Administracija

 

Direktorė – Kristina Žaltauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Dalia Dausienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Vyr. finansininkė — Rimutė Šneiderytė

Raštinės vedėja — Marijana Morėnienė