Parama

Mieli tėveliai ir visi Jūsų artimieji!

dėl 1,2 proc.2021 (1)

Panevėžio pradinė mokykla

Dėl paramos gavimo ir panaudojimo

2019 metais gauta  2 proc. parama 1997,04 eur. Panaudota  2474,44 eur, iš jų 986,24 eur. – atsargoms ir inventoriui, 482,70 eur – paslaugos, 98,00 eur. kvalifikacijos kėlimui, ilgalaikio turto įsigijimui – 907,50 eur.

2020 metais gauta 2 proc. parama  2320,03 eur. ir 576,00 fizinių asmenų parama (pervedant paramą į mokyklos sąskaitą). Taip pat gauta parama daiktais sumoje 2249,02 eur,. iš jų – metalinės spintelės, kurių vertė 2108,02 eur., futbolo stalas –60 eur.,. bibliotekos fondai –81 eur

Nuo 2020 m. sausio 1d. iki 2020 lapkričio 23 d. panaudota 2349,87eur, iš jų 1850,13 eur. – atsargoms ir inventoriui, 499,74 eur – paslaugos.

 

Širdingai dėkojame Jums už suteiktą 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą. (Paramą gausime, jei Jūs pateiksite taip pat į VMI metinę pajamų deklaraciją GPM 308).

Gautas 2018 metais 2254,46 € lėšas, iš viso 10542,31 € lėšas naudojome spausdinimo aparatams ir kompiuteriams aptarnauti ir remontuoti, mokomosios medžiagos dauginimui, suremontavome mokyklos biblioteką ir įsigijome bibliotekai naujus baldus. Šiuo metu liko 5000,92 €.

Nuoširdžiai prašome aukoti lėšas 2019 metais, nes taip Jūs padedate gerinti ugdymą, mokytojos gali taikyti mokiniams naujus ir aktyvius ugdymo metodus, įsigyti naujų priemonių, IKT ir remontuoti patalpas.
Ketiname remontuoti mokinių kūrybines dirbtuvėles ir koridorių-skaityklą prie bibliotekos.

Mokyklos kodas 190425888 Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Adresas: Ukmergės 34, Panevėžys, LT

Mokyklos direktorė

Užpildę savo duomenis, galite anketą nunešti į Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (Durpyno g. 3) arba siųsti paštu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai, LT. Geriausia prašymą teikti elektroniniu paštu http://deklaravimas.vmi.lt (taip yra daug paprasčiau).