Darbuotojai

 

PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

2022-2023 M.M.

Nr. Vardas, pavardė pareigos Kvalifikacinė kategorija
1 Kristina Žaltauskienė

 

mokyklos direktorė
2 Dalia Dausienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė
3 Lina Seferoglu socialinė pedagogė  socialinės pedagogės metodininkė
4 Laura Liepinė psichologė
5 Laima Gudaitė logopedė metodininkė
6 Indra Motekaitienė specialioji pedagogė metodininkė
7 Valentina Suleimanova akompaniatorė mokytoja
8 Dora Naugžemienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
9 Lina Misevičienė pradinių klasių mokytoja mokytoja
10 Vida Jurgaitienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
11 Birutė Kolinienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
12 Zita Nefienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
13 Jolita Bujokė pradinių klasių mokytoja mokytoja
14 Asta Savickienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
15 Laimutė Žukauskienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
16 Daiva Brazdžionienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
17 Neringa Čemerienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
18 Edita Daraškienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
19 Rita Pankinaitė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
20 Audronė Gubistienė pradinių klasių mokytoja metodininkė
21 Jūratė Antipirovičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja metodininkė
22 Diana Jankevičienė pradinių klasių anglų kalbos mokytoja vyresnioji mokytoja
23 Kristina Skrudupė tikybos mokytoja mokytoja
24 Lukas Bakanauskas šokio mokytojas mokytojas
25 Ričardas Bakanauskas šokio mokytojas ekspertas
26 Gintaras Burčikas

 

neformaliojo  švietimo būrelio mokytojas metodininkas
27 Vidas Klišys  

neformaliojo  švietimo būrelio mokytojas

 

ekspertas

28

 

Svetlana Likšienė PDDG auklėtoja mokytoja

 

29 Liudmila Bliudžiuvaitienė pradinių klasių muzikos mokytoja mokytoja
30 Gitana Zupkaitė pradinių klasių  mokytoja vyresnioji mokytoja
31. Ingrida Bagdanskienė pradinių klasių mokytoja vyresnioji mokytoja
32. Rūta Remenytė Linkonė muzikos mokytoja mokytoja metodininkė
33. Agnė Kuginytė pradinių klasių mokytoja mokytoja

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas, pavardė pareigos
1 Rima Kropienė

 

direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir administracijai
2 Jolanta Reutienė mokytojo padėjėja
3 Danutė Voverienė raštinės administratorė
4 Darius Misevičius kompiuterių priežiūros inžinierius
5 Svetlana Likšienė bibliotekininkė
6 Indra Motekaitienė bibliotekininkė
7 Vilma Tamošiūnienė mokytojo padėjėja
8 Regina Dausienė budėtoja
9 Vidutė Kaupienė mokytojo padėjėja
10 Diana Ragauskienė mokytojo padėjėja
11 Irena Adomonienė budėtoja
12 Virginija Gasiūnienė budėtoja
13 Jolanta Šlekytė valytoja
14. Elvyra Gruzdelienė budėtoja
15 Aušra Kriščiūnienė mokytojo padėjėja
16 Dalia Žilinskienė mokytojo padėjėja
17 Erna Lalė mokytojo padėjėja
18 Kristina Skaparaitė mokytojo padėjėja
19 Vaiva Kemeklienė valytoja
20 Rimantas Laužikas statinių priežiūros ir einamojo remonto darbininkas
21 Giedrius Matukas santechnikas
22 Vladislovas Tonka elektrikas
23 Armintas Štaupas kiemsargis
24 Danutė Vaičaitienė valytoja
25 Antanas Varanavičius sargas
26 Vidmantas Gasilionis sargas
27. Rasa Šilinskienė mokytojo padėjėja
28. Nijolė Bačiauskienė mokytoja padėjėja
29. Vaida Grigaitienė mokytojo padėjėja
30. Danutė Šarkanaitįė mokytojo padėjėja
31. Laimutė Manikaitė mokytojo padėjėja
32. Laima Juodinskienė mokytojo padėjėja
33. Inga Lipnickienė mokytojo padėjėja