio – naujai susitikti, padraugauti ir laukti netikėtų užduočių.

Mokytoja – bibliotekininkė Indra

BALANDIS – KARJEROS UGDYMO MĖNUO

Projektas „Kuo užaugęs būsiu!“

Kai užaugsiu būsiu…

Gal dviratininkas, gal ūkininkas, gal veterinaras, gal ugniagesys gelbėtojas, gal policininkas, o gal….? 👮‍♀️👷‍♂️🧑‍⚕️👩‍🌾
3–4 klasių mokiniai balandžio mėnesį darė kūrybinius – tiriamuosius darbus „Mano svajonių profesija – kai užaugsiu būsiu…“. Mokiniai rinko, sistemino ir kūrybiškai apipavidalino informaciją apie konkrečią profesiją. 👩‍🎤👩‍🏫👩‍🍳🕵️‍♂️ Atliktus darbus pristatė klasės draugams. Veiklų metu mokiniai ugdė kūrybiškumo, profesijų pažinimo ir viešojo kalbėjimo kompetencijas. Tvarkingiausius mokinių darbus kviečiame apžiūrėti parodoje „Kai užaugsiu būsiu…“ mokyklos pirmame aukšte prie raštinės.
3–4 klasių mokytojos, karjeros specialistė Edita Strolienė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu

PASIMATUOK PROFESIJĄ

Labai džiaugiamės ir sveikiname mūsų mokyklos 4a kl. mokinių Tito Strelčiūno, Aurėjos Nebulos Skumbinaitės, Miglės Petkevičiūtės bei Domanto Lečo komanda „Šokoledas“, kuri gegužės 9 d. dalyvavo Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklų 3-4 kl. mokinių ugdymo karjerai konkurse „Pasimatuok profesiją“ ir laimėjo II-ą vietą!!! Valio!!!

Konkurso metu mokiniai pademonstravo puikiai atliktus namų darbus – prisistatymą. Vėliau, spęsdami įvairias konkurso užduotis, atskleidė labai geras žinias apie profesijas, kūrybiškumą, lavino lyderystės ir komandinio darbo įgūdžius. Mokiniams pasiruošti padėjo socialinė pedagogė Lina ir ugdymo karjerai specialistė Edita.

Socialinė pedagogė Lina

 

Pažintis su miesto įmone!
Penktadienio rytmetį 1 a klasės mokiniai vyko į miesto įmonę Schmitz Cargobull Baltic UAB. Mokiniai sužinojo, kad įmonė – viena iš Europos puspriekabių ir priekabų gamybos lyderė! Mokiniai tobulino pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, matematines žinias. Sužinojo, kad priekabos pasiekia net Ameriką ir Australiją, išsiaiškino kokį sunkiausią krovinį gali vežti šios įmonės priekabos ir kiek ratų jos turi! Taip pat suvokė trinties jėgą – aiškinosi ir surado atsakymą į klausimą – kodėl priekabų grindys yra nelygios dangos? Mokiniai buvo net įdarbinti! Dirbdami komandoje turėjo prisukti varžtą ir sukonstruoti klasės drambliuko modeliuką!
Ačiū už vaišes ir puikią pamoką miesto įmonėje!
Mokytoja Edita
Odonologas
Apsilankymas pas odontologą – gan dažnai didelis stresas visai šeimai. Jokio nerimo dėl apsilankymo pas dantukų gydytojus nepatyrė 1d klasės mokiniai, kuriuos į svečius pasikvietė Senvagės klinikos odontologai Raimonda ir Aurelijus Slivskiai. Pirmokai sužinojo kokių maisto produktų reikėtų vengti, norint kad dantys būtų sveiki ir gražūs, dalyvavo viktorinoje, pažiūrėjo animacinį filmuką „Smaližiukės istorija“. Vaikai mokėsi taisyklingos dantukų valymo technikos, atliko tyrimą ar taisyklingai ir švariai tai daro. Gydytojai pakvietė vaikus pasitikrinti kaip jie valo savo dantukus. Sėstis į odontologo kėdę atsirado tikrai daug savanorių! Paaiškėjo, kad ne visi vaikai gerai prižiūri dantis, kai kuriems reikia labiau pasistengti ir kruopščiau juos valyti. Pasibaigus užsiėmimui vaikai su dovanomis ir puikia nuotaika grįžo į mokyklą.
Už šiltą, informatyvų ir smagų priėmimą dėkojame 1d klasės mokinės Liucijos Slivskytės tėveliams Raimondai ir Aurelijui.
Mokytoja Gitana

Programuotojas

Balandžio 26 d. 1 b klasės mokinio Tim Lipskio mama pasakojo vaikams apie programuotojo profesiją, o į klasę atneštas robotas judėjo pagal vaikų sukurtus algoritmus. Ši veikla glaudžiai siejasi su balandžio mėnesio Kokybės Krepšelio tema ,,Kuo užaugęs būsiu?“.

Mokytoja Rita Pankinaitė

Policijos komisariate

Balandžio 26 d. 1 b klasės mokiniai lankėsi policijos komisariate. Čia atvykti mus pakvietė Abigailės Valickaitės teta – policijos pareigūnė. Vaikai susipažino su policijos darbo vieta ir pareigomis, išbandė policininkų darbo įrankius, netgi pasidarė savo pirštų antspaudus. Tuo pačiu pasikartojome ir saugaus elgesio gatvėje ir kelyje taisykles. Ši veikla  glaudžiai siejasi su balandžio mėnesio Kokybės Krepšelio tema ,,Kuo užaugęs būsiu?“.

Mokytoja Rita

Pažink profesiją – pardavėjas-kasininkas
Balandžio 26 d., atsižvelgdami į KK „Karjeros ugdymo“ mėnesio temą, pasikvietėme į 1c klasę Jonuko Račo mamytę, kad papasakotų apie savo pardavėjos-kasininkės darbą PC „Bičiulis“. Mokinukams buvo įdomu pasitikrinti savo žinias, jas papildyti, aptariant įvairias su prekyba susijusias situacijas. Išsiaiškinome, kokių profesijų žmones dar galima sutikti prekybos centre, kokios jų pareigos ir atsakomybės. Bendrai pasidalinę savo įžvalgomis, vaikai jautėsi geriau pažinę šią įdomią ir nelegvą profesiją.
Mokytoja Neringa
„Kai užaugsiu, būsiu…”
Balandžio 21 d. mokykloje svečiavosi Panevėžio Mykolo Karkos septintokės Evelina ir Justina. Smalsiems antrokams mokinės vedė užsiėmimą “Kai užaugsiu, būsiu…” Mokinėms pasiruošti padėjo socialinė pedagogė Jolanta Matiukė. Užsiėmimo metu mokiniai turėjo atlikti įvairias užduotis: konkrečios profesijos atstovui priskirti tinkamus darbo įrankius, rasti skirtumus, užpildyti atsakymus lapuose ką kokios profesijos atstovas veikia ir kaip vadinasi. Susitikimas mokiniams labai patiko.
Socialinė pedagogė Lina Seferoglu
Ar žinote, ką daro lėlininkas?
Apsilankę Panevėžio lėlių vežimo teatre ir pažiūrėję spektaklį „Su sraige aplink pasaulį“, 1d klasės mokiniai susitiko su aktoriais ir lėlininkais. Jie mokinius supažindino su teatro istorija, papasakojo kaip ir iš ko yra gaminamos lėlės. Pirmokai sužinojo, kad lėlės gali būti pirštininės, stalinės, marionetės, yra ir lėlės, skirtos vaidinti šešėlių teatre. Užsiėmimo metu mokiniai tobulino kultūrinę, kūrybiškumo, pažintinę kompetencijas.
Už suorganizuotą susitikimą su Lėlių vežimo teatro darbuotojais vaikai dėkoja 1d klasės mokinio Herkaus Tomkevičiaus mamytei!
Mokytoja Gitana

Kuo užaugęs būsiu?!

Balandžio 19 d. 1 b klasės mokiniai vyko į Jaunuolių dienos centrą. Apsilankyti šioje įstaigoje mus pakvietė čia dirbanti Kamilio Bakanavičiaus mama. Mokiniai išbandė įvairius amatus, sudalyvavo net keturiose edukacinėse pamokėlėse: IT, kūrybos, teatro, keramikos. Gal įgyta patirtis šiose veiklose ateityje turės įtakos pasirenkant profesiją. O ir ši veikla glaudžiai siejasi su balandžio mėnesio Kokybės krepšelio tema ,,Kuo užaugęs būsiu?“.

