Pagalbos mokiniui specialistai

2022-2023 spec. pedagogės tvarkaraštis 2022-2023 m.m. logopedės tvarkaraštis PSICHOLOGĖ LAURA LIEPINĖ Panevėžio pradinės mokyklos psichologė Laura Liepinė konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus. Psichologinės pagalbos paskirtis: prevencinėmis priemonėmis stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos  pradinėje mokykloje kūrimą, padėti mokiniams, mokytojams, kitiems švietimo įstaigos darbuotojams atgauti dvasinę … Tęskite Pagalbos mokiniui specialistai skaitymą