Paaiškinimai, kodėl būtina atnaujinti ugdymo turinį