Būreliai

PANEVĖŽIO PRADINĖS MOKYKLOS

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO BŪRELIAI

2023–2024 M.M.

 

Būrelio pavadinimas

Klasės

Būrelio aprašymas Būrelio mokytojo vardas, pavardė
„Molio meistreliai“

1–4 kl.

2 val./sav.

Keramika skatina gebėjimą pastebėti ir išgyventi grožį. Lavina jutimus ir skonį. Kūrybinė veikla sužadina vaikų vaizduotę ir ugdo gebėjimus formos kalba reikšti asmeninę patirtį. Zita Nefienė
Sportas

3–4 kl.

1 val./sav.

Sporto užsiėmimuose vaikai  išmoksta atkakliai siekti tikslo, laikytis sąžiningos konkurencijos principų, gerbti komandos draugus, tobulėti individualiai ir būdami komandos dalimi ugdo kantrybę ir pasitikėjimą savimi, atsakomybės jausmą. Gintaras Burčikas
Anglų kalbos būrelis

„Būkime draugais“

 4 kl.

3 val./sav.

Anglų kalbos būrelio programa skirta 4 klasių vaikams, kurie nori išmokti kalbėti anglų kalba. Dėmesys užsiėmimų metu skiriamas anglų kalbos vartojimui, bendravimui anglų kalba naudojant aktyvius mokymo metodus, atskleidžiant vaiko asmenybę, ugdant jo saviraišką. Programos turinys apima kasdienes, vaikams aktualias temas, su kuriomis vaikai susiduria tiek asmeninėje, tiek socialinėje aplinkoje. Užsiėmimų metu vaikai išmoks prisistatyti, užduoti klausimus, kurs monologus, dialogus. Vaikai patobulins skaitymo, rašymo, kalbėjimo, klausymo įgūdžius, ugdysis socialines, asmenines, komunikavimo kompetencijas, įgis anglų kalbos dalykinių žinių, patobulins savo žodyną. Jūratė Antipirovičienė
 

Gudragalvių akademija

2 kl.

1 val./sav.

 

Teoriškai išskiriamų gabių mokinių dalis yra didelė. Todėl svarbu skirti dėmesį sėkmingam jų ugdymui(si), atpažintų ir įvertintų gabumų raiškai.

Matematikai gabūs ir talentingi mokiniai gerai supranta ir taiko logikos dėsnius, produktyviai samprotauja, lanksčiai ir sistemiškai keičia samprotavimo būdus, mąsto simboliais apie kiekybinius, erdvinius ir abstrakčius ryšius. Tai leidžia jiems struktūrinti ir valdyti informaciją.

Šie mokiniai pasižymi išskirtinai gerais problemų sprendimo gebėjimais. Jie greitai suvokia problemos struktūrą, perpranta jos esmę, sukuria aiškų veiksmų planą, vadovaudamiesi anksčiau pasiteisinusiais sprendimais ir problemos sprendimo žingsnius apmąstydami atvirkštine tvarka. Be to, yra originalūs, lankstūs, ieško alternatyvių būdų tai pačiai problemai spręsti ir geba rasti mažiausiai sąnaudų reikalaujantį problemos sprendimą. Susidūrę su sudėtingomis problemomis jas sprendžia atkakliai, nevengia remtis vien intuicija, vadovautis įžvalgomis.

Užsiėmimų metu taip pat lavinami verslumo, komandinio darbo, kompiuterinio mąstymo, logikos ir matematikos įgūdžiai.

Vaikas įgis kompetencijų, būtinų asmeniniam, visuomeniniam ir profesiniam gyvenimui, jos padės vaikui ugdytis brandžia asmenybe, gebančia atsakingai spręsti savo problemas ir aktyviai veikti bendruomenėje.

 

Gitana Zupkaitė
„Linksmieji muzikantai“

1–4 kl.

 2 val./sav.

Tikslas – sukurti optimalias sąlygas vaikų muzikinių gabumų plėtotei.

Mokiniai turtins muzikinės veiklos patirį, ugdys elementarius muzikavimo įgūdžius, ugdys muzikinį intelektą ir jausmų kultūrą.

 

Vidas Klišys
Muzikos studija „Muzikos kūrybinė laboratorija“

  1–4 kl.

   1 val./sav.

Mokiniai mokysis:

 • Įvairių vokalo, balso lavinimo pratimų (laikysenos, kvėpavimo, garsų formavimo, rezonatorių aktyvinimo, muzikavimo darbas per vokalo lavinimo pratimus ir muzikos kūrinius);
 • diapazono plėtimas, štrichų įvaldymas, intonavimo tobulinimas, harmoninės klausos ugdymas;
 • muzikos rašto, solfedžiavimo.
 • naujų kūrinių;
 • kartos išmoktų kūrinių repertuarą.
 • judesiais išryškinti ir perteikti kūrinio nuotaiką, ritminę pulsaciją;
 • dinaminio lankstumo dainuojant ir grojant;
 • groti įvairiais instrumentais, aranžavimo meno.
Rūta Remenytė-Linkonė
„Sportuojame – sveikai gyvename“

1–4 kl.

 1 val./sav.

Programos tikslas – sudominti kuo daugiau mokinių organizuota popamokine veikla ir stiprinti mokinių sveikatą, siekiant, kad jie ugdytųsi poreikį reguliariai sportuoti.

