Mokyklos istorija

 

1935 metais buvo baigta statyti tuo laiku labai didinga, tvirta, erdvi ir šviesi mūrinė mokykla. Mokyklos projektą ir planus sudarė miesto inžinierius A. Gargasas. Jos vedėju paskirtas P. Bliumas, o su juo kartu darbą pradėjo nedidelis pradinių klasių mokytojų kolektyvas: P. Bielinienė, St. Milvydaitė,  L. Meškelytė,  K. Jonaitienė, K. Juozas, V. Žukauskienė. Buvo 10 klasių komplektų, 500 mokinių.

 

1935 metais šioje mokykloje lankėsi Feliksas Vaitkus, JAV lietuvių lakūnas, lėktuvu „Lituanika” perskridęs Atlantą, bandęs pakartoti Dariaus ir Girėno skrydį.

 • Nuo 1939 metų kovo mėnesio, kai vokiečiai okupavo Klaipėdą, iki rudens į šią mokyklą buvo perkeltas Klaipėdos pedagoginis institutas.
 • Per karą čia buvo ligoninė.
 • 1943 metais mokykla perkeliama į Ramygalos gatvę (vedėjas P. Bliumas).
 • 1944 m. rugpjūčio 10 d. mokyklos vedėju paskirtas Vladas Skurkis. Mokykloje dirbo aštuoni mokytojai, buvo 300 mokinių.
 • 1945 metais mokyklai grąžintos patalpos. Joje mokėsi 360 mokinių, dirbo dešimt mokytojų.
 • 1946 metais mokykloje veikė ir Panevėžio suaugusiųjų gimnazija.
 • 1949 metais mokyklos direktore tampa V. Papinigienė.
 • 1952–1971 metais mokyklos direktorius J. Skiauteris apdovanotas Lenino ordinu. „Minties“ ir „Vagos“ leidyklos išleido šias J. Skiauterio knygas: „Mokytojai ir mokiniai“, „Rugsėjo pirmoji“, „Apie tėvų ir vaikų santykius“, „Mokykla ir šeima“, „Kelias į šeimos laimę“, „Apie drausmingumo ugdymą šeimoje“, „Būk vyras“ (bendraautoris).
 • 1959 metais pradinė mokykla išplečiama iki septynmetės.
 • 1962 metais mokykla reorganizuota į aštuonmetę.
 • 1965 metais pastatytas mokyklos priestatas.
 • 1965 metais mokykla dalyvavo parodoje Maskvoje. Parodos tema: „Tvirtos ir gilios žinios – bendras mokyklos, šeimos ir visuomenės reikalas“. Įvertinimas – bronzos medalis.
 • 1968 metais mokykla vėl dalyvava  parodoje Maskvoje. Parodos tema: „Mokyklos pionierių veikla“. Apdovanota bronzos medaliu.
 • 1968 metais, skleisdamas gerąją aštuonmetės mokyklos patirtį visoje respublikoje, išleido atskirą leidinį.
 • Mokykloje dirbo mokytojai poetai: P. Zablockas ir St. Baleišienė.
 • 1972–1981 metais mokyklos direktorė buvo Izabelė Banienė.

Nuo 1980 metų mokykloje veikė Pionierių namai, Vakarinė mokykla, Mokyklų filmoteka, Moksleivių namai.

 • 1980—1981 metais mokykloje buvo 12 klasių, mokėsi apie 370 mokinių.
 • 1981 metų pavasarį aštuonmetė mokykla buvo panaikinta.
 • Nuo 1980 metų mokykloje veikė Pionierių namai, Vakarinė mokykla, Mokyklų filmoteka, Moksleivių namai.
 • 1990 metais atkurta pradinė mokykla. Direktorė Rita Charisova. Mokykloje buvo 14 klasių komplektų, mokėsi 304 mokiniai, dirbo 26 pedagogai.