Administracija

 

Direktorė – Kristina Žaltauskienė

 

Gyvenimo aprašymas

Tel.: 8 615 53566

Pradinės Žaltauskienės ataskaita ir užduotys 2022 M.

 2021 metų veiklos ataskaita

Veiklos ataskaita už 2021 metus

Veiklos ataskaita už 2020 metus

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Dalia Dausienė

 

 

Tel.: 8 685 61445

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Tel.: 8 655 44706

 

Vyr. buhalterė — Aurelija Brazdžiūnienė

Tel.: 8 698 13505

 

Raštinės vedėja — Danutė Voverienė

Tel.: 8 650 55363, (8 45)572574