Pažintis su Panevėžio priešgaisrine gelbėjimo valdyba
Sugrįžę po atostogų 2c kl. mokiniai, Aleksandro Masiuko tėčio kvietimu, išskubėjo į priešgaisrinę gelbėjimo valdybą. Atrodė, kad visi viską žino apie ugniagesio gelbėtojo profesiją. Deja… Tad išsamiai buvo aptartos šios profesijos darbuotojų darbo funkcijos. Juk šios srities specialistai apmokyti ne tik gesinti gaisrus, bet ir gelbėja skęstančius žmones, suteikia jiems pirmąją pagalbą per nelaimes buityje, stichines nelaimes, užsiima gyvūnų gelbėjimu, transporto avarijų likvidavimu, cheminiu incidentų šalinimu. Antrokai su Aleksandro tėčio pagalba įvardijo, kas lemia sėkmingą gelbėtojo darbą, kokiomis asmeninėmis savybėmis privalo pasižymėti šios profesijos darbuotojai, koks jų darbo grafikas ir kad labai svarbus yra komandinis darbas. Dirbant, budint visas 24 h, gelbėtojams darbo vieta patapusi antrais namais. Smalsu ir įdomu buvo pamatyti jų poilsio kambarius, klasę, kurioje vis dar tenka mokytis, skalbyklą, o valgykloje dar ir nusifotografuoti su tuo metu budėjusiais ir pietaujančiais gelbėtojais. Antrokai labai džiaugėsi gauta galimybe net ik pamatyti, sužinoti, bet ir prisiliesti prie sudėtingos ir labai sunkios darbo įrangos, bei apsirengti specialią ugniagesio gelbėtojo aprangą. Išvykome ne tik laimingi, bet dar ir apdovanoti knygelėmis bei obuoliais, kad augtume sveiki ir stiprūs. Nuoširdi padėka Audriui Masiukui už išsamią pažintį su šia svarbia profesija ir geranorišką bendradarbiavimą.
Mokytoja Audronė
Kario profesija iš arčiau
Balandžio 18 d. papasakoti apie kario profesiją 1d ir 3a klasių mokiniams atvyko Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos št. srž. Renaldas Stuknys ir kpt. Rasa Grigalienė. Susitikimo metu mokiniai sužinojo, kad išgyvenimo kursas, naktiniai žygiai, šuoliai su parašiutu, šaudymai – Lietuvos kariuomenės ir kario kasdienybė. Kario darbas – tai nuolatinis mokymasis ginti savo šalį. Susitikimo metu ir pirmokams, ir trečiokams teko paplušėti. Būsimieji kariai turėjo įveikti kliūčių ruožą – užsidėti amunicijos diržą, šalmą ir su ginklu (muliažu) rankose bėgti zigzagais, tiksliai į nurodytą vietą numesti „granatas“. Mokiniai dar kartą įsitikino, koks svarbus yra komandinis darbas, pagalba draugui.
Už suorganizuotą susitikimą su Lietuvos kariais vaikai dėkoja 1d klasės mokinės Mantės Gutpetrytės mamai Rimantei.
Mokytoja Gitana

Gėlininkai

Pasaulio pažinimo pamokoje 1d klasės mokiniai „matavosi“ gėlininko profesiją. Susibūrę atradimų klasėje, vaikai į vazonėlius kruopščiai bėrė žemes, po to sėklytes, jas laistė ir spėliojo kas išdygs. Dirbdami pirmokai išsiaiškino, kad ši profesija reikalauja kruopštumo ir labai didelės kantrybės – juk taip norisi greito rezultato!

Mokytoja Gitana

Pamoka J. Masiulio knygyne
4b klasės mokiniai lankėsi J. Masiulio knygyne. Mokiniai susipažino su knygininko darbu. Išbandė darbą su kasa, knygų skirstymu, užsakymais, aptarnavimu. Tobulino pažinimo ir komunikavimo kompetencijas. Sužinojo, kokie žmonės vadinami ,,knygininkais”, kiek daug profesijų apjungia ši sąvoka. Susipažino su visais darbais nuo knygos rašymo iki kol ji patenka pas pirkėją. Pritaikė žinias praktiškai rūšiuodami knygas, dėliodami kainas, tvarkydami lentynas, dirbami kasoje. Mokiniai sukūrė ir mokytojai padovanojo ,,4b klasės prisiminimų“ knygą, kurią įrišo knygyno darbuotoja.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė

Knygų pasaulyje. Bibliotekininkė.

Balandžio 2 d. buvo minima Tarptautinė vaikų knygos diena ir garsiojo danų pasakininko Hanso Christiano Anderseno gimtadienis. Šiai dienai paminėti 1c klasės mokiniai apsilankė Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešojoje bibliotekoje. Čia vyko edukacija “Knygų pasaulyje”, kurios metu susipažino su knygos atsiradimo istorija, sužinojo, kad knygos gali būti ir labai didelės ir labai mažos, erdvinės ir elektroninės, skirtos neregiams ir kvepiančios, ir t.t. Edukatorė Jolanta sudarė galimybes vaikams sukurti pirmąją savo knygutę, ją iliustruoti. Na, o įdomiausia dalis, kai nuspalvinę savo personažus, pirmokai juos aktyvino virtualioje erdvėje programėlės “Quiver” pagalba. Grįžome pilni įspūdžių ir su mintimis ten ne vieną kartą apsilankyti!

Mokytoja Neringa

Meras- ne profesija

Pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai apsilankė Panevėžio miesto savivaldybėje. Vykdydami balandžio mėnesio projektą apie profesijas, išgirdo kiek daug profesijų esama. Keli mokiniai labai nori būti merais. Meras ar profesija? Mokiniai dalyvavo viktorinoje, ieškojo virtualioje erdvėje objektų, surado savo mokyklą, kur gyvena.

Mokytoja Daiva B.

Ar norėtum būti konditeriu?
Ar žinojote, kad balandį Panevėžio pradinėje mokykloje minime profesijų mėnesį? Ar galite patikėti, kad 1a klasės mokiniai tokie žingeidūs, jog jau pirmąją balandžio savaitę suskubo daugiau pažinti įvairias profesijas? Mokiniai pasikvietė klasės draugo Tado mamą, kuri pristatė konditerio profesiją. Po informatyvaus Tado mamos pristatymo apie pačią konditerio profesiją, meduolio atsiradimo istoriją bei įkvėpti filmuko apie draugystę, mokiniai galėjo pasimatuoti konditerio profesiją! Padedant šiai nuostabiai konditerei vaikai patys dekoravo Velykinius meduolius ir sukūrė 24 nuostabius geltonus pūkučius. Kiek daug pastangų reikėjo mūsų pirmokams ne tik atliekant tokį sudėtingą darbą, bet ir susilaikyti nuo smaližiavimo, jog nesuvalgyti tokių viliojančių saldėsių!
Ar Jūs norėtumėte pasimatuoti konditerio profesiją? 1a klasės mokiniai su didžiuliu entuziazmu skatina visus kuo daugiau visko išbandyti!
Mokytoja Edita ir Greta
Saldi kelionė
Panevėžio pradinės mokyklos 3c klasės mokiniai apsilankė Šiaulių ,,Rūtos ‘‘ saldainių fabrike. Fabriko muziejuje edukatorė papasakojo daug įdomių dalykų. Sužinojome, kad šokoladą žmonės jau žinojo prieš 4 -5 tūkstančius metų. Tada jį vartodavo skystą. Kakavos pupeles trindavo ant karšto akmeninio padėklo. Plikydavo vandeniu ir gardindavo pipirais, medumi. Tai buvo kilmingiausių ir turtingiausių žmonių gėrimas. Jį net vadino ,, Dievų maistu“. Europiečiai sugalvojo, kaip šokoladą pagamint kietą. Buvo laikas, kai kakavos pupelės buvo naudojamos kaip pinigai. Matėme autentiškus kakavos pupelių gaminimo įrankius, puodelius. Ragavome tikrų maltų kakavos pupelių. Mums papasakojo ir filmuke parodė visą ,,Rūtos“ fabriko istoriją. Didelio darbo ir meilės įdėta į skaniausių saldainių įdarą. Labai patiko pasigaminti saldainius patiems. Išradingai dekoravome, išbandėme įvairiausius priedus. Į namus parsivežėme puikią nuotaiką, daug žinių ir skaniausių saldainių.
Mokytoja Zita Nefienė
Mažiau – tvariau! Arčiau – sveikiau!
3a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje įdomiojoje pamokoje „Mažiau – tvariau! Arčiau – sveikiau!“. Jos metu vaikai susitiko su įdomiais pašnekovais. Sužinojo, kaip auginamos daržovės ekologiniuose ūkiuose, kodėl kiekvieną kartą šeimininkė pagamina vis kitokią varškę, kaip teisingai rūšiuojamos atliekos. Vėliau vaikai draugiškai atliko užduotį – sukūrė maisto tiekimo grandinės maketą. Buvo labai įdomu! Mokiniai pagilino žinias apie tvarumą, maisto tausojimą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus, sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą.
Mokytoja Birutė Kolinienė ir soc. pedagogė Lina Seferoglu

KOVAS – VERSLUMO MĖNUO

Projektas „Būk verslus!“
Velykinis zuikis
1a, 1b, 1d bei 2a ir 2c klasių mokiniai į svečius pasikvietė studijos „100 zuikių“ edukatorę. Užsiėmimo metu mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie zuikius, prisiminė matytus filmus ir skaitytas knygas su šiuo veikėju, aiškinosi, kaip jis tapo Velykų simboliu, dalijosi patirtimi, kokias velykines tradicijas puoselėja savo šeimose. Vėliau vaikai patys kurė medinius zuikių personažus su stoveliais, kurie papuoš Velykų stalą. Pasitarę, mokiniai nusprendė, kad šventinių dekoracijų gaminimas ir pardavinėjimas būtų puikus verslo planas.
Mokytoja Gitana
Draugai-draugams
Pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai ir Panevėžio jaunuolių centras tęsia draugystę. Šį kartą vykome į Jaunuolių centro keramikos studiją. Darbuotojos pristatė glazūravimo subtilybes. Po užsiėmimo laukė karštas arbatos, kavos, kakavos puodelis. Šiltoje ir jaukioje erdvėje mokiniai mielai diskutavo su jaunuoliais. ,,Solidarumo kava“ – tai socialinis verslas, kiekvieną dieną profesionaliai ruošia kavą ir kavos gėrimus. Mokiniai patobulino pažinimo, kūrybines, socialines kompetencijas.
Klasės mokytoja Daiva B. ir socialinė pedagogė Lina S.

Pamoka ,,Mažiau-tvariau. Arčiau-sveikiau.“

4a klasės mokiniai dalyvavo nuotolinėje įdomiojoje pamokoje ,,Mažiau-tvariau. Arčiau-sveikiau.“ Pamokoje sužinojo apie tvarumą, maisto tausojimą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus, sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą. Uždavė net namų darbus. Dabar ruošiamės dalyvauti viktorinoje.

Mokytoja Daiva B.

