Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 09 30 d.

20 VSAFAS 4 priedas 2022 09 30

Aišk-raštas prie balanso 2022 3 ketv

Bandomasis balansas 2022 09 30

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022 09 30

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022 09 30

Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 12 31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto ataskaitų rinkinio 2022 m. Forma Nr2 2022 12 31 Forma+Nr.1_2022 12 31 Pradinė Mokykla 6 7 priedai 2022 12 31

Forma Nr.1 2022 1 ketv

Forma Nr2 2022 03 31

190425888 2021 metai FA

Aiškinamasis raštas 2021 metų prie FA (1)

9 priedas (forma Nr4) 2021 12 31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto ataskaitų rinkinio 2021 m.

Forma Nr.1 2021 metaiForma Nr2 2021 12 31

finansinės atskait. 2020 m.dokumentų rinkinys

FBA (be valiutos) per 2020 9 mėn.patikslinta

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų III ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų II ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų I ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

2019 metai

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų IV ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų III ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų II ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų I ketvirtį

Parsisiųsti Zip formatu

 

2018 metai

 

Finansavimo sumos:

Finansinės būklės ataskaitos:

 

Veiklos rezultatų ataskaitos: