Administracija

 

Direktorė – Kristina Žaltauskienė

Gyvenimo aprašymas

Tel.: 8-615-53566

Veiklos ataskaita už 2020 metus

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui — Dalia Dausienė

Tel.: 8-685-61445

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai — Rima Kropienė

Tel.: 8-655-44706

 

Vyr. finansininkė — Rimutė Šneiderytė

Tel.: 8-655-44705

 

Raštinės vedėja — Marijana Morėnienė

Tel.: 8-650-55363