Pamokų tvarkaraštis

TVIRTINU

Direktorė Kristina Žaltauskienė

2021-09-01

 

PANEVĖŽIO PRADINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

2021-2022 mokslo metai

 

MOKYTOJA,

KLASĖ

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

 KETVIRTADIENIS  PENKTADIENIS
 

 

 

LAIMUTĖ ŽUKAUSKIENĖ

1A

 

0 Klasės valandėlė Konsultacija Etika
1 Matematika Matematika Matematika Matematika Šokis
2 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
4 Muzika Tikyba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas
5 Pasaulio pažinimas Muzika Fizinis ugdymas
 

 

 

AUŠRA BUTKEVIČIENĖ

1B

 

0 Konsultacija
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
3 Muzika Matematika Matematika Matematika Fizinis ugdymas
4 Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Muzika Šokis Fizinis ugdymas
5 Matematika Tikyba/Etika Klasės valandėlė Pasaulio pažinimas
 

 

 

AUDRONĖ GUBISTIENĖ

1C

 

 

0 Konsultacija Etika
1 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Tikyba
2 Lietuvių kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Lietuvių kalba Muzika Matematika Pasaulio pažinimas Matematika
4 Matematika Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Klasės valandėlė Muzika
5 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Šokis

 

 

JOLITA BUJOKĖ

1D

0 Konsultacija Tikyba/Etika
1 Pasaulio pažinimas Matematika Lietuvių kalba Šokis Lietuvių kalba
2 Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Matematika Matematika Muzika
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
4 Matematika Klasės valandėlė Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas
5 Muzika Dailė ir technologijos Lietuvių kalba
6
 

 

 

BIRUTĖ KOLINIENĖ

2A

0 Klasės valandėlė Konsultacija
1 Anglų kalba Fizinis ugdymas Šokis Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Muzika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Matematika
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
4 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos
5 Matematika Tikyba/Etika Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Muzika
 

 

 

VIDA JURGAITIENĖ

2B

 

0 Matematika Klasės valandėlė Konsultacija
1 Muzika Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Anglų kalba Fizinis ugdymas Matematika Muzika Pasaulio pažinimas
3 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Anglų kalba Šokis Fizinis ugdymas
4 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Matematika Fizinis ugdymas
5 Matematika Etika Dailė ir technologijos Pasaulio pažinimas Tikyba
 

 

 

ZITA NEFIENĖ

2C

 

 

 

0 Klasės valandėlė Konsultacija
1 Matematika Matematika Lietuvių kalba Anglų kalba Muzika
2 Lietuvių kalba Etika/Tikyba Matematika Šokis Matematika
3 Anglų kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Matematika Pasaulio pažinimas
4 Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
5 Muzika Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
 

 

 

DAIVA BRAZDŽIONIENĖ

3A

 

 

 

 

0 Klasės valandėlė Konsultacija
1 Lietuvių kalba Muzika Lietuvių kalba Matematika Matematika
2 Lietuvių kalba Anglų kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Šokis
3 Matematika Matematika Matematika Lietuvių kalba Tikyba/Etika
4 Anglų kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Muzika Pasaulio pažinimas
5 Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas
6
 

 

DAIVA ZAKARAUSKAITĖ

3B

0
1 Lietuvių kalba Matematika Muzika Matematika Matematika
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba Lietuvių kalba
3 Matematika Anglų kalba Šokis Lietuvių kalba Muzika
4 Pasaulio pažinimas Lietuvių kalba Lietuvių kalba Pasaulio pažinimas Tikyba/Etika
5 Klasės valandėlė Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos
6 Konsultacija Fizinis ugdymas Dailė ir technologijos
 

 

 

RITA MARCINKEVIČIENĖ

3C

 

0 Konsultacija Klasės valandėlė
1 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Matematika
2 Lietuvių kalba Matematika Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Matematika Šokis Muzika Matematika Pasaulio pažinimas
4 Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Anglų kalba Tikyba/Etika
5 Anglų kalba Dailė ir technologijos Fizinis ugdymas Muzika Fizinis ugdymas
 

 

 

EDITA DARAŠKIENĖ

4A

 

0 Tikyba/Etika Klasės valandėlė Konsultacija (Lietuvių k.)
1 Matematika Matematika Matematika Matematika Matematika (Neformalus)
2 Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba Lietuvių kalba
3 Fizinis ugdymas Fizinis ugdymas Lietuvių kalba Anglų kalba Pasaulio pažinimas
4 Lietuvių kalba Fizinis ugdymas Muzika Dailė ir technologijos Šokis
5 Pasaulio pažinimas Anglų kalba (Poreikių) Anglų kalba Dailė ir technologijos Muzika
 

 

 

VIJA DILIENĖ

4B

0 Klasės valandėlė Etika Konsultacija (Lietuvių k.) Matematika (Neformalus)
1 Lietuvių kalba Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba Matematika Anglų kalba Matematika Lietuvių kalba
3 Matematika Tikyba Lietuvių kalba Muzika Pasaulio pažinimas
4 Fizinis ugdymas Muzika Lietuvių kalba Dailė ir technologijos Dailė ir technologijos
5 Fizinis ugdymas Pasaulio pažinimas Fizinis ugdymas Anglų kalba (Poreikių) Šokis
 

 

 

NERINGA ČEMERIENĖ

4C

 

 

