Darbuotojai

 

PANEVĖŽIO PRADINĖ MOKYKLA

MOKYTOJŲ IR PAGARBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2022-2023 M.M.

 

Nr. Vardas, pavardė pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Kristina Žaltauskienė

 

mokyklos direktorė
2 Dalia Dausienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
3 Lina Seferoglu socialinė pedagogė  socialinės pedagogės metodininkė
4 Laura Liepinė psichologė
5 Laima Gudaitė logopedė metodininkė
6 Indra Motekaitienė specialioji pedagogė metodininkė
7 Valentina Suleimanova akompaniatorė mokytoja
8 Aušra Butkevičienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
9 Rita Marcinkevičienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
10 Vida Jurgaitienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
11 Birutė Kolinienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
12 Zita Nefienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
13 Jolita Bujokė pradinių klasių mokytoja mokytoja
14 Daiva Zakarauskaitė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
15 Laimutė Žukauskienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
16 Daiva Brazdžionienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
17 Neringa Čemerienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
18 Edita Daraškienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
19 Rita Pankinaitė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
20 Audronė Gubistienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
21 Jūratė Antipirovičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė
22 Diana Jankevičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja vyresnioji mokytoja
23 Alma Jakusevičiūtė-Kulevičė tikybos mokytoja vyresnioji mokytoja
24 Lukas Bakanauskas šokio mokytojas mokytojas
25 Ričardas Bakanauskas šokio mokytojas ekspertas
26 Gintaras Burčikas

 

neformalaus švietimo būrelio mokytojas metodininkas
27 Vidas Klišys  

neformalaus švietimo būrelio mokytojas

 

ekspertas

28

 

Svetlana Likšienė PDDG auklėtoja mokytoja

 

29 Liudmila Bliudžiuvaitienė pradinių klasių muzikos mokytoja mokytoja

 

30 Gitana Zupkaitė pradinių klasių muzikos mokytoja vyresnioji mokytoja

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas, pavardė pareigos
1 Rima Kropienė

 

direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai
2 Irena Rutkūnienė buhalterė-sąskaitininkė
3 Danutė Voverienė raštinės administratorė
4 Darius Misevičius kompiuterių priežiūros inžinierius
5 Svetlana Likšienė bibliotekininkė
6 Indra Motekaitienė bibliotekininkė
7 Vilma Tamošiūnienė mokytojo padėjėja
8 Regina Dausienė mokytojo padėjėja
9 Vidutė Kaupienė mokytojo padėjėja
10 Nijolė Aleksandravičienė rūbininkė, budėtoja
11 Irena Adomonienė budėtoja
12 Virginija Gasiūnienė rūbininkė
13 Nijolė Laima Kubilienė valytoja
14 Nida Dapkevičienė valytoja
15 Vaiva Kemeklienė valytoja
16 Rimantas Laužikas statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
17 Giedrius Matukas santechnikas
18 Vladislovas Tonka elektrikas
19 Armintas Štaupas kiemsargis
20 Antanas Varanavičius sargas
21 Vidmantas Gasilionis sargas