Savivalda

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas – Daiva Zakaraukskaitė

Nariai: Dalia Dausienė

Aušra Butkevičienė

Birutė Kolinienė

Neringa Čemerienė

Jūratė Antipirovičienė

Laima Gudaitė

 

 

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkas — Ramunė Kuprėnė

Nariai: Ingrida Karvelienė

Edita Daraškienė

Diana Jankevičienė

Daiva Brazdžionienė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

Pirmininkė — Kristina Žaltauskienė
Nariai: Edita Daraškienė
Aušra Gabrėnienė
Edita Gabrilavičienė
Indra Motekaitienė