Darbuotojai

PANEVĖŽIO PRADINĖ MOKYKLA

MOKYTOJŲ IR PAGARBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2020-2021 M.M.

 

Nr. Vardas, pavardė pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Kristina Žaltauskienė

 

mokyklos direktorė  
2 Dalia Dausienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo švietimo mokytoja metodininko
3 Lina Seferoglu socialinė pedagogė Vyr. socialinės pedagogės
4 Laura Liepinė psichologė  
5 Laima Gudaitė logopedė metodininko
6 Indra Motekaitienė specialioji pedagogė metodininko
7 Valentina Suleimanova akompaniatorė mokytojo
8 Aušra Butkevičienė pradinių klasių mokytoja metodininko
9 Rita Marcinkevičienė pradinių klasių mokytoja metodininko
10 Vida Jurgaitienė pradinių klasių mokytoja metodininko
11 Birutė Kolinienė pradinių klasių mokytoja metodininko
12 Zita Nefienė pradinių klasių mokytoja metodininko
13 Sigita Skrickienė pradinių klasių mokytoja metodininko
14 Daiva Zakarauskaitė pradinių klasių mokytoja mokytojo
15 Laimutė Žukauskienė pradinių klasių mokytoja metodininko
16 Daiva Brazdžionienė pradinių klasių mokytoja metodininko
17 Neringa Čemerienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
18 Edita Daraškienė pradinių klasių mokytoja metodininko
19 Vija Dilienė pradinių klasių mokytoja metodininko
20 Audronė Gubistienė pradinių klasių mokytoja metodininko
21 Dalija Latvėnienė pradinių klasių muzikos mokytoja metodininko
22 Jūratė Antipirovičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininko
23 Diana Jankevičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja vyresnioji mokytoja
24 Alma Jakusevičiūtė tikybos mokytoja mokytojo
25 Lukas Bakanauskas šokio mokytojas mokytojo
26 Ričardas Bakanauskas šokio mokytojas eksperto
27 Gintaras Burčikas

 

neformalaus švietimo būrelio mokytojas metodininko
28 Vidas Klišys neformalaus švietimo būrelio mokytojas eksperto
29 Svetlana Likšienė PDDG auklėtoja, fizinio lavinimo mokytoja mokytojo

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas, pavardė pareigos
1 Rima Kropienė

 

direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai
2 Rimutė Šneiderytė vyr. finansininkė
3 Irena Rutkūnienė buhalterė-sąskaitininkė
4 Marijana Morėnienė raštinės administratorė
5 Darius Misevičius kompiuterių priežiūros inžinierius
6 Svetlana Likšienė bibliotekininkė
7 Indra Motekaitienė bibliotekininkė
8 Vilma Tamošiūnienė mokytojo padėjėja
9 Regina Dausienė mokytojo padėjėja
10 Vidutė Kaupienė mokytojo padėjėja
11 Nijolė Aleksandravičienė rūbininkė, budėtoja
12 Irena Adomonienė budėtoja
13 Virginija Gasiūnienė rūbininkė
14 Nijolė Laima Kubilienė valytoja
15 Nida Dapkevičienė valytoja
16 Julija Jurevičienė valytoja
17 Rimantas Laužikas statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
18 Giedrius Matukas santechnikas
19 Vladislovas Tonka elektrikas
20 Armintas Štaupas kiemsargis
21 Antanas Varanavičius sargas
22 Vidmantas Gasilionis sargas