Projektas „Aš ir visa mano didelė šeima”

Home / Naujienos / Projektas „Aš ir visa mano didelė šeima”
9–22 d. per logopedines pratybas su mokiniais įsitraukėme į vieną iš KK veiklų – gegužės mėnesio projektą ,,Aš ir visa mano didelė šeima”.
Tikslas – taisyklinga, ekspresyvi tartis; žodyno plėtra būdvardžiais; kalbos gramatinės sandaros tikslinimas (daiktavardžio ir būdvardžio, daiktavardžio ir skaitvardžio derinimas); rišliosios kalbos plėtojimas; atvirumo skatinimas; šiltų jausmų ir teigiamų emocijų artimiesiems puoselėjimas.
Tai šeimos atskleidimas rašytine ir sakytine kalba. Tai emocijų ir jausmų, tarpasmeninių santykių perteikimas skaitant ir kuriant šeimos tema: ,,Dabar žinai: šeima – visi, / Ką myli ir ką brangini…”
1 kl. ir 2 kl. mokiniai skaitė Debi Gliori knygą „Mylėsiu tave, kad ir kas nutiktų“ – šiltas ir jautrus padykusio mažojo lapiuko ir jo mamos pokalbis apie besąlyginę tėvų meilę. 3 kl. ir 4 kl. mokiniai skaitė R. Skučaitės, V. Griciūtės, V. Barausko, V. Palčinskaitės, K. Ivinskio, V. Skripkos pasirinktus eilėraščius apie mamą, tėtį, močiutę, taip pat ištraukas iš D. Venclovaitės knygos „Esi tik viena“ (lietuvių rašytojų nuo XIX a. pab. iki mūsų dienų poezijos ir prozos kūrinių rinktinės, skirtos Motinos temai).
Mokiniai nešykštėjo taiklių žodžių apibūdindami artimuosius. Svarbiausius žmones – mamas ar tėčius – pavaizdavo kaip saules, ant kurių spindulių sugulė įvairūs žodžiai, geriausiai atskleidžiantys konkrečias asmenybes.
Dauguma susikaupę plėtojo savųjų šeimų istorijas: perteikė ypatingus tarpasmeninius santykius, išskirtinius šeimos narių pomėgius, drauge patirtus įspūdžius, nepamiršo paminėti ir gražios draugystės su augintiniais.
Kuriems buvo sudėtinga atskleisti artimiausių žmonių bendrystę ar santykį su gyvūnais, pasirinko diktantą „Mama“.
Vaikai pakankamai nuoširdžiai atsivėrė, tačiau viešinti labai jau asmenišką kūrybą išdrįso ne visi.
Logopedė Laima Gudaitė