0 Etika Matematika (Neformalus) Konsultacija (Lietuvių k.)
1 Lietuvių kalba Tikyba Matematika Muzika Lietuvių kalba
2 Lietuvių kalba Muzika Šokis Anglų kalba Matematika
3 Matematika Anglų kalba (Poreikių) Lietuvių kalba Lietuvių kalba Fizinis ugdymas
4 Fizinis ugdymas Anglų kalba Pasaulio pažinimas Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos
5 Fizinis ugdymas Matematika Lietuvių kalba Lietuvių kalba Dailė ir technologijos
6 Klasės valandėlė

 

Pastaba. Muzikos pamokas 1a, 1b, 1c,1d, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4b, 4c klasėms veda mokytojas Vidas Klišys

Tikybos pamokas 1-4 klasėms veda mokytoja Alma Jakusevičiūtė

Anglų kalbos pamokas veda mokytoja Jūratė Antipirovičienė ir Diana Jankevičienė. Tik Jūratė Antipirovičienė 4c klasei. Tik Diana Jankevičienė 3b, 4b klasėms.

Šokio pamokas 1a, 2a, 3a, 3c klasėms veda: mokytojas ekspertas Ričardas Bakanauskas.  Lukas Bakanauskas – 1b, 1c, 1d, 2b, 2c klasėms

Etikos pamokas veda Aušra Butkevičienė 1a, 1b, 1c, 1d klasėms; Vida Jurgaitienė – 2a, 2b klasėms; Zita Nefienė 2c klasei; Rita Marcinkevičienė 3a, 3b, 3c klasėms; Vija Dilienė – 4a, 4b, 4c klasėms

 

2021-2022 TVARKARAŠTIS 2021-2022 TVARKARAŠTIS


2020-2021 mokslo metai
Pamokų tvarkaraštį galite parsisiųsti čia.

 

MOKYTOJA,
KLASĖ

PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
TREČIADIENIS
 KETVIRTADIENIS
 PENKTADIENIS
 

 

BIRUTĖ KOLINIENĖ

1A

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Tikyba/Etika

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Šokis

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

 

VIDA JURGAITIENĖ

1B

 

0

1

2

3

4

5

 

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

Etika

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Klasės valandėlė

Matematika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Tikyba

Muzika

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

 

 

ZITA NEFIENĖ

1C

 

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

Tikyba/ etika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

 

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

 

 

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

DAIVA BRAZDŽIONIENĖ

2A

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Šokis

Matematika

Lietuvių kalba

Muzika

Lietuvių kalba

 

Matematika

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

 

 

Matematika

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba

Matematika

Tikyba/etika

Pasaulio pažinimas

Klasės valandėlė

 

 

 

DAIVA ZAKARAUSKAITĖ

2B

0

1

2

3

4

5

 

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

šokis

 

 

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

Muzika

Pasaulio pažinimas

Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

RITA MARCINKEVIČIENĖ

2C

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Šokis

Pasaulio pažinimas

 

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Lietuvių kalba

Matematika

Muzika

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas Matematika

Fizinis ugdymas

 

 

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

 

 

EDITA DARAŠKIENĖ

3A

0

1

2

3

4

5

6

 

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

 

 

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Klasės valandėlė

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

 

Tikyba

Šokis

Lietuvių kalba

Muzika

Etika

 

 

VIJA DILIENĖ

3B

0

1

2

3

4

5

 

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Pasaulio pažinimas

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos Matematika

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Muzika

 

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Matematika

Fizinis ugdymas

Tikyba/etika

 

 

NERINGA ČEMERIENĖ

3C

0

1

2

3

4

5

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Muzika

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

Muzika

Matematika

Šokis

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

Matematika

Fizinis ugdymas

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Tikyba

Etika

 

 

LAIMUTĖ ŽUKAUSKIENĖ

4A

0

1

2

3

4

5

6

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Tikyba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Etika

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Fizinis ugdymas

 

Lietuvių kalba (poreik.)

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

 

 

Anglų kalba (poreik.)

Lietuvių kalba

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Klasės valandėlė

 

 

AUŠRA BUTKEVIČIENĖ

4B

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

 

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

Matematika

Muzika

Pasaulio pažinimas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (por.)

 

Anglų kalba (poreik.)

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

 

AUDRONĖ GUBISTIENĖ

4C

0

1

2

3

4

5

6

 

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

 

 

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Matematika

Anglų kalba

Anglų kalba

Tikyba/etika

 

 

Pasaulio pažinimas

Matematika

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (por.)

 

Muzika

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

Lietuvių kalba

Anglų kalba (poreik.)

Lietuvių kalba

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

 

 

SIGITA SKRICKIENĖ

4D

0

1

2

3

4

5

6

 

Fizinis ugdymas

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Pasaulio pažinimas

 

Matematika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Tikyba/etika

Pasaulio pažinimas

 

 

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba

Matematika

Dailė ir technologijos

Dailė ir technologijos

Klasės valandėlė

 

Anglų kalba

Anglų kalba

Matematika

Muzika

Lietuvių kalba

Lietuvių kalba (poreik.)

 

 

Anglų kalba (poreik.)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

Muzika

 

Pastaba. Pastaba. Muzikos pamokas veda mokytoja Dalija Latvėnienė. Tikybos pamokas veda mokytoja   Alma Jakusevičiūtė.

Anglų kalbos pamokas veda mokytoja Jūratė Antipirovičienė ir Diana Jankevičienė. Šokio pamokas veda mokytojas ekspertas Ričardas Bakanauskas ir mokytojas Lukas Bakanauskas.

Pamokų tvarkaraštį galite parsisiųsti čia.