Informacija būsimiems pirmokams

Vaikai – Gargždų lopšelio-darželio ,,Naminukas"

Mieli būsimieji mūsų mokyklos mokinukai ir jų tėveliai,

Kviečiame jus į susitikimą.

 Birželio 15 d. 17.30 val. vyks pirmoji pamokėlė su Jūsų mokytoja.

Su mokinių tėveliais tuo metu bendraus mokyklos administracija.

Birželio 15 d. 18.00 val. mokyklos kieme organizuojamas „Paukštelių turgelis“, kurio metu vyks prekyba, mainai jau išaugtais mokykliniais džemperiais.

Birželio 16 d. 17.30 val. visose klasėse vyks tėvelių susirinkimai.

Laukiame!

Naujus džemperius su mokyklos logotipu galite užsisakyti užpildę formą šiuo adresu: https://forms.gle/DV492isdFbtmARTD6

Pinigus galima paduoti susitikimo metu.

Džemperiai bus pagaminti iki rugpjūčio paskutinės savaitės.

Užsakymo forma bus aktyvi iki birželio 17 d.

Mokyklos administracija

 

 

PPM-priėmimas

Malonu buvo kovo 9 dieną susitikti  ir artimiau susipažinti su būsimais mūsų mokyklos mokinukais.

QR kodas. Jį nuskanavę galėsite peržiūrėti nuotraukas iš susitikimų su neformaliojo švietimo būrelių mokytojomis.
Iki pasimatymo vasarą!

 

 

Dėl MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS 2022-2023 m.m.

VADOVAUJANTIS MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU, PATVIRTINTU PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMU  NR. 1-296,

MOKINKIŲ PRIĖMIMAS 2022-2023 MOKLSO METAMS Į PIRMĄSIAS KLASES PRASIDĖS NUO 2022 M. SAUSIO 5 D.

Prašymas ir pridedami dokumentai Švietimo skyriui teikiami tik nuotoliniu būdu.

Visų dokumentų skaitmeninės kopijos siunčiamos el. paštu  priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo sausio 5 dienos 8.00 val.  (išsiųsti anksčiau neįregistruojami).

Nuo sausio 5 d. iki kovo 1 d. teikiamas pirmumas tiems, kurie gyvena mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Nuo kovo 1 d. teritorinis pirmumas nebetaikomas, tęsiamas priėmimas į laisvas vietas pagal prašymo gavimo datą ir laiką.

Pateikiami dokumentai:

  1. Prašymas į 1-ąją klasę: 1A priede pateikta prašymo forma, skirta centralizuotai priimamiems mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, 1B priede – centralizuotai priimamiems mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
  2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelė)  kopija.
  3. Taip pat esant būtinumui gali būti pateikta kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo, pažyma iš mokyklos, kurioje mokosi broliai ar seserys) kopijos.

El. paštu siunčiamas užpildytas atitinkamos formos  prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba pasirašytas ranka ir siunčiamas nuskenuotas ar nufotografuotas.

 

Asmenys, išsiuntę prašymus el. paštu, apie jų gavimą ir įregistravimą informuojami automatiniu atsakymu. Papildoma informacija dėl priėmimo į mokyklas nesiunčiama, išskyrus tuos atvejus, kuomet vaikas nepatenka į pirmąją nurodytą mokyklą ir tenka rinktis kitą mokyklą.

Švietimo skyrius galutinius priimtų į pirmąją klasę mokinių sąrašus sudaro ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Mokinius į klases skirsto ir mokinių sąrašus skelbia pačios  mokyklos pagal įstaigos vadovo nustatytą tvarką.

Informacija Švietimo skyriuje teikia V. Seredžiuvienė  (8 45)501386,  el. p. violeta.seredziuviene@panevezys.lt

Savivaldybės interneto svetainėje www.panevezys.lt sukurta ir nuolat atnaujinama duomenų bazė apie ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas vykdančias mokyklas, jose esančias klases, grupes, mokinių ir laisvų vietų skaičių.

https://www.panevezys.lt/lt/veiklos-sritys/svietimas-237/svietimo-ir-mokslo-jh8h/mokiniu-priemimas-i-mokyklas/bendrojo-ugdymo-mokyklos/pradine-mokykla.html

1A priedas -1 kl.

1B priedas -1 kl.