Informacija būsimiems pirmokams

   Mokyklinių džemperių užsakymo forma:

 

  

KVIEČIAME!!!

 

Dėl mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias   klases  tvarkos 2023–2024 mokslo metais.

2023 metų sausio 5 d. prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų 1-ąsias  klases 2023–2024 mokslo metams.

PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

  1. Prašymas į 1-ąją klasę: 1A forma – centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta);
  2. 1B forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
  3. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMO TVARKA:

           1. Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2023 m. sausio 5 d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neregistruojami). Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija. Esant būtinybei dokumentai gali būti pateikti ir prašymas užpildytas atvykus į Švietimo skyrių  (Laisvės a. 23, 102 kab., tel. pasiteirauti 8 45 501386).

Elektroniniu paštu siunčiama ir kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo; pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys; pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).

  1. 1A ir 2A formų prašymams priskirto teritorinio aptarnavimo prioritetas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) taikomas iki kovo 1 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami el. paštu (išsiunčiamas automatinis atsakymas). Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus atvejus, kai vaikas nepatenka į pirmą pageidaujamą mokyklą ir tenka rinktis prašyme nurodytą kitą mokyklą.

Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Priimtų į 1 klases mokinių sąrašus skelbia ir mokinius į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

            Išsami informacija apie priėmimo tvarką ir mokyklų aptarnavimo teritorijų paskirstymą skelbiama svetainėje www.panevezys.lt (skiltis „Priėmimas į mokyklas ir darželius“).

NAUJAS APRAŠAS 2022-11-24, Nr. 1-388 (1)

2023–2024 m. informacija apie mokykl. 1–5 kl. Švietimo sk.

TERITORIJOS. Naujas. 2021 m. 

1A priedas

1B priedas

 

Mažieji mokyklos svečiai

Laukėme, laukėme ir gruodžio 8 d. sulaukėme pirmos pažinties su būsimais pirmokais ir jų tėveliais!
Būsimi mokinukai dalyvavo įvairiose patyriminėse veiklose, o jų tėveliai domėjosi mokyklos gyvenimu.
Mokyklos mokiniai ir šokių mokytojas Lukas visiems dovanojo linksmą šokį, kurį smagiai šoko ir būsimi mokinukai!
Iki kito susitikimo:)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia