Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas

2017 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 1;

2017 metų viešųjų pirkimų planas;

Įsakymas dėl planuojamų 2016 metais atlikti viešųjų pirkimų plano pakeitimo;

2016 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 2;

2016 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 1;

2016 metų viešųjų pirkimų planas;

2015 metų viešujų pirkimų planas.

 

Viešųjų pirkimų suvestinės

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2014 metais;

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2015 metais;

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, norodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita už 2015 metus;

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2016 metais;

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 metus At-6 forma;

Informacija apie įvykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus 2017 metais.

 

 

Viešųjų pirkimų dokumentacija

 

Panevėžio pradinės mokyklos maitinimo paslaugų pirkimo apklausą laimėjo L.Rimkevičienės įmonė ir su ja bus sudaroma maitinimo paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis.