Būreliai

PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI

2022-2023 M.M.

 

Būrelio pavadinimas

Klasės

Būrelio aprašymas Būrelio mokytoja vardas, pavardė
„Molio meistreliai“

1-4 klasės

2 val./sav.

Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį. Zita Nefienė
Sportas

3-4 kl.

1 val./sav.

Sporto pagalba vaikai užsiėmimų metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą. Gintaras Burčikas
Saviraiškos studija

„Mano spalvotas pasaulis“

1-4 klasės

1 val./sav.

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą, taikant skirtingas dailės technikas bei supažindinant mokinius su garsiais menininkais ir jų darbais.

Čia:

·         Lavinama vaizduotė ir meniniai gabumai,

·         Skatinamas kūrybiškas mąstymas,

·         Supažindinama su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais,

·         Mokomasi dirbti grupėje ir individualiai,

·         Supažindinama su įvairiomis dailės technikomis,

·         Nagrinėjami, aptariami ir interpretuojami žymiausi pasaulio menininkai bei jų kūryba,

·         Mokomasi naudoti pagrindines dailės sąvokas,

Ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat mokomasi vertinti savo bei kitų darbus.

Jolita Bujokė
 

Saviraiškos studija

„Žaidimai ir atradimai“

1-4 kl.

1 val./sav.

 

·         Plėtojami kiekvieno mokinio kūrybiniai sugebėjimai. Veiklose svarbu išsaugoti poreikį ir gebėjimą drąsiai ir laisvai vaizduoti savo įspūdžius, išgyvenimus įvairiomis technikomis  ir priemonėmis.

·         Skatinamas vaikų pasitikėjimas savo kūrybinėmis jėgomis.

·         Ugdomas vaikų estetinis suvokimas ir plėtojama grožio sampratą   aplinkoje.

Daiva Zakarauskaitė
„Linksmieji muzikantai“

1-4 klasės

 2 val./sav.

Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų plėtotei.

 

Uždaviniai:

·         turtinti vaikų muzikinės veiklos patirtį;

·         ugdyti elementarius muzikavimo įgūdžius;

·         sukurti prielaidas vaikų garsinei ir elementariai muzikinei kultūrai;

·         ugdyti vaikų muzikinį intelektą bei jausmų kultūrą;

·         ugdyti bendrąją elgesio kultūrą scenoje, koncertų ar pasirodymų metu.

Vidas Klišys
Teatro studija

„Nenuorama“

    1-4 klasės

     1 val./sav.

Ką gali veikti teatro būrelyje?

·         Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;

·         Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;

·         Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;

·         Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;

·         Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;

·         Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti.

Rita Marcinkevičienė
„Sportuojame – sveikai gyvename“

1-4 klasės

 1 val./sav.

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla bei stiprinti mokinių sveikatą, siekant, kad jie ugdytųsi reguliarų sportavimo poreikį.

Uždaviniai:

·         mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;

·         lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;

·         pravesti tarpklasines varžybas;

·         dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;

·         ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

Gitana Zupkaitė
Gamtamokslinių bandymų ir tyrimų būrelis „Aš – tyrėjas“

1 klasės

1val/sav. 

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.

• Diskutuojame sveikos gyvensenos temomis, samprotaujame, o iškilusias problemas įrodome bandymais.

• Vaikai su džiaugsmu kaupia patirtį, atlieka tyrimus individualiai, mokosi diskutuoti  porose, grupėse.

• Eksperimentuojame ir gamtoje. O kūrybiniais bandymais ugdomės sumanumą.

Programoje: oras, vanduo, žemė, sniegas, uraganai ir kiti gamtos reiškiniai; Maistas ir skysčiai; Pojūčiai; Žmogaus kūnas; Jėgos; Įvairios medžiagos – metalas, plastikas ir kita.

Per bandymus, vaikams suprantama kalba, įdomus ir spalvingas tampa visas mus supantis pasaulis.

 

Dalia Dausienė
„Knygų draugai“

1- klasės

           1 val./sav.

 

Plėtosime kiekvieno mokinio norą pažinti knygas, domėtis knygų autorių gyvenimu. Mokinių laukia linksmos pažintys su knygų veikėjais. Indra Motekaitienė

 

 

Neformalus mokinių švietimas 2021-22

 

PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI

2021-2022 M.M.

 

Būrelio pavadinimas

Klasės

Būrelio aprašymas Būrelio mokytoja vardas, pavardė
Molio meistreliai

1-4 klasės

2 val./sav.

·         Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį. Zita Nefienė
Sportas

3-4 kl.

2 val./sav.

Sporto pagalba vaikai užsiėmimų metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą. Gintaras Burčikas
Saviraiškos studija

„Mano spalvotas pasaulis“

3-4 klasės

1 val./sav.

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą, taikant skirtingas dailės technikas bei supažindinant mokinius su garsiais menininkais ir jų darbais.

Čia:

·         Lavinama vaizduotė ir meniniai gabumai,

·         Skatinamas kūrybiškas mąstymas,

·         Supažindinama su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais,

·         Mokomasi dirbti grupėje ir individualiai,

·         Supažindinama su įvairiomis dailės technikomis,

·         Nagrinėjami, aptariami ir interpretuojami žymiausi pasaulio menininkai bei jų kūryba,

·         Mokomasi naudoti pagrindines dailės sąvokas,

Ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat mokomasi vertinti savo bei kitų darbus.

Vija Dilienė
 

Saviraiškos studija

„Žaidimai ir atradimai“

1-2 kl.

1 val./sav.

 

·         Plėtojami kiekvieno mokinio kūrybiniai sugebėjimai. Veiklose svarbu išsaugoti poreikį ir gebėjimą drąsiai ir laisvai vaizduoti savo įspūdžius, išgyvenimus įvairiomis technikomis  ir priemonėmis.

·         Skatinamas vaikų pasitikėjimas savo kūrybinėmis jėgomis.

·         Ugdomas vaikų estetinis suvokimas ir plėtojama grožio sampratą   aplinkoje.

Daiva Zakarauskaitė
Linksmieji muzikantai

1-4 klasės

           1 val./sav.

Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų plėtotei.

 

Uždaviniai:

·         turtinti vaikų muzikinės veiklos patirtį;

·         ugdyti elementarius muzikavimo įgūdžius;

·         sukurti prielaidas vaikų garsinei ir elementariai muzikinei kultūrai;

·         ugdyti vaikų muzikinį intelektą bei jausmų kultūrą;

·         ugdyti bendrąją elgesio kultūrą scenoje, koncertų ar pasirodymų metu.

Vidas Klišys
Teatro studija

Nenuorama“

         1-4 klasės

     1 val./sav.

Ką gali veikti teatro būrelyje?

·         Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;

·         Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;

·         Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;

·         Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;

·         Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;

·         Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti.

Rita Marcinkevičienė
Sportuojame – sveikai gyvename

1-2 klasės

          1 val./sav.

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla bei stiprinti mokinių sveikatą, siekant, kad jie ugdytųsi reguliarų sportavimo poreikį.

Uždaviniai:

·         mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;

·         lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;

·         pravesti tarpklasines varžybas;

·         dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;

·         ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

Vida Jurgaitienė
Gamtos tyrimų ir bandymų būrelis

„Aš – tyrėjas“

1 klasės

1 val./sav.

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.

• Diskutuojame sveikos gyvensenos temomis, samprotaujame, o iškilusias problemas įrodome bandymais.

• Vaikai su džiaugsmu kaupia patirtį, atlieka tyrimus individualiai, mokosi diskutuoti  porose, grupėse.

• Eksperimentuojame ir gamtoje. O kūrybiniais bandymais ugdomės sumanumą.

Programoje: oras, vanduo, žemė, sniegas, uraganai ir kiti gamtos reiškiniai; Maistas ir skysčiai; Pojūčiai; Žmogaus kūnas; Jėgos; Įvairios medžiagos – metalas, plastikas ir kita.

Per bandymus, vaikams suprantama kalba, įdomus ir spalvingas tampa visas mus supantis pasaulis.

 

Dalia Dausienė
Kaligrafija

1-2 klasės

1 val./sav.

 

Kaligrafija – dailyraštis, gražaus ir raiškaus rašymo menas.

Vaikai puošia tekstą, daro jį emocingesnį, vaizdingesnį.

Svarbiausias kaligrafijos elementas – ranka rašytas arba pieštas šriftas

Jolita Bujokė
*Dainavimo studija

„Linksmoji nata“

1-4  klasės

2 val/sav.

 

Atsibodo nuobodžios dainavimo pamokos? Pas mus viskas kitaip. Čia ne tik dainuosime, bet kartu su muzika išmoksime daug kalbų, sužinosime visas scenos paslaptis ir kaip joje reikia judėti. Ir ne tik tai! Tad, ateik pas mus – dainuok ir svajok!

 

Valentina Suleimanova
*Knygų draugai

1- klasės

           1 val./sav.

 

Plėtosime kiekvieno mokinio norą pažinti knygas, domėtis knygų autorių gyvenimu. Mokinių laukia linksmos pažintys su knygų veikėjais. Indra Motekaitienė

 

 

Būrelių aprašymas 2021-22

PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO  BŪRELIAI 2020-2021 M.M.

 

Būrelio pavadinimas

Klasės

Būrelio aprašymas Būrelio mokytoja vardas, pavardė
Molio meistreliai

1-4 klasės

2 val./sav.

·       Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį. Zita Nefienė
Sportas

3-4 kl.

2 val./sav.

Sporto  pagalba vaikai užsiėmimų  metu išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, tobulėti individualiai ir būnant komandos dalimi, ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakingumo jausmą.

 

Gintaras Burčikas
Saviraiškos studija

„Mano spalvotas pasaulis“

3-4 klasės

1 val./sav.

Būrelis skirtas ugdyti mokinių kūrybiškumą bei estetinį ir meninį suvokimą, taikant skirtingas dailės technikas bei supažindinant mokinius su garsiais menininkais ir jų darbais.

Čia:

·       Lavinama vaizduotė ir meniniai gabumai,

·       Skatinamas kūrybiškas mąstymas,

·       Supažindinama su šiuolaikiniais menininkais ir jų darbais,

·       Mokomasi dirbti grupėje ir individualiai,

·       Supažindinama su įvairiomis dailės technikomis,

·       Nagrinėjami, aptariami ir interpretuojami žymiausi pasaulio menininkai bei jų kūryba,

·       Mokomasi naudoti pagrindines dailės sąvokas,

Ugdoma pagarba savo ir kitų kūrybai, taip pat mokomasi vertinti savo bei kitų darbus.

Vija Dilienė
Jaunųjų matematikų akademija

4 klasės

Jei tu myli matematiką ir norėtum su ja dar labiau susidraugauti, esi laukiama(-as)  Jaunųjų matematikų akademijoje. Ką veiksime? Spręsime ir aiškinsimės sunkesnius uždavinius, braižysime, modeliuosime, ieškosime būdų, kaip sau palengvinti matematikos mokymąsi. Laimutė Žukauskienė

4a klasė

1 val./sav.

Aušra Butkevičienė

4b klasė

1 val./sav.

Audronė Gubistienė

4c klasė

1 val./sav.

Sigita Skrickienė

4d klasė

1 val./sav.

 

Saviraiškos studija

„Žaidimai ir atradimai“

1-2 kl.

1 val./sav.

 

·       Plėtosime kiekvieno mokinio kūrybinius sugebėjimus, svarbą išsaugoti poreikį ir gebėjimą drąsiai ir laisvai vaizduoti savo įspūdžius, išgyvenimus įvairiomis technikomis  ir priemonėmis.

·       Skatinsime vaikus pasitikėti savo kūrybinėmis jėgomis, nebijoti kurti bei reikšti savo emocijas.

·       Ugdysime vaikų estetinį suvokimą ir plėsime grožio sampratą  jo aplinkoje.

·       Mokysimės  kurti, bendrauti kolektyve, dirbti grupelėse.

·       Drąsinsime, skatinsime eksperimentuoti, ieškoti įdomių raiškos sprendimų.

Daiva Zakarauskaitė
Linksmieji muzikantai

1-4 klasės

           2 val./sav.

Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų plėtotei.

 

Uždaviniai:

·       turtinti vaikų muzikinės veiklos patirtį;

·       ugdyti elementarius muzikavimo įgūdžius;

·       sukurti prielaidas vaikų garsinei ir elementariai muzikinei kultūrai;

·       ugdyti vaikų muzikinį intelektą bei jausmų kultūrą;

·       ugdyti bendrąją elgesio kultūrą scenoje, koncertų ar pasirodymų metu.

Vidas Klišys
Teatro studija

Nenuorama“

            1-4 klasės

     1 val./sav.

Ką gali veikti teatro būrelyje?

·       Čia gali savo silpnybes paversti privalumais;

·       Atrasti kūrybos džiaugsmą improvizuojant;

·       Turi galimybę išlaisvinti savyje tūnantį „žvėrį“ ir susidraugauti su juo;

·       Svajonės suvaidintos scenoje paprastai turi galimybę realizuotis gyvenime;

·       Puikus šansas meluoti be jokios sąžinės graužaties;

·       Atrasti savyje gyvenančias skirtingas asmenybės puses, jas kurti, tobulinti.

Rita Marcinkevičienė
Sportuojame – sveikai gyvename

1-2 klasės

          1 val./sav.

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla bei stiprinti mokinių sveikatą, siekant, kad jie ugdytųsi reguliarų sportavimo poreikį.

Uždaviniai:

·       mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;

·       lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;

·       pravesti tarpklasines varžybas;

·       dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;

·       ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

Vida Jurgaitienė
Gamtos tyrimų ir bandymų būrelis

„Aš – tyrėjas“

1 klasės

1 val./sav.

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.

• Diskutuojame sveikos gyvensenos temomis, samprotaujame, o iškilusias problemas įrodome bandymais.

• Vaikai su džiaugsmu kaupia patirtį, atlieka tyrimus individualiai, mokosi diskutuoti  porose, grupėse.

• Eksperimentuojame ir gamtoje. O kūrybiniais bandymais ugdomės sumanumą.

Programoje: oras, vanduo, žemė, sniegas, uraganai ir kiti gamtos reiškiniai; Maistas ir skysčiai; Pojūčiai; Žmogaus kūnas; Jėgos; Įvairios medžiagos – metalas, plastikas ir kita.

Per bandymus, vaikams suprantama kalba, įdomus ir spalvingas tampa visas mus supantis pasaulis.

 

Dalia Dausienė
Knygų draugai

1-4 klasės

           1 val./sav.

Plėtosime kiekvieno mokinio norą pažinti knygas, domėtis knygų autorių gyvenimu. Mokinių laukia linksmos pažintys su knygų veikėjais. Indra Motekaitienė