Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Panevėžio pradinė mokykla dalyvauja  ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

 

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

 

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

 

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės ir valstybinės mokyklos.

Projektą organizuoja Švietimo aprūpinimo centras.

Šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.

Mokykla 2017-2018 m. gamtos ir technologinių mokslų mokymui gavo priemonių ir įrangos už 3190,77 Eur.

Įgyvendinant projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, pradinių klasių mokytojams yra sukurti pasaulio pažinimo pamokų 27 veiklų aprašai, skirti padėti mokytojams pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones. Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“ (http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).

Mokytojai, naudodamiesi gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytomis mokymo priemonėmis ir įranga, pasinaudodami ugdymo procesui  parengtomis metodikomis, sėkmingai planuoja ir organizuoja mokiniams tyrinėjimais grįstą mokymą(si)

Daugiau apie projektą http://www.vedlys.smm.lt/

Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.)