Veiklos sritys

Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Mokyklos veiklos rūšys:

pagrindinė švietimo veiklos rūšis – pradinis ugdymas, kodas 85.20;

kitos švietimo veiklos rūšys:

sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

kitos ne švietimo veiklos rūšys:

nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

bibliotekos ir archyvo veikla, kodas 91.01;

vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91.