Parama

 Ačiū

Sakome AČIŪŪŪ už dovaną pirmokams, kurią gavome, iš jau užaugusių ir išėjusių į kitas mokyklas, buvusių ketvirtokų!!!!!!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Gerbiami bendruomenės nariai,
KVIEČIAME SKIRTI 1,2 PROC. MŪSŲ MOKYKLAI!

Nuoširdžiai dėkojame Jums už skirtą paramą 2022 metais. Mokyklą pasiekė 3608,28 Eur GPM paramos suma.
Kviečiame ir 2023 m. prisidėti prie mokyklos aplinkos kūrimo, skiriant paramą.
Kiekvieno Jūsų parama yra svarbi turtinant ir kuriant vaikams jaukesnę bei saugesnę mokymosi aplinką.
Kurkime mokyklą kartu!
                                  A Č I Ū

 Paramos gavėjo pavadinimas:
Panevėžio pradinė mokykla

Buveinės adresas:
Ukmergės g. 34, LT-35180 Panevėžys
Įmonės kodas
190425888
Pildymo istrukcija dėl 1,2 proc. paramos 2022 m.

Dėkojame 1c klasės mokinės Martos tėčiui Mindaugui už dovaną!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gerbiami bendruomenės nariai,

Panevėžio pradinė mokykla 2021 metais gavo 3023, 21 Eur1,2 proc. GPM paramos.
2021 metais panaudojant paramos lėšas įsigyta:
– ilgalaikis turtas – lauko klasės įrenginys, 1400, 00 Eur;
– apmokėtas mokestis už rezervuotas vietas Panevėžio pradinės mokyklos bendruomenei Ukmergės g., 172,80 Eur;
– civilinis mokinių draudimas 2021 metams, 142,31 Eur;
– suoliukas kieme bendruomenės reikmėms, 150,00 Eur;
– transporto paslauga, parvežti mokinių daiktų spintelėms, 120,00 Eur;
– spausdintuvo kasetės pakeitimas mokytojų spausdintuvui, 21,42 Eur.
Šiuo metu mokykla turi sukaupusi 6585,35 Eur. paramos lėšų, kurias planuoja panaudoti mokinių ugdymo aplinkai gerinti.

Mokyklos kodas 190425888 Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Adresas: Ukmergės g. 34, Panevėžys, LT-35180