Finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 09 30

20 VSAFAS 4 priedas 2022 09 30

Aišk. raštas prie balanso 2022 m.  3 ketv.

Bandomasis balansas 2022 09 30

Finansinės būklės ataskaita (be valiutos) 2022 09 30

Veiklos rezultatų ataskaita (be valiutos) 2022 09 30

Biudžeto ataskaitų rinkinys 2022 12 31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto ataskaitų rinkinio 2022 m. Forma Nr. 2 2022 12 31 Forma Nr. 1, 6–7 priedai 2022 12 31

Forma Nr. 1 2022 1 ketv.

Forma Nr. 2 2022 03 31

190425888 2021 metai FA

Aiškinamasis raštas 2021 metų prie FA (1)

9 priedas (forma Nr. 4) 2021 12 31

Aiškinamasis raštas prie biudžeto ataskaitų rinkinio 2021 m.

Forma Nr.1 2021 m. Forma Nr. 2 2021 12 31

2020 m. finansinės ataskait. dokumentų dokumentų rinkinys

FBA (be valiutos) per 2020 m. rugsėjo mėn., patikslinta

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų III ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų II ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2020 metų I ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

2019 metai

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų IV ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų III ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų II ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

Finansinių ataskaitų rinkinys už 2019 metų I ketvirtį

Parsisiųsti ZIP formatu

 

2018 metai

 

Finansavimo sumos:

Finansinės būklės ataskaitos:

 

Veiklos rezultatų ataskaitos: