SAUGUMAS (COVID-19)

 

SAM_rastas_2022-04-29 atšauktas testavimas

Atsakinga už COVID-19 ligos valdymą – direktorė Kristina Žaltauskienė, tel. 8 61553566

 Atsakinga už profilaktinio tyrimo organizavimą – Staselė Kabelienė, tel. 8 67142693

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-apsaugos-ministerija-teikia-atnaujintas-rekomendacijas-sventiniam-laikotarpiui?fbclid=IwAR01IGHl4qudG_AQShD3UzCJzKAzqEC0glQFL68cv7d-VbpT6DoZrMlL06Q