Pamokų tvarkaraštis


2020-2021 mokslo metai
Pamokų tvarkaraštį galite parsisiųsti čia.

 

MOKYTOJA,
KLASĖ

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
 KETVIRTADIENIS
 PENKTADIENIS
 

 

BIRUTĖ KOLINIENĖ

1A

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Tikyba/Etika

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Šokis

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

 

VIDA JURGAITIENĖ

1B

 

0

1

2

3

4

5

 

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Etika

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Klasės valandėlė

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Tikyba

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

 

 

ZITA NEFIENĖ

1C

 

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

Tikyba/ etika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

 

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

 

 

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

DAIVA BRAZDŽIONIENĖ

2A

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Lietuvių kalba

 

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

 

 

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba

Matematika

Tikyba/etika

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

 

 

 

DAIVA ZAKARAUSKAITĖ

2B

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

šokis

 

 

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

RITA MARCINKEVIČIENĖ

2C

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Pasaulio pažinimas

 

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

 

EDITA DARAŠKIENĖ

3A

0

1

2

3

4

5

6

 

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

 

 

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Tikyba

Šokis

Lietuvių kalba

Muzika

Etika

 

 

VIJA DILIENĖ

3B

0

1

2

3

4

5

 

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos Matematika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Muzika

 

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Tikyba/etika

 

 

NERINGA ČEMERIENĖ

3C

0

1

2

3

4

5

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Matematika

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Tikyba

Etika

 

 

LAIMUTĖ ŽUKAUSKIENĖ

4A

0

1

2

3

4

5

6

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Tikyba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Etika

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba (poreik.)

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

 

 

Anglų kalba (poreik.)

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

 

 

AUŠRA BUTKEVIČIENĖ

4B

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

 

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

Matematika

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (por.)

 

Anglų kalba (poreik.)

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

 

AUDRONĖ GUBISTIENĖ

4C

0

1

2

3

4

5

6

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

 

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Tikyba/etika

 

 

Pasaulio pažinimas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (por.)

 

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Anglų kalba (poreik.)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

 

SIGITA SKRICKIENĖ

4D

0

1

2

3

4

5

6

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Pasaulio pažinimas

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (poreik.)

 

 

Anglų kalba (poreik.)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Muzika

 

Pastaba. Pastaba. Muzikos pamokas veda mokytoja Dalija Latvėnienė. Tikybos pamokas veda mokytoja   Alma Jakusevičiūtė.

Anglų kalbos pamokas veda mokytoja Jūratė Antipirovičienė ir Diana Jankevičienė. Šokio pamokas veda mokytojas ekspertas Ričardas Bakanauskas ir mokytojas Lukas Bakanauskas.

Pamokų tvarkaraštį galite parsisiųsti čia.