Savivalda

 

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkas — Ramunė Kuprėnė
Nariai: Ingrida Karvelienė
Diana Misiūnienė
Laima Gudaitė
Lina Seferoglu
Danguolė Junevičiūtė
Dalia Dausienė

 

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė — Kristina Žaltauskienė
Nariai: Edita Daraškienė
Aušra Gabrėnienė
Edita Gabrilavičienė
Indra Motekaitienė