Uždaviniai:

·         mokytis ir tobulintis individualius ir komandinius  žaidimų technikos veiksmus;

·         lavintis kamuolio  metimo ir gaudymo įgūdžius;

·         pravesti tarpklasines varžybas;

·         dalyvauti mokyklos bendruomenės sportinėse varžybose ir renginiuose;

·         ruošti mokyklos komandą miesto ir šalies varžyboms.

Vida Jurgaitienė
Gamtamokslinių bandymų ir tyrimų būrelis „Aš – tyrėjas“

1 kl.

1 val/sav. 

Būrelio tikslas – žadinti mokinių norą tyrinėti, patirti atradimų džiaugsmą atliekant eksperimentus.

• Diskutuojame sveikos gyvensenos temomis, samprotaujame, o iškilusias problemas įrodome bandymais.

• Vaikai su džiaugsmu kaupia patirtį, atlieka tyrimus individualiai, mokosi diskutuoti  porose, grupėse.

• Eksperimentuojame ir gamtoje. O kūrybiniais bandymais ugdomės sumanumą.

Programoje: oras, vanduo, žemė, sniegas, uraganai ir kiti gamtos reiškiniai; maistas ir skysčiai; pojūčiai; žmogaus kūnas; jėgos; įvairios medžiagos – metalas, plastikas ir kita.

Per bandymus, vaikams suprantama kalba, įdomus ir spalvingas tampa visas mus supantis pasaulis.

 

Dalia Dausienė
Informacinių technologijų būrelis

„Išmanusis pradinukas“

4 kl.

1 val/sav.

Tikslas:

Padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus.

Uždaviniai:

 • Padėti mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau visų dalykų.
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, vartojant informatikos sąvokas, išmokyti naudotis kompiuterijos žodynu, įvaldyti informatinio mąstymo elementus, spręsti patirtį, interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.
 • Padėti suvokti informatikos ir informacinių technologijų svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti kūrybiškumą, norėti gilintis į informacines technologijas.
 • Skatinti kelti klausimus apie save, pasaulį, pažinti ir branginti gimtojo krašto gamtos ir kultūros paveldą, vertybes, saugoti gyvybę ir aplinką, gerbti kitų kultūrų vertybes.
Birutė Kolinienė
Informacinių technologijų būrelis

„Išmanusis pradinukas“

3 kl.

2 val/sav.

Tikslas:

Padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus.

Uždaviniai:

 • Padėti mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau visų dalykų.
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, vartojant informatikos sąvokas, išmokyti naudotis kompiuterijos žodynu, įvaldyti informatinio mąstymo elementus, spręsti patirtį, interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.
 • Padėti suvokti informatikos ir informacinių technologijų svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti kūrybiškumą, norėti gilintis į informacines technologijas.
 • Skatinti kelti klausimus apie save, pasaulį, pažinti ir branginti gimtojo krašto gamtos ir kultūros paveldą, vertybes, saugoti gyvybę ir aplinką, gerbti kitų kultūrų vertybes.
Jolita Bujokė
Informacinių technologijų būrelis

„Išmanusis pradinukas“

2 kl.

1 val/sav.

Tikslas:

Padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus.

Uždaviniai:

 • Padėti mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau visų dalykų.
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, vartojant informatikos sąvokas, išmokyti naudotis kompiuterijos žodynu, įvaldyti informatinio mąstymo elementus, spręsti patirtį, interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.
 • Padėti suvokti informatikos ir informacinių technologijų svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti kūrybiškumą, norėti gilintis į informacines technologijas.
 • Skatinti kelti klausimus apie save, pasaulį, pažinti ir branginti gimtojo krašto gamtos ir kultūros paveldą, vertybes, saugoti gyvybę ir aplinką, gerbti kitų kultūrų vertybes.
Edita Daraškienė
Informacinių technologijų būrelis

„Išmanusis pradinukas“

2–3 kl.

5 val/sav.

Tikslas:

Padėti mokiniams ugdytis informatinį mąstymą ir gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, siekiant veiksmingai mokytis visų dalykų, įgyti skaitmeninės kompetencijos, būtinos kiekvieno žmogaus visaverčiam gyvenimui, žinių visuomenėje, pagrindus.

Uždaviniai:

 • Padėti mokiniams geriau orientuotis kasdieniame gyvenime ir pasirengti sėkmingai mokytis toliau visų dalykų.
 • Mokyti bendrauti ir bendradarbiauti, vartojant informatikos sąvokas, išmokyti naudotis kompiuterijos žodynu, įvaldyti informatinio mąstymo elementus, spręsti patirtį, interesus atitinkančias kasdienio gyvenimo problemas.
 • Padėti suvokti informatikos ir informacinių technologijų svarbą savo ir kitų gyvenime, pritaikomumą įvairiose žmonių praktinės veiklos srityse, vertinti kūrybiškumą, norėti gilintis į informacines technologijas.
 • Skatinti kelti klausimus apie save, pasaulį, pažinti ir branginti gimtojo krašto gamtos ir kultūros paveldą, vertybes, saugoti gyvybę ir aplinką, gerbti kitų kultūrų vertybes.
Svetlana Likšienė
„Knygų draugai“

1 kl.

 1 val./sav.

 

 

Plėtosime kiekvieno mokinio norą pažinti knygas, domėtis knygų autorių gyvenimu. Mokinių laukia linksmos pažintys su knygų veikėjais.

 

Indra Motekaitienė