Senieji amatai
Kovo 29 d. 1b klasės mokiniai vyko į Panevėžio kraštotyros muziejų. Pirmokai susipažino su muziejaus ekspozicija. Domėjosi senovės žmonių gyvenimu, buitimi, senaisiais amatais. Ši veikla glaudžiai siejasi su kovo mėnesio Kokybės krepšelio tema ,,Būk verslus“.
Mokytoja Rita
Kovas. Taupymo planas.
2c kl. mokiniai kovo mėnesį tiesiogiai bei noriai prisilietė prie taupymo sąvokos. Pirmiausiai svarstė galimybes, užsibrėžė mėnesio taupymo tikslą ir užpildė taupymo planą ( pgl. mokytojos Gitanos sudarytą bei papildytą pavyzdį ). Norai ir siekiai buvo įvairūs. Vaikai norėjo susitaupyti futbolo batams, pliušiniam pelėdžiukui, naujam meškiui, augintiniam augintinio šuniukui žaislui, lego detalėm, savo kambario laikrodžiui, dviračio skambučiui, Pakemon vaivorykštinėm kortom, augintiniui šuniukui naujam guoliui, vasaros stovyklai, dviračiui ir dar daug kitų norų. Nors mėnuo dar nesibaigė, bet paskutinėje šio mėnesio klasės valandėlėje įvyko buhalterinė apskaita bei apibendrinimas. Kai kam dar trūksta 2 – 5 eur. Manau tai įveikiama. Taip pat manau, kad prie kai kurių mokinių siekių labai prisidėjo tėveliai, seneliai. SMAGU. Svarbu, kad siekiama bendromis pastangomis ir protingai. O ataskaita – nuotraukose: skaičiavome, braižėme, analizavome. Jei nespėta sutaupyti per mėnesį, juk galime taupyti toliau. Svarbiausia siekti užsibrėžto tikslo… sąžiningai, asmeninėmis pastangomis. Linkiu sėkmės!
Mokytoja Audronė
Išvyka į Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešąją biblioteką
Trumpos išvykos metu į G. Petkevičaitės-Bitės biblioteką 1a klasės mokiniai sudalyvavo netradicinėje pamokoje apie rašto, knygų atsiradimą bei jų evoliuciją. Mokiniai turėjo galimybę ne
tik pamatyti aukso dulkėmis dengtus didžiulės knygos puslapius, bet ir susipažinti su lietuvių kalbos istoriniais vingiais – pirmąja lietuviška knyga, spaudos draudimo laikotarpiu ir kt. Jaunieji skaitytojai netgi turėjo galimybę pamatyti pirmosios lietuviškos knygos vaikams modelį, didžiausia ir mažiausiomis, erdvinėmis ir net trimatėmis knygomis. Mokiniai itin džiaugėsi šia pamoka, nes galėjo sensoriniu būdu susipažinti su įvairių, ypatingų rūšių knygomis ir sukurti savo svajonių knygelę.
Mokytojos Edita ir Greta
Edukacinė pamoka „Noriu būti knygininku“
Panevėžio pradinės mokyklos 3c klasės vaikai dalyvavo J. Masiulio knygyno pamokoje ,,Noriu būti knygininku“. Direktorė Ramutė Leščinskienė papasakojo vaikams apie knygos kelią nuo rankraščio iki pirkėjo. Buvome nustebę, kad šiuos darbus dirba daugybė žmonių. Kurti knygą labai įdomu, todėl vaikai sukūrė ,,Pavasario linkėjimų„ knygą savo mokytojai. Labai smagu buvo išbandyti visus galimus darbus knygyne : pakavome, rūšiavome, klijavome kainas, tvarkėme lentynas, dirbome kasoje, reklamavome , įrišome knygą. Užduotys labai įdomios, žaismingos. Ačiū darbuotojoms už prasmingai ir įdomiai praleistą laiką.
Mokytoja Zita Nefienė

Projektinė veikla „Miestas“

Kovo mėnesį 4b klasės mokiniai organizavo projektinę veiklą integruodami matematikos, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų pamokas. Sukūrėme jaukų miestelį iš antrinių medžiagų. Per lietuvių kalbos aprašėme savo svajonių kambarį. Matematikos pamokoje apskaičiavome pagaminto namo plotį, ilgį ir plotą. Analizavome, kokias geometrines figūras naudojome įgyvendinant procesą. Išplėtėme kolegialumo principą vieni su kitais. Mokiniai labai laimingi ir patenkinti sukurtu savo procesu.

Mokytoja Daiva Zakarauskaitė

Pamoka UAB „Elastas“
Kovo 20 d. 4b klasės mokiniai lankėsi UAB ,,Elastas‘. Jie susipažino su moderniausia, pilnai sukomplektuota gamybine technologine linija, kuri skirta gaminių gamybai ir paslaugų teikimui. Domėjosi gamyboje naudojamais robotais, specializuotais kompiuteriais. Praktiškai apžiūrėjo, kokios medžiagos naudojamos gamybos procese. Mokiniai įtvirtino pasaulio pažinimo žinias apie įvairias medžiagas ir jų panaudojimo būdus.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė

Pamoka apie oro balioną

Antradienio popietę 1a klasės mokiniai paminėjo ne tik miego ir pasaulinę ypatingų žmonių dieną, bet ir labai svetingai priėmė mūsų mokyklos buvusį mokinį Tadą, kuris savo mokslo kelionę tęsia Panevėžio Vyturio progimnazijoje. Tadą atlydėjo jo puikioji, palaikančioji mokytoja Jolanta.

Svečias ypatingai sužavėjo 1a klasės mokinius papasakodamas apie oro baliono atsiradimo istoriją. Tadas taip pat pristatė oro baliono modelį, todėl pirmokai turėjo galimybę pamatyti, kaip jis kyla. Mokiniai sužinojo, kiek kainavo pagaminti oro balioną. Siekiant ugdyti mokinių verslumą, Tadas pristatė, kaip reikėtų apskaičiuoti oro baliono modelio sąmatą. Po informatyvaus pristatymo mokiniai sudalyvavo viktorinoje, kurioje itin aktyviai atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Ačiū, Tadai!

Tau gero skrydžio linki 1a klasės mokiniai ir jų mokytojos Edita ir Greta.

 

Mokinių verslumo ugdymas
Kovo 20 dienos popietę 1a klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, rengiamoje virtualioje “Swedbank” Finansų laboratorijoje. Šios unikalios erdvės šeimininkė praplėtė mokinių žinias apie skirtingų pasaulio šalių valiutas, jų atsiradimo istorijas. Mokiniai buvo ne tik itin įsitraukę nagrinėdami skirtingas šalių valiutas, taip praplėsdami savo sociokultūrinę kompetenciją, bet ir ugdė verslumo pagrindus. Dalyvaudami hibridiniu būdu rengiamoje diskusijoje pamokos metu, mokiniai aptarė dabartinę pinigų vertę ir pasamprotavo apie pinigų reikšmę tolimoje praeityje.
Mokytojos Edita ir Greta

 Edukacija SEB banke

4c klasė kovo 15 d. vyko į SEB banką. Deino mamytė mums pravedė labai įdomią edukaciją. Mes susipažinome su garsiuoju banko seifu, kuriame panevėžiečiai laikė savo brangenybes ir kitus vertingus popierius. Sužinojome daug įdomių faktų apie pinigus. Žiūrėjome filmuką apie įvairias pasaulio valiutas. Kūrėme savo pinigus.

4c klasės mokytoja Rita

 

Tėvai vaikams apie verslus. Investicijos ir pelnas.
3a klasės mokiniai kartu su Mortos tėčiu, verslininku, verslo pradmenų mokėsi atlikdami praktines užduotis. Visi pamokos dalyviai pasiskirstė vaidmenimis. Mokinių komandos – įmonės, turinčios direktorių ir atliekančios investuotojo užduotį, tėtis – investuotojas, įmonėms skiriantis pinigus, mokytoja – pirkėja. Užduotys įmonėms – iš turimų lėšų nusipirkti reikiamų priemonių, sukurti pavasarinį atviruką ir jį parduoti. Atlikus užduotis, paaiškėjo, kad įmonėms sekėsi skirtingai – buvo nenuostolingų, pelningų ir nuostolingų. Verslas – kietokas riešutėlis! Mokiniai tobulino matematikos, kūrybiškumo ir komunikacinę, pažinimo ir asmeninę, mokėjimo mokytis kompetencijas.
Mokytoja Birutė Kolinienė
Karjera. Kokia gi ta teisėjo profesija?
2 c klasės mokiniai kovo 13d. turėjo įdomią, naudingą ir … kitokią klasės valandėlę. Ją pravedė Aleksandro mama Edita. Ji supažindino mokinius su savo – teisėjos profesija. Pirmiausiai vaikai diskutavo, aptarė, kokios savybės reikalingos teisėjui, kaip juo tampama, kodėl svarbios pasaulio pažinimo, lietuvių k., matematikos pamokos. Pasirodo nėra taip paprasta ir lengva juo tapti. Reikia ne tik gerai mokytis mokykloje, tiek studijuojant, bet ir norint dirbti šį darbą, privalomas susitikimas, pokalbis su Lietuvos prezidentu. Mokiniai buvo supažindinti su teisės ir bausmių rūšimis, kodėl ir kuo svarbus teisingumo jausmas, o taip pat ir su bylų pavyzdžiais, kai patiems teko ieškoti sprendimo būdų. Nuoširdžiai dėkojame už draugystę ir žinias.
Mokytoja Audronė
Elektros kelias
4b klasės mokiniai kartu su Emilijaus mamyte, kuri dirba ,,Ignitis‘‘ inžiniere, dokumentacijos komandos, tinklo duomenų administravimo skyriuje, pristatė elektros kelią iki mūsų namų. Matas Ramanauskas, ,,Eso‘‘ – elektros skirstymo operatoriaus darbuotojas, defektavimo skyriaus inžinierius, pristatė, kokios yra elektros gamybos rūšys. Išsikėlėmę klausimą, kokie statomi įrenginiai, kad kiekvienas namuose turėtų elektrą? Praktiškai susipažinome, kokios Lietuvoje yra hidroelektrinės, vėjo jėgainės, saulės kolektoriai. Mokiniai susiskirstę grupelėmis tapo ,,Ignitis‘‘ detektyvais, kaip spręsti energijos taupymo mįsles? Dalyvavome paruoštoje viktorinoje ir pasisėmėme naujų žinių. Dėkojame atvykusiems inžinieriams.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė
“Mokonomika – 2023 “
Kovo 9 d. pradinėje mokykloje buvo nuotolinio ugdymo – Verslumo ugdymo diena. Mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo 2023 m. kovo 9 d. nuo 9 val. iki 12.20 val. „Swedbank“ iniciatyvoje organizuojamoje didžiausioje nuotolinėje pamokoje „Mokonomika 2023“. Visų klasių mokiniai aktyviai dalyvavo šioje nuotolinėje „MOKONOMIKOS 2023“ pamokoje . Temos buvo įvairios. Jos palietė gamtos tausojimą ir skaitymą, kaip kalbėti, kad suaugusieji klausytų ir išgirstų, kokia Robotikos nauda šiuolaikiniame gyvenime, nuo ko prasideda puikus plaukimas, kas yra sąmonė ir pasąmonė – emocinis intelektas, kaip „nebenorėjimas gali pakeisti pasaulį“. 2c klasės mokiniai ne tik dalyvavo pamokose, bet ir pertraukų metu bendravo per Teams. Viskas vyko, taip gyvai, judriai, kaip ir kiekvieną dieną mokykloje, tik… kitoje aplinkoje.
Mokytoja Audronė
Vakaronė „Šokim, trypkim, linksmi būkim!“
Kovo 9 dieną pradinės mokyklos bendruomenė rinkosi į Panevėžio bendruomenių rūmų salę. Vyko tradicinė vakaronė „Šokim, trypkim, linksmi būkim“. Vakaronė buvo skirta Kovo 11-ąjai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Renginio metu koncertavo mokyklos neformaliojo būrelio „Linksmieji muzikantai“ mažieji muzikantai (vadovas Vidas Klišys), šokio sūkuryje sukosi tautinio šokio kolektyvo „Saulužė“ šokėjai (vadovai Ričardas ir Lukas Bakanauskai). Na, o mokytojams, mokinių mamytėms, tėveliams, močiutės, seneliams, broliukams ir sesutėms neleido atsikvėpti folkloro ansamblio „Raskila“ (vadovė Lina Vilienė) muzikantai ir šokėjai. Smagiame rate sukosi visa mokyklos didelė, draugiška bendruomenė. Ačiū visiems už smagų laiką kartu!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Gurgu gurgu į KAZIUKO turgų!!!!
Kovo 3 d. mokykloje šurmuliavo ir pardavėjai, ir pirkėjai!
Buvo laaabai smagu!
Susitiksime jau kitais metais:)
O dabar skaičiuosime pelną!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

VASARIS

Projektas „Pažink Lietuvą!“

Projektas „Pažink Lietuvą“

Vasario 21 dieną 2 d klasės mokiniai šventė ne tik Blynų dieną, tačiau taip pat minėjo Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Lietuvių kalbos pamokoje mokiniai pristatė atliktą mėnesio užduotėlę –  pasirinktos poezijos skaitymą bei gramatiškai išnagrinėtą eilėraštį. Nors užduotėlė buvo ne iš lengvųjų, tačiau mokiniai drąsiai ir užtikrintai dalinosi autorių eilėmis. Išgirdome įvairiausios kūrybos – skirtos Tėvynei, paukščiams, pavasariui, netgi, dulkėms ir švarai. Išgirdome ir įdomių eilėraščių pasirinkimo istorijų. Ar galite patikėti, jog viena klasės mergaitė kūrinį išsirinko iš savo mamos pradinėje klasėje įsigytos knygos? Tai puikus pavyzdys – kaip mes galime branginti turimas knygas, gimtuosius žodžius bei visą tai perduoti ateities kartoms.

Mokytoja Jolita Bujokė ir mokytojos padėjėja Agnė Kuginytė

 

Įdomi išvyka
Pradinės mokyklos 4a klasės mokiniai penktadienio pamokas praleido Arijaus mamytės darbe – Panevėžio logistikos centre. Mokiniai sužinojo, kad IKI – vienas iš mažmeninės prekybos lyderių Lietuvoje, kasdien aptarnauja 300 tūkst. pirkėjų visoje Lietuvoje, 233 IKI parduotuvės, didžiausias ,, Maisto banko“ rėmėjas, per metus paaukoja beveik už 6 mln. Eurų. Ar galite patikėti, kad Vilniuje prekes į namus atveža LastMile autonominis automobilis be vairuotojo, autonominė parduotuvė be pardavėjų?? Apžiūrėjome sandėlius, tai tarsi tikras miestas su gatvėmis ir mašinomis. Mokiniai tobulino pažinimo, komunikavimo, pilietiškumo kompetencijas. Grįžome pilni įspūdžių ir su dovanomis. Ačiū Arijaus mamytei.
Mokytoja Daiva B.
Pamoka muziejuje
1d klasės mokiniai apsilankė Panevėžio kraštotyros muziejuje. Buvo labai įdomu pamatyti akmens amžiaus žmogų, jo “namą”. Pirmokai palygino kaip seniau gyveno žmonės kaime ir mieste, kokiais baldais buvo apstatyti jų namai, grožėjosi tautodailininkų nuaustomis juostomis. Kiek džiaugsmo buvo pamatyti tokią pat rankinę siuvimo mašiną kaip pas močiutę kaime. Nuostabą sukėlė ir Panevėžio ateities stendas, kai į jį pažiūrėjus, veidrodyje pamatė save kaip ateities kūrėją. Apžiūrėdami muziejaus eksponatus mokiniai tobulino pažinimo, kultūrinę ir pilietiškumo kompetencijas.
Mokytoja Gitana
Neformaliojo švietimo būrelio „Žaidimai ir atradimai“ veikla
Visą vasario mėnesį ,,Žaidimų ir atradimų būrelyje‘‘ įgyvendinome kokybės krepšelio temą: ,,Pažink Lietuvą‘‘. Mokiniai žaidė stalo žaidimus, kūrėme šešėlių teatro gyvūnus gyvenančius Lietuvoje, piešėme ,,Trys paršeliai‘‘ pasakos filmą, prisidėjome prie 4b klasės organizuojamo projekto : ,,Jaukus Lietuvos miestelis”. Žaidžiant judriuosius žaidimus išmokome laimėti ir pralaimėti.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė
Respublikinis kūrybinių darbų konkursas „Kartu mes – Lietuva“
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti 2c klasės mokiniai dalyvauja respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Kartu mes – Lietuva“. Norime pasidžiaugti sukurtais ir iliustruotai ketureiliais.
Mokytoja Audronė
Mokinių darbai – virtualioje parodoje!
2a, 2c, 3a, 3b ir 3c klasių mokinių darbai dalyvavo Tarptautiniame kompiuterinių atvirukų parodoje – konkurse ,,Vienas žodis Lietuva”. Organizatoriai atrinktus darbus patalpino į virtualią parodą. Pasigrožėkite ne tik mūsų mokyklos mokinių kurtais atvirukais, bet ir kitų darbeliais iš visos Lietuvos.
Pasidžiaugti 1-2 klasės mokinių darbais galėsite paspaudę šią nuorodą https://www.artsteps.com/view/6026c173e1433556c684f63c , o 3-4 klasės mokinių darbus galėsite rasti čia: https://www.artsteps.com/view/63ee3838d8b47568e2ba3ed3 . Žiūrėkite įsijungę garsą.
IKT „Išmanusis pradinukas“ mokytojos, spec.pedagogė, soc.pedagogė
Lietuva
Senolė žemė žydi
Vaivorykštės spalva
Visų gražiausias žiedas
Gimtinė LIETUVA.
Aldona Elena Puišytė
Vasario 10 d. mokykloje vyko šventinis rytmetys „Tau, Lietuva!“. Visus džiugino Panevėžio pradinės mokyklos tautinio meno ansamblio „Saulužė“ šokėjai (vadovai Ričardas Bakanauskas, Lukas Bakanauskas), neformaliojo švietimo būrelio „Linksmieji muzikantai“ (vadovas Vidas Klišys) muzikantai, teatro studijos „Nenuoramos“ (mokytoja Rita Marcinkevičienė) aktoriai, mokyklos dainininkai (mokytojos Liudmila Bliudžiuvaitienė, Edita Daraškienė). Renginį vedė mokytoja Rita. Mokyklos fojė vyksta saviraiškos studijos „Mano spalvotas pasaulis“ mokinių piešinių paroda „Mano Lietuva“ (mokytoja Jolita Bujokė).
SU GIMTADIENIU, LIETUVA!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Darbai, darbeliai Lietuvai…
Lietuvos valstybės atkūrimo dienai artėjant 2c klasės mokinukai dalyvavo dailyraščio “Rašau Lietuvai” ir piešinių “Mano Lietuva” konkursuose. Visi labai stengėsi, nuoširdžiai ir atsakingai atliko šias veiklas, o atrinkti darbai jau puošia mokyklos erdves. Laukdami švenčių stengėmės, kuo daugiau sužinoti apie Lietuvą. Tad pamokos vyko ir kitose mokyklos erdvėse. Antrokai domėjosi, rinko informaciją pateiktą mokytojų paruoštuose metodinėse medžiagose prie klasių. Tai kas sužinota buvo pasidalinta, apibendrinta savo klasėje. O sužinota tikrai nemažai. Pertraukų metu buvo smagu interaktyvioje lentoje surinkti dėliones apie Lietuvą: „Lietuvos vėliava“, „Vytis“, „Gedimino pilis“, „Televizijos bokštas“, „Vilnius“, „Kaunas“, „Klaipėda“. Dar liko sudalyvauti respublikiniame kūrybiniame konkurse „Kartu mes – Lietuva“. Nuostabūs ketureiliai su tėvelių pagalba jau sukurti, liko tik iliustruoti ir atrinkus 3 šauniausius darbelius išsiųsti organizatoriams. Tad antrokai drąsiai gali sakyti, kad Lietuvą myli…myli puikiais darbais, o ne žodžiais.
Mokytoja Audronė
Virtuali ekskursija ,,Pažink Lietuvą!”
1 a klasės mokiniai per dailės ir technologijų pamokas mokėsi pažinti Lietuvą informacinių technologijų klasėje. Pirmokai išmoko naudotis Lietuvos žemėlapiu, suplanuoti išvyką – rasti kelionės tikslą, apgalvoti maršrutą, transporto priemones. Google paieškoje susirasti skiltį Žemėlapiai, įrašyti savo mokyklos pavadinimą, virtualiai pavaikščioti Ukmergės gatve ir net nukeliauti pamokų metu į namus!
Mokytoja Edita
Mano vardas – LIETUVA
Mano vardas – LIETUVA
Nežinau aš kito krašto,
Nežinau kitos šalies.
Kur kaimelis prie kaimelio,
Kur pilis greta pilies.
Čia sesutės kaip rūtelės,
Čia broleliai jazminai.
Čia palaidoti kalneliuos,
Miega bočiai milžinai. <…>
/V. Nemunėlis, S. Geda/
3a kl. mokiniai dalyvauja kompiuterinių atvirukų parodoje-konkurse „Vienas žodis-Lietuva”. parodos-konkurso tikslas – ugdyti mokinių kompiuterinę kultūrą, skatinti kūrybinius gebėjimus, pilietiškumą ir patriotizmą. Naudodamiesi informacinėmis technologijomis mokiniai kūrė koliažus apie Lietuvą. Koliažams panaudojo nuotraukas iš asmeninio archyvo ar interneto.
Mokytoja B. Kolinienė ir soc. pedaogė L. Seferoglu

Miesto savivaldybėje

Panevėžio pradinės mokyklos 3c klasės mokiniai mėnesio temą,, Pažink Lietuvą‘‘  papildė ekskursija į miesto savivaldybę. Sužinojom kokius darbus ten žmonės dirba, kaip rūpinasi miesto plėtra , tvarka, grožiu. Paviešėjom posėdžių salėje, kur atsakėm į viktorinos  apie Panevėžį  klausimus, žiūrėjom mokomąjį filmuką apie tinkamą atliekų rūšiavimą. Labai patiko naudojantis išmaniuoju ekranu žemėlapyje surasti savo namus, mokyklą, kitus žinomus miesto pastatus. Buvo smagu susipažinti su maloniais darbuotojais ir dar gavom dovanų. Šaunu gyventi Panevėžyje!

Mokytoja Zita Nefienė

Atradimai 4b klasėje

Vasario 2 d. mokykloje vyko „Mokytojų mainų dienų“ projektas.4a ir ir 4c klasių mokiniai mokėsi 4b klasėje. Vyko integruotos pamokos. Mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Ką žinai apie Lietuvą?‘‘, atliko midfulness kvėpavimo pratimus. Vyko darbas grupėse. Mokiniai lipdė iš modelino, piešė ant akmenukų, riešutų kevalų. Atliko bandymus su padidinamuoju stiklu, mikroskopais. Stebėjo vilną, akmenį, džiovintus lapus, vabalų, augalų fosilijas, daržovių ir gyvūnų plaukų pavyzdžius. Mokiniai jautėsi tikrais mokslininkais ir atradėjais.

Mokytoja Daiva Zakarauskaitė

 

 

Kodėl žmonės dirba?
Sausio 31 d. 1 a klasės mokiniai susitikimo su karjeros specialiste metu ieškojo atsakymų į klausimą ,,Kodėl žmonės dirba?‘‘. Mokiniai susipažino su pinigų istorija, atliko vaizduotės pratimą ir bandė įsivaizduoti, kaip pasaulis atrodytų, jei pinigai išnyktų. Pamokos pabaigoje visi mokiniai trumpam tapo pinigų kūrėjais ir sukūrė savo unikalų piniginį vienetą.
Karjeros specialistė Edita ir klasės mokytoja Edita
Sausio 31 d. 1 a klasės mokiniai susitikimo su karjeros specialiste metu ieškojo atsakymų į klausimą ,,Kodėl žmonės dirba?‘‘. Mokiniai susipažino su pinigų istorija, atliko vaizduotės pratimą ir bandė įsivaizduoti, kaip pasaulis atrodytų, jei pinigai išnyktų. Pamokos pabaigoje visi mokiniai trumpam tapo pinigų kūrėjais ir sukūrė savo unikalų piniginį vienetą.
Karjeros specialistė Edita ir klasės mokytoja Edita

SAUSIS

Projektas „Žiemos išdaigos“

Išvyka į Tapybos studiją „Druska“

Sausio 27 d., penktadienį, pirmojo pusmečio baigimo proga 2a klasės mokiniai lankėsi Tapybos
studijoje „Druska“. Užsiėmimą vedė dailininkė Fausta Diržytė. Mokėmės pažinti spalvų pasaulį,
atrasti jų maišymo paslaptis. Pasinėrėme į paveikslo „Ledo gėlės“ tapymą. Nutapyti paveikslai
pradžiugins klasės mokinių šeimas.
2a klasės mokytoja Laimutė Žukauskienė

Mindfulness kvėpavimo pratimai lauke

Sausio 20 d. 4b klasės mokiniai, kartu su mokyklos karjeros specialiste Edita, įgyvendino KK
krepšelio temą ,,Žiemos išdaigos‘‘. Mokiniai atliko mindfulness kvėpavimo pratimus lauke.
Įtvirtino 5 žmogaus pojūčius atlikdami užduotis. Smagiai žaidė komandinius žaidimus.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė

Sniego seniai

Sausio 16 d. 1b klasės mokiniai atliko kūrybinį eksperimentą ,,Sniego seniai“. Jo metu mokiniai susipažino su vandens, sodos ir acto savybėmis bei atliko bandymus su šiomis medžiagomis. Ši veikla siejasi su kokybės krepšelio sausio mėnesio tema ,,Žiemos išdaigos“.

Mokytoja Rita Pankinaitė
Žiemos išdaigos
Kas gali būti smagiau už džiaugsmu trykštančias žiemos šėliones? Daugiausiai džiugesio sniegas atneša mūsų vaikams. Juk taip smagu mėgautis žiemos suteiktais malonumais: statyti sniego senius, nuo kalnelių leistis rogutėmis, sniege palikti angelus. Trumpam atskubėjusi balta žiema taip pat leido grožėtis įspūdingais peizažais, kurių ieškojome įvairiuose gamtos kampeliuose. O kur dar kai kurių vaikučių kelionės iki Laplandijos! Deja žiemiški vaizdai neužsibuvo. Gamta taip pat mėgsta pokštus. O juos mielai fiksavo 2c klasės mokinukai drauge su tėveliais.
Mokytoja Audronė
Sniego seniai
Sausio 16 d. 1b klasės mokiniai atliko kūrybinį eksperimentą ,,Sniego seniai“. Jo metu mokiniai susipažino su vandens, sodos ir acto savybėmis bei atliko bandymus su šiomis medžiagomis. Ši veikla siejasi su kokybės krepšelio sausio mėnesio tema ,,Žiemos išdaigos“.
Mokytoja Rita Pankinaitė

Panevėžio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje

Sausio 20 d. 1d klasės mokiniai lankėsi Panevėžio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje, kur supažindino su ugniagesių gelbėtojų technika bei įranga. Mokiniai dar kartą prisiminė su kokiais pavojais galima susidurti žiemą, kai čiužinėji ant ledo, bandai pamaitinti antis Senvagėje, leidiesi rogutėmis nuo kalniuko ir t.t. Prevencinė informacija leido vaikams suprasti, kaip svarbu yra laikytis saugaus elgesio taisyklių tam, kad liktum sveikas ir saugus.

Mokytoja Gitana

Susipažinkime – vanduo

1c klasės mokiniai pasaulio pažinimo pamokoje susipažinę su vandens būsenomis ir aptarę vandens
svarbą žmogaus gyvenime, sausio 18 d. keitė ugdymosi aplinką ir vyko į Gamtos mokyklą įtvirtinti
savo žinias. Čia vaikai atliko tyrimus, kurie padėjo geriau suprasti vandens kietą, skystą ir dujinę
būsenas, sužinojo, kad vanduo gali būti beformis, bekvapis, beskonis ar pan.. Edukatorė džiaugėsi
gausiomis pirmokų žiniomis apie vandenį ir aktyviu dalyvavimu tyrimuose.
Mokytoja Neringa

Rytmetys su pasaka

Trečiadienio rytmetį 2a ir 2b klasių mokiniai lankėsi Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje, kur žiūrėjo mokytojos Aurikos Zimblytės-Blansjaar sukurtą ir 2d klasės mokinių suvaidintą spektaklį “Snieguolė ir septyni nykštukai”. Nuotaikingas muzikinis jaunųjų aktorių pasirodymas antrokams labai patiko. Mokinius sužavėjo scenos dekoracijos, aktorių drąsa, nuoširdžiai sudainuotos dainos.

Soc.pedagogė Lina

Priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
Sausio 11 d. 1c klasės mokiniai lankėsi Panevėžio priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ir dalyvavo edukacijoje „Žiemos išdaigos ir galimi pavojai. Kaip jų išvengti?“.
Mus pasitikusi vyriausioji specialistė Vilma Vaiginytė pirmiausia supažindino su priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos technika bei įranga: mokiniai apžiūrėjo ugniai atsparią gaisrininkų aprangą, bandė užsidėti šalmą, lipo į gaisrininkų mašinos kabiną. Susitikimo metu nemažas dėmesys buvo skiriamas pokalbiui apie žiemos išdaigas ir pasitaikančius pavojus: tai ir čiuožinėjimas ant ledo, „nekaltas“ vandens paukščių maitinimas, leidimasis rogutėmis nuo kalno arti vandens telkinių ir t.t.
Prevencinė informacija apie pramogas žiemą leido vaikams suprasti, kaip svarbu yra laikytis saugaus elgesio taisyklių tam, kad neatsitiktų rimtų nelaimių.
Mokytoja Neringa

GRUODIS

Projektas „Kuriame ir laukiame stebuklų“

GERUMO MĖNUO

Širdžių gerumui – nėra ribų

2022-12-22 mokykloje buvo organizuojama kūrybiškumo ugdymo diena „Pasidalink gerumu“. 2c kl. mokiniai nusprendė šią dieną išplėsti į akciją “PASIDALINK ŠIRDIES GERUMU”, kuri persikėlė ir į atostogų laikotarpį. Puikiai žinome, kad žiema – tikras išbandymas mūsų krašte žiemoti pasilikusiems paukščiams. Paukščių globa žiemą – tai ne tik malonumas atlikti gerą darbą, bet ir puiki galimybė iš arčiau pažinti čia žiemoti pasiliekančius paukščius. Taip pat tai gyvenimiška galimybė ugdytis atsakingumo. Tad paukšteliai tikrai džiaugėsi ne tik lesalu, bet ir draugyste su naujais ir rūpestingais draugais. O kokios didelės mūsų klasės draugės Viltės Misevičiūtės šeimos narių širdys! Nuo pat karo Ukrainoje pradžios Viltytė drauge su tėveliais dalinasi savo gerumu, tiek padovanodami įvairius savo daiktus, žaislus, žaidimus, tiek su tėveliais nupirkdami naujus, reikalingus daiktus, maistą, rūbus Lietuvoje, Panevėžyje prisiglaudusiems vaikams iš Ukrainos bei jų šeimoms. Na o susirinkę po atostogų vienas kitam padovanojome savo rankelėmis išlankstytas, nulipdytas, pasiūtas, iškirptas ir dekoruotas širdeles. Labai smagu pasidalinti džiaugsmu, meile, gerumu su kitais.

Mokytoja Audronė

Edukacija “Prie balto Kūčių stalo”

Gruodžio 17d. 1c klasės mokiniai su tėveliais vyko į Uoginių amatų centrą, esantį Kupiškio rajone. Ten dalyvavo edukacijoje “Prie balto Kūčių stalo”, kuri siejasi su KK gruodžio mėnesio veikla “Kuriame ir laukiame stebuklo”.
Amatų centro edukatorė pirmiausia mums papasakojo apie tai, ką žmonės anksčiau veikdavo žiemą: tai ir pupelių aižymas, plunksnų pešimas, kalėdinių žaisliukų kūrimas ar kūčiukų kepimas. Šias veiklas visiems teko ir išbandyti. Taip pat buvome supažindinti su Kūčių papročiais ir tradicijomis, kūrėme adventinį vainiką, ragavome dvylika patiekalų. Na, o kaipgi vaikai be dovanų? Perskaitę Kalėdų senio paliktą laišką ir įveikę užduotis, vaikai greitai rado pilną maišą dovanų.
Visiems buvo smagu praleisti šeštadienio popietę neįprastoje kaimiškoje aplinkoje, kartu nuveikti daug įdomių veiklų. Prieššventinė bendrystės nuotaika mus šildė ir vienijo.
Mokytoja Neringa
Gruodžio 20 d. įvyko pirmasis eTwinning projekto “Here&Now with art and mindfulness at School” dalyvių susitikimas. Projekte dalyvauja mūsų mokyklos 2c ir 3a klasių mokiniai bei vaikai iš Lenkijos, Graikijos, Rumunijos, Kroatijos bei Turkijos. Mokiniai savo gimtąja kalba dainavo vieni kitiems kalėdines daineles, dalinosi puikia nuotaika bei linkėjo gražių švenčių.
Socialinė pedagogė Lina, psichologė Laura

Edukacinė  programa „Prie balto Kūčių stalo“

Gruodžio 16 d. 1a klasės mokiniai ir tėveliai vyko į Anykščius, kur dalyvavo edukacinėje programoje ,,Prie balto Kūčių stalo“. Mokiniai susipažino su Kūčių ir šv. Kalėdų tradicijomis. Išgirdo pasakojimą apie adventinį laikotarpį, eglutės puošimą, tradicinio stalo paruošimą bei valgių simboliką. Po simbolinės Kūčių vakarienės išgirdo ir apie senolių ateities spėjimus, patys galėjo išbandyti burtus. Sulaukėme ir Kalėdų senelio, kuris buvo labai dosnus!
Mokytoja Edita

Kalėdinės eglutės

Dėkojame mokiniams ir jų tėveliams už nuostabias KALĖDINES EGLUTES🎄. Kiek daug širdies ir šilumos įdėta jas kuriant! Net 152 eglutės puošė mokyklos erdves, o vėliau iškeliavo džiuginti Panevėžio Šv. Juozapo globos namų senolius bei A. Bandzos socialinių paslaugų namų gyventojus, Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bibliotekos bei Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos “Šaltinėlis” skaitytojus.
Šiltų, jaukių ir gražių Jums švenčių!!!
Tikybos mokytoja Alma Jakusevičiūtė-Kulevičė, socialinė pedagogė Lina Seferoglu

Kuriame ir laukiame stebuklo

Stebuklo suvokimas visada priklauso nuo tam tikrų aplinkybių ir žmogaus asmeninių savybių. Ypatingą reikšmę stebuklo laukimas įgyja prieš didžiąsias metų šventes. Bet svarbiausia ne laukti, o patiems kurti, kad ir labai mažus stebuklus. Tad 2c klasės mokinukai, tėveliai, mokytojos nuoširdžiai, su didele meile kūrė gėrį ir grožį bei visą gruodį dalinosi su aplinkiniais, artimaisiais, senoliais, naujai tarptautiniame projekte atrastais draugais ir net su Kalėdų seneliu. Dėkojame tėveliams, tikybos mokytojai Almai, socialinei pedagogei Linai, psichologei Laurai, muzikos mokytojai Liudmilai Bliudžiuvaitienei, „Spalvoto meduolio“ stebukladarei Jurgitai Talalienei. Drauge mes ne tik sukūrėme, bet ir pasidalinome. Svarbiausia pajusti širdimi. Mes pajutome. Visiems jaukumo, šilumos, vilties, tikėjimo stebuklais. Lai viskas Jums ir mums pildosi.

Mokytoja Audronė

 

Draugai draugams
2022 gruodžio 20 d. 2a ir 3a klasių mokiniai dalyvavo tautinių šokių festivalyje „Draugai draugams“ Šiauliuose. Po koncerto apsilankėme Šiaulių akademijos informaciniame centre. Apžiūrėjome eksponuojamą didžiausią Lietuvos knygą „Aukuras Salduvei. Didžioji Salduvės knyga“, skirtą Lietuvos tūkstantmečiui. Centų kambarys – tai paminklas lietuviškai valiutai. Jo sienos ir lubos išklijuotos centais. Bibliotekoje yra speciali įranga, skirta regos negalią ir disleksiją turintiems žmonėms.
Mokytojos Laimutė Žukauskienė ir Birutė Kolinienė

Prie balto Kūčių stalo

2022 m. gruodžio 16 d. 3a klasės bendruomenė artėjančias Kalėdas sutiko Arklio muziejuje. Čia sužinojome, kodėl lietuviams toks svarbus arklys. O snieguotas takas nuvedė į šiltą trobą, kur išgirdome pasakojimą, kokių tradicijų Kūčių vakarą laikėsi mūsų senoliai. Ragavome tradicinius Kūčių valgius, būrėmės, linksminomės su Kalėdų seneliu. Vakarop laukė arkliai, pakinkyti į važelius. Tai viena iš mėgstamiausių senųjų žiemos pramogų.

Mokytoja Birutė Kolinienė

Žvakių magija

Gruodžio 1 d. Panevėžio pradinės mokyklos 3c klasė adventą pradėjo ypatinga edukacija. Kraštotyros muziejuje ,,Žvakių magijos“ pamokėlėje mokiniai sužinojo, kad seniausios žvakės buvo daromos akmenuko įduboje, užpildžius ją lajumi ir įbedus paprastą pagaliuką. Edukatorė papasakojo, kaip keitėsi žvakių gamyba iki šių dienų. Mokiniai sužinojo, kad žvakė lydi svarbiausius žmogaus gyvenimo įvykius nuo gimimo iki mirties. Labai patiko patiems pasigaminti bičių vaško žvakelę naudojant lino  siūlą ir bulvę.  Dirbdami mintimis mokiniai papildė žvakę gerumo, meilės, atjautos. Visi pasižadėjo savo žvakelę uždegti per Kalėdas tik prižiūrint tėveliams. Kad žvakelė tvirtai stovėtų, reikia ją įbesti į kruopomis ar grūdais užpildytą indelį ir tada pasklis po namus duonos ir vaško kvapas.

