Informacija būsimiems pirmokams

Būsimų pirmokų dėmesiui!

Mokytojos JŪRATĖ, ONA, BIRUTĖ, SONATA laukia savo mokinukų BIRŽELIO 12 D. 17.30 VAL. pirmose „Atradimų“ pamokėlėse. Turėti rašymo priemonių!

BIRŽELIO 13 D. 17.30 VAL. tėvelių susirinkimai klasėse.

 

„Pikselių“ žaidimai
Gegužės 20 d. Pradinėje mokykloje lankėsi mūsų mažieji draugai iš Panevėžio r. Dembavos lopšelio-darželio „Smalsutis“. Jie kartu su 3d klasės mokiniais dalyvavo „Pikselių“ žaidimuose. Svečiai mokėsi piešti, padedant dirbtiniam intelektui, „taškėsi“ dažais Jacksonpollock programėlėje. Vėliau susipažino su mokyklos erdvėmis: Lego siena, „Iškrovos“, „Relax“ erdvėmis, ineraktyviu smėlio stalu.
Ačiū mokytojoms Jolitai, Audronei, Agnei.
Atsisveikinime su mažaisiais draugais iki rudens!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Būsimo pirmoko nuomonė:)

 

Gera turėti draugų!

 

Smagūs rytai su mūsų mažaisiais draugais!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dėl mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklų 1-ąsias   klases  tvarkos 2024–2025 mokslo metais.

2024 metų kovo 1 (sutapus su su poilsio diena, priėmimas nukeliamas į artimiausią darbo dieną) prasideda mokinių priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų 1-ąsias  klases 2024–2025 mokslo metams.

PATEIKIAMI ŠIE DOKUMENTAI:

  1. Prašymas į 1-ąją klasę: 1a forma (nuo kovo 1  iki 31 d.) – centralizuotai priimamiems į 1-ąją klasę mokiniams, gyvenantiems mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (deklaruota gyvenamoji vieta). Prašyme pateikti duomenys apie gyvenamąją vietą priėmimo metu (jei reikia) tikrinami Gyventojų registre);
  2. 1b forma – mokiniams, negyvenantiems mokyklos aptarnavimo teritorijoje.
  3. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija, pirmumą įrodantys dokumentai (pažymos iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai (įbroliai) ar (ir) seserys (įseserės) kopija, pažymos dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių kopija, pažymos apie vieno iš tėvų atliekamą karo tarnybą savivaldybės teritorijoje kopija);

Švietimo skyrius galutinius 1-ųjų klasių mokinių sąrašus ir dokumentus mokykloms perduoda nuo birželio 1 dienos. Priimtų į 1 klases mokinių sąrašus skelbia ir mokinius į klases skirsto pačios mokymo įstaigos pagal mokyklos direktoriaus įsakymu nustatytą tvarką.

Užpildytų prašymų ir kitų dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu priemimas.mokyklos@panevezys.lt nuo 2024 m. kovo 1 d. d. 8.00 val. (anksčiau išsiųsti prašymai programoje neįregistruojami). Pagal nustatytą tvarką elektroniniu būdu siunčiamas prašymas gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba siunčiama parašu patvirtinta prašymo kopija.

Elektroniniu paštu siunčiama ir kitų pirmumo kriterijus patvirtinančių dokumentų kopijos (Pedagoginės-psichologinės tarnybos pažyma dėl specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo; pažyma iš mokyklos, kurioje jau mokosi broliai ar seserys; pažyma dėl vieno iš tėvų, atliekančių profesinę tikrąją karo tarnybą, rotuotų (perkeltų) į savivaldybės teritoriją).

1a formos  prašymui priskirto teritorinio aptarnavimo prioritetas (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) taikomas iki kovo 31 dienos. Vėliau atsiųsti prašymai registruojami bendra tvarka pagal prašymo pateikimo datą ir laiką į mokyklose esančias laisvas vietas.

 

Priėmimo klausimais konsultuoja:

Karolina Žukaitienė

Vyriausioji centralizuoto vaikų priėmimo į mokyklas specialistė

Telefonas +370 45 501 386

 

Sprendimas 1-262

tvarkos aprašo priedas 1a

tvarkos aprašo priedas 1b

TERITORIJOS. Naujas. 2021 m. 

Svečiuose mažieji smalsučiai!

Mažieji mokyklos svečiai

Laukėme, laukėme ir gruodžio 8 d. sulaukėme pirmos pažinties su būsimais pirmokais ir jų tėveliais!
Būsimi mokinukai dalyvavo įvairiose patyriminėse veiklose, o jų tėveliai domėjosi mokyklos gyvenimu.
Mokyklos mokiniai ir šokių mokytojas Lukas visiems dovanojo linksmą šokį, kurį smagiai šoko ir būsimi mokinukai!
Iki kito susitikimo:)
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia