Konkursai ir laisvos darbo vietos

Skelbiamas konkursas pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti

Panevėžio pradinė mokykla skelbia konkursą pradinių klasių mokytojo pareigoms eiti. Planuojama darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

Pareiginės algos koeficientas priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti valdyti informacines komunikacines technologijas ir jas taikyti ugdymo procese.
 4. Gebėti taikyti mokymąsi aktyvinančius metodus pamokose.
 5. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki 2023 metų gruodžio 31 d. 15 val. elektroniniu paštu rastine@pradine.panevezys.lm.lt, atsiuntus paštu arba atnešus į mokyklą adresu: Ukmergės g. 34, Panevėžys.

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Apie pokalbio laiką atrinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Apie konkursą galima pasiteirauti el. p. direktore@pradine.panevezys.lm.lt., tel. 8-615-53566

Direktorė Kristina Žaltauskienė