Mokytoja Zita Nefienė

 

LAPKRITIS
Projektas „AŠ PASAULYJE“
Mano pirmasis aviamodelis
11-14d. 2b klasės 11 berniukų, vykdydamos projektą ,,AŠ – PASAULYJE. Mano pirmasis aviamodelis“ dalyvavo edukacijoje apie aviamodeliavimą Panevėžio moksleivių namuose.
Edukacijos metu stiprino pažinimo ir kūrybingumo kompetencijas – susipažimo ir įgijo žinių apie aviacijos istoriją, apie lėktuvą ,,Lituanica”, stiprino savarankiško darbo įgūdžius, įgijo žinių
gaminant ir bandant savo pirmąjį aviamodelį.
Mokytoja Aušra Butkevičienė

 Mano vėrinys – karoliukų didelės istorijos dalis

11-14d. 2b klasės 8 mokinės, vykdydamos projektą ,,AŠ – PASAULYJE. Mano vėrinys – karoliukų didelės istorijos dalis“ dalyvavo edukacijoje apie karoliukų siuvinėjimą ir vėrimą Panevėžio moksleivių namuose. Edukacijos metu stiprino pažinimo ir kūrybingumo kompetencijas – susipažimo ir įgijo žinių apie tūkstantmečius menantį karoliukų siuvinėjimą ir vėrimą, suvėrė savo pirmąjį vėrinuką. Mokytoja Aušra Butkevičienė

 

2d projekto „Aš pasaulyje“ pristatymas
Lapkričio mėnesio pabaigos 2d klasės mokiniai laukė lyg atostogų arba didžiųjų metų švenčių – nekantriai, atsakingai ruošdamiesi ir nenustygdami vietose! Viso šio laukimo priežastis – savo pasirinktos šalies pristatymas mėnesio projekte „Aš pasaulyje“. Mokiniai savo pristatymuose, kurie vyko pasitelkiant Powerpoint programą, integravo netgi tris mokykloje dėstomų pamokų žinias – informatikos, pasaulio pažinimo ir lietuvių kalbos. Neveltui ir šiam pristatymui klasė skyrė keletą dienų – norėtą ir aptarti nuotraukas, ir taisyklingai ištarti kitos šalies žodžius bei vienas kitam skirti pagyrimus, patarimus ir užduoti klausimus. Antrokai per šį pristatymą tapo ir oratoriai, ir kelionių gidai atskleisdami, kodėl būtent jų pasirinktą šalį vertą aplankyti, kokie pasirinktos šalies panašumai su mūsų šalimi, ką būtina pamatyti, paragauti ir, žinoma, kokius įdomius, dar negirdėtus faktus pavyko pačiam arba kartu su Tėveliais atrasti. Pristatymų pabaigoje mokiniai reflektavo apie savo įgytą patirtį ir dabar noriai dalinasi įdomiais faktais – ar žinojote, jog Latvijos moterys aukščiausios pasaulyje, o australai mėsainius valgo su burokėliais. Mes jau žinome, o jūs? 😊
Mokytoja Jolita
Mano istorija- pasaulio istorijos dalis
Lapkričio mėnesį 2 b klasės mokiniai, vykdydami projektą ,,AŠ- PASAULYJE“,  parengė Lietuvos praeitį liudijančių daiktų parodą ,,Mano istorija- pasaulio istorijos dalis”. Parodos organizatoriai Meilė, Jogailė, Mėta, Artūras, Danielius, Luknius,  Emilia domėjosi praeitimi ir šeimos istorija, atnešė  praeitį liudijančius daiktus į parodą, papasakojo klasės mokiniams daiktų atsiradimo istoriją ir paskirtį. Visi klasės mokiniai turėjo galimybę plėsti mokėjimo mokytis ir socialinę kompetencijas.

Mokytoja Aušra

Projektinė veikla „Aš – pasaulyje“ anglų kalbos pamokoje
4a klasės mokiniai lapkričio mėnesį ugdydami pažinimo kompetenciją anglų kalba, nuspalvino ir identifikavo Europos šalis, sužinojo, kad Europoje yra 47 nepriklausomos valstybės, o Europos Sąjungoje – 27 Europos šalys.
Anglų kalbos mokytoja Jūratė

2c klasės projektas „Aš pasaulyje“

Lapkričio mėnesį 2c klasės mokiniai ir tėveliai aktyviai dalyvavo projektinėje veikloje „Aš – pasaulyje“ Antrokai naujomis patirtimis išplėtė socialumo, pažinimo kompetencijas: klasės draugams pristatė ir papasakojo savo kelionių po svečias šalis ir Lietuvą įspūdžius, akimirkas. Mokiniai išklausę draugų pasakojimus įtvirtino ką jau žinojo, kas jiems buvo naujiena, kas jų manymu svarbu, kas juos nustebino, kas patiko. Surinko statistinius duomenis, kiek vaikų aplankė įvairias pasaulio šalis, apibendrino rezultatus: Latvijoje – 17 mok., Švedijoje – 4 mok., Egipte – 5 mok., Turkijoje – 9 mok., Ispanijoje – 4 mok., Italijoje – 2 mok., Graikijoje – 4 mok., Anglijoje – 4 mok., Lenkijoje – 7 mok. Madagaskaro saloje – 1 mok., Zimbabvėje – 1 mok., Madeiroje – 1 mok., JAE – 1 mok. Atlikus visas veiklas apibendrinome, kad genys margas, o pasaulis dar margesnis.

Mokytoja Audronė Gubistienė

Silpnaregių ir neregių pasaulis
Lapkričio 25 d. 3a kl. mokiniai lankėsi Panevėžio aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje. Viešnagės metu vaikai patyrė ir pajautė kaip mato įvairių akių susirgimų turintys žmonės. Sužinojo neregių rašto ir baltosios lazdelės atsiradimo istorijas, skaitė ir klausėsi neregių knygų. Susitikę su neregiu Vidu suprato regėjimo negalią turinčio žmogaus gyvenimo ypatumus bei patiriamus nepatogumus. Tačiau neregiai ir silpnaregiai didžiulių pastangų ir atkaklumo dėka geba sportuoti, tapyti, puikiai gaminti, dirbti kompiuteriu… Grįžę į mokyklą smalsieji trečiokai internetiniame puslapyje http://multimedia.nara.lt/galia-nugaleti/ domėjosi Lietuvos parolimpiečių sėkmės istorijomis.

Mokytoja Birutė Kolinienė ir socialinė pedagogė Lina Seferoglu

Edukacinė veikla „Ekonomika, kaip pagalvių mūšis“
Lapkričio 17-18 d. Panevėžio pradinėje mokykloje lankėsi Panevėžio apskrities VMI mokestinių prievolių departamento skyriaus specialistės Astra Kiškienė ir Justina Dubraitė Manaikaitė. Klasės valandėlių metu žaisdamos žaidimą „Ekonomika, kaip pagalvių mūšis“ jos supažindino mokinius su supaprastintu šalies ekonomikos modeliu, parodė, kodėl valdžiai reikia pinigų ir, kaip yra surenkami mokesčiai. Po „Pagalvių mūšio“ žaidimo mokiniai žiūrėjo ir aptarė VMI kurtus „Kiškių miesto“ filmukus.
Už iniciatyvą dėkojame Urtės mamytei Vaidai!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
TARTPAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA 2022
Lapkričio 16-oji yra minima daugelyje demokratinių valstybių nuo 1995 m., kai UNESCO šią dieną paskelbė Tarptautine tolerancijos diena. Tarptautinė istorinio teisingumo komisija kasmet, nuo 2003 metų, inicijuoja šios dienos minėjimą. Mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai taip pat aktyviai įsitraukė į įvairias, tolerancijos dienai paminėti skirtas, veiklas. 2022 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos namas. Mokytojai kartu su mokiniais aiškinosi žodžio tolerancija reikšmę, kalbėjo apie savo artimiausią aplinką, diskutavo, ar mokiniai pastebi, atkreipia dėmesį į žmonių tarpusavio santykius, tolerancijos/netolerancijos atvejus, apie tai, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje name, kuriame kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje. Kūrybinių veiklų metu kiekviena klasė sukūrė savo namą-daugiabutį.

Socialinė pedagogė Lina Seferoglu

Kaip susikalba skirtomis kalbomis kalbantys žmonės?

Lapkričio 18 d. 3a kl. mokiniai lankėsi Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje. Viešnagės metu mokiniai susipažino ne tik su įstaiga, bet ir su ją lankančiais mokiniais. Visi kartu žaidė įvairius žaidimus, kūrė draugystės langus, statė tolerancijos namą bei mokėsi gestų kalbos. Lietuvių gestų kalbos mokytojas Vilius Glušokas supažindino vaikus su gestų abėcėle, papasakojo apie savo viešnagę Saudo Arabijoje, paaiškino arabų ir lietuvių gestų kalbų skirtumus. Ta proga jis net buvo pasipuošęs tradicine arabų apranga. Turime paminėti, kad mokytojas yra visiškai kurčias, tačiau jis puikiai skaito iš lūpų ir su vaikais bendravo garsine kalba. Dėkojame socialinei pedagogei Editai Kazlauskienei ir mokytojui Viliui Glušokui už įspūdžių pilną
draugystės ir tolerancijos dieną.

