Savivalda

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė – pradinių klasių mokytoja Edita Daraškienė

Nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė

anglų kalbos mokytoja Diana Jankevičienė

pradinių klasių mokytoja Daiva Brazdžionienė

pradinių klasių mokytoja Audronė Gubistienė

pradinių klasių mokytoja Birutė Kolinienė

pradinių klasių mokytoja Zita Nefienė

 

 

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkė— Urtės Amparavičiūtės  mama Vaida Amparavičienė

Nariai: pradinių klasių mokytoja Edita Daraškienė

anglų kalbos mokytoja Diana Jankevičienė

pradinių klasių mokytoja Daiva Brazdžionienė

Jokūbo Skaržausko mama Eglė Skaržauskė

Emanuelio Šimaičio mama Rasa Šimaitienė

Vietos bendruomenės atstovė Džiuljeta Morkūnienė

 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė — direktorė Kristina Žaltauskienė

Nariai: Panevėžio miesto švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Gabrėnienė

pradinių klasių mokytoja Edita Daraškienė

Tėvų atstovė Rūta Knizikevičienė