SAUGUMAS (COVID-19)

 

SAM_rastas_2022-04-29,  atšauktas testavimas

Už COVID-19 ligos valdymą atsakinga direktorė Kristina Žaltauskienė, tel. 8 615 53 566

 Už profilaktinio tyrimo organizavimą atsakinga Staselė Kabelienė, tel. 8 671 42 693

OV vadovo ir ŠMSM dokumentai   www.mokyklabecovid.lt

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sveikatos-apsaugos-ministerija-teikia-atnaujintas-rekomendacijas-sventiniam-laikotarpiui?fbclid=IwAR01IGHl4qudG_AQShD3UzCJzKAzqEC0glQFL68cv7d-VbpT6DoZrMlL06Q