Mokytoja Birutė Kolinienė ir socialinė pedagogė Lina Seferoglu

Kaniterapija
Lapkričio 11, 16, 17 dienomis Panevėžio pradinėje mokykloje vyko terapijos užsiėmimai „Emocijų pažinimas ir savireguliacija, pasitelkiant KANITERAPIJĄ”. Tai Panevežio visuomenes sveikatos biuro finansuojamas projektas vaikų psichinei sveikatai stiprinti. Kaniterapijos užsiėmimus vaikams vedė psichologė Ingrida Iskenderova su savo gražuoliu šuniuku Toru. Vaikai išmoko susipažinti su šuniuku, teisingai pasisveikinti. Mokėsi pažinti emocijas, valdyti piktį. Renginį organizavo sveikatos specialistė Staselė Kabelienė.
Sveikatos specialistė Staselė Kabelienė
Keistuolių teatro spektaklis ,,TAIPNE“

Lapkričio 8 d. visi Pradinės mokyklos pirmokai lankėsi Panevėžio Muzikiniame teatre ir stebėjo žaismingą  Keistuolių teatro spektaklį ,,TAIPNE“. Vaikams per muziką ir vaidybą lengviau sekasi suvokti taisykles ir susitarimus, kurių reikia laikytis, kad pasaulyje būtų gera visiems. Šis renginys siejasi su Kokybės krepšelio lapkričio mėnesio tema ,,Aš pasaulyje“.

Mokytoja Rita

 

Edukacinė pamoka ,,Kaip panevėžiečiai tapo pasaulio piliečiais?“
Lapkričio 10 d. 4b klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje pamokoje ,,Kaip panevėžiečiai tapo pasaulio piliečiais?‘‘ Panevėžio kraštotyros muziejuje. Edukaciją vedė Panevėžio kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Amstranskas. Mokiniai aktyviai dalyvavo veiklose. Vis mokiniai buvo suskirstyti į komandas, turėjo kapitonus, atliko pavestas užduotis ir išklausė konkrečių žmonių ir šeimų pavyzdžių iliustruojamus pasakojimus. Sužinojo, kokios socialinės miestiečių grupės egzistavo, kaip jos keitėsi laikui bėgant. Atliko interaktyvias užduotis.
Mokytoja Daiva Zakarauskaitė
SPALIS
Projektas „MEILĖ VAIKŠTO KETURIOMIS KOJOMIS“
Filmo „Drugelio širdis“ peržiūra
Spalio 28 d. 4a ir 4c kl. mokiniai kino centre “Garsas” žiūrėjo filmą apie draugystę ir drąsą būti kitokiu “Drugelio širdis”.
Tai istorija apie ypatingą berniuką Juozapą, kuris slepia didelę paslaptį. Jo širdį saugo gaubtas ir storas šarvas. Juozapo pasaulis – tai sename dvare paties sukonstruotas vabzdžių viešbutis ir jo gyventojai. Vieną dieną į miestelį atsikrausto naujokė Rugilė, ir Juozapo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom. Rugilės dėka Juozapas nugali savo baimę ir tampa atviras pasauliui. Nes draugystė daro stebuklus ir augina sparnus!
Mokiniams filmas labai patiko 🙂
Soc. pedagogė Lina Seferoglu
2b klasės projektas „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“
2b klasės mokiniai spalio mėnesį vykdė projektą apie emocijas, jausmus, santykius ir veiklas susiejo su tema ,,Meilė vaikšto keturiomis kojomis”. Projekto vykdymo metu mokiniai išplėtė naujomis patirtimis savo socialumo, pažinimo kompetencijas – buvo atviri jausmams, jautrūs, suvokė ir suprato naujas patirtis veiklose: paramoje gyvūnų prieglaudoms, fotosesijoje su gyvūnu namuose ir pažintinėje edukacijoje Bistrampolio dvaro gyvūnėlių ūkyje. Mokiniai suprato, kad augintinis – palydovas ir paguoda namuose, o bendraamžis- draugas ir bičiulis mokykloje.
Mokytoja Aušra Butkevičienė
Projektinė veikla “Mano augintinis”

Spalio mėnesį pradinėje mokykloje KK tema „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“. Tad 2c klasėje vyko projektinė veikla “Mano augintinis”. Mėnuo baigiasi – projektas įgyvendintas: mąstymo žemėlapiai užpildyti, augintiniai aprašyti, nupiešti, nufotografuoti, o kai kurie ir atvesti. Darbai klasės draugams pagaliau pristatyti. Viena veikla baigėsi, kita – prasidės.

Mokytoja Audronė

Filmas „Rokas keičia pasaulį“

Spalio 19 d. 2a, 3b ir 3c klasės vyko į Kino centrą „Garsas“. Ten stebėjome filmą „Roka keičia pasaulį“.

Drąsi, linksma ir nepakartojama – tokia yra Roka, šiuolaikinė Pepė Ilgakojinė. Jai 11 metų ir ji gyvena ypatingą gyvenimą: kol jos tėtis atlieka misijas kosmose, Roka gyvena su savo vovere Kličko ir pirmą kartą lanko įprastą mokyklą. Kupina neišsemiamo optimizmo Roka įrodo, kad ir vaikai gali keisti Pasaulį.

Edukacinės pamokos metu mokėmės iš filmo veikėjų optimizmo, pasitikėjimo savimi. Supratome, kokia svarbi žmogaus gyvenime yra augintinio reikšmė.
Mokytoja Laimutė

Pažintis su žirgais

Spalio 12 dienos popietę 1 c klasės mokiniai vyko į netoli Panevėžio įsikūrusį Molainių žirgyną. Žirgyno savininkė papasakojo daug dalykų vaikams apie arklius, pamokė, kaip prie jų prieiti, kaip pamaitinti. Mokiniai atsivežė pilnus krepšius lauktuvių: obuolių, morkų, duonos, todėl mielai dalino jas žirgyno gyventojams. Didžiausia pramoga pirmokams buvo užsėsti ant žirgo ir praeiti „apžvalginį“ ratą. Manau, kad šiltas ryšys tarp vaikų ir žirgų užsimezgė – visi grįžome laimingi, geros nuotaikos.

Mokytoja Neringa

 

2 d ir 4 b klasių edukacija Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje

Ar žinote kiek gyvūnų gyvena mūsų planetoje? Mokslininkai nustatė, mūsų planetoje gyvena 8,7 mln. gyvūnų rūšių. Vienus gyvūnus matome, o kitų – niekas nematė, niekas nežino, niekas neatrado, bet jie yra – gyvūnai, augalai, grybai… 1939 m.  žvejai prie Pietų Amerikos krantų pagavo žuvį – juodą, baltomis dėmėmis, o akys neturėjo vyzdžių. Tai latimerija. Ši žuvis gyvena labai labai giliai vandenyno dugne ir į paviršių neiškyla.

Panevėžio pradinės mokyklos 2 d ir 4 b klasių mokiniai lankėsi Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Edukacinio užsiėmimo „Pasaulio gyvūnai“ metu paprastai ir linksmai susipažino su pasaulio gyvūnais. Vėliau mokiniai buvo pakviesti dalyvauti praktinėje veikloje – vaikščiojant po muziejaus sales, vartant paruoštas knygeles su išskirtinių muziejaus eksponatų iliustracijomis, atrasti iliustracijose pavaizduotus gyvūnus ekspozicijoje, o jų pavadinimus surašyti į laiptažodį.

Mokytojos Jolita Bujokė ir Daiva Zakarauskaitė

 

 

Tado Ivanausko biografija

4b klasės mokiniai pasikvietė į klasę 2d klasės mokinukus bendrai pamokai. Pamokos tikslas –  pristatyti Tado Ivanausko biografiją. Pakalbėti, kokiuose Lietuvos dvaruose yra rengiamos jo darbų ekspozicijos. Kokie svarbiausi eksponatai yra rodomi atvykus į Lietuvos Aristalės dvarą (Lietuvių liaudies muziejus).  Prisiminti Lietuvos Žemėlapį. Susipažinome į kokį Lietuvos muziejų vyksime edukacinei veiklai. Integruotos pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokos.

Mokytojos Jolita Bujokė ir Daiva Zakarauskaitė

1a Gamtos mokykloje
Saulėtą penktadienio rytmetį 1 a klasės mokiniai lankėsi Panevėžio Gamtos mokykloje. Mokiniai tobulino socialinę ir pažinimo kompetencijas – stebėjo lauke ir viduje esančius gyvūnus. Susipažino su gyvūnų įvairove ir mokyklos edukacinėmis aplinkosauginėmis erdvėmis. Taip pat sužinojo kuo lesinti bei šerti augintinius. Mokėsi laikytis susitarimų ekskursijos metu.
Mokytoja Edita
Mano mažasis draugas
2c klasės mokiniai spalio 7 d. nekantraudami keliavo į Gamtos mokyklą. Ten jų laukė edukacinė pamoka “Mano mažasis draugas”. Mokiniai tobulino socialumo ir pažinimo kompetencijas: susipažino su gyvūnėlių, laikomų namuose, įvairove, sužinojo apie gyvūnų asmeninius daiktus, susipažino praktinėje veikloje su jų namais, sužinojo, kaip ir kuo lesinti bei šerti augintinius, bendradarbiaudami grupėje atliko praktinę užduotį ir pasitikrino žinias. Visi pasidžiaugė puikiai atliktomis užduotimis. O gyvenime teks rūpintis savo mažaisiais draugais.
Mokytoja Audronė
Paroda “Augintiniai tikrovėje ir svajose”
“Šaltinėlio” bibliotekoje eksponuojama Panevėžio pradinė mokykla 4a klasės mokinių piešinių paroda “Augintiniai tikrovėje ir svajose”, skirta Gyvūnų gerovės metams. Kviečiame pasigrožėti!
KK spalio mėnesio projekto „Meilė vaikšto keturiomis kojomis“ veikla.😍🐈‍⬛🐕
Mokytoja Daiva Brazdžionienė
Paroda „Ar gi mes nepanašūs?!“
Spalio 4 d. minima PASAULINĖ GYVŪNŲ DIENA. Šią dieną Panevėžio pradinės mokyklos antrame aukšte atidaryta mokyklos darbuotojų ir jų augintinių paroda „Ar gi mes nepanašūs?!“
Kviečiame apsilankyti parodoje ir pagalvoti kuris augintinis panašiausias į savo šeimininką?!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia