Administracija

 

Direktorė – Kristina Žaltauskienė

 

Gyvenimo aprašymas

Tel. 8 615 53 566

Veiklos ataskaita už 2023 m.

Veiklos ataskaita už 2022 m.

Veiklos ataskaita už 2021 metus

Veiklos ataskaita už 2020 metus

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Dalia Dausienė

 

 

Tel. 8 685 61 445

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Tel. 8 655 44 706

Raštinės vedėja — Danutė Voverienė

Tel.: 8 650 55 363, (8 45) 572 574