Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų planas

Planuojamų 2020 metais atlikti viešųjų pirkimų plano papildymas

2020 metų viešųjų pirkimų planas;

2017 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 1;

2017 metų viešųjų pirkimų planas;

Įsakymas dėl planuojamų 2016 metais atlikti viešųjų pirkimų plano pakeitimo;

2016 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 2;

2016 metų viešųjų pirkimų plano papildymas Nr. 1;

2016 metų viešųjų pirkimų planas;

2015 metų viešujų pirkimų planas.

 

Viešųjų pirkimų suvestinės

Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita už 2019 metus.

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2014 metais;

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2015 metais;

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, norodytų LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje, ataskaita už 2015 metus;

Informacija apie įvykdytus viešuosius pirkimus 2016 metais;

Viešųjų pirkimų ataskaita už 2016 metus At-6 forma;

Informacija apie įvykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus 2017 metais.

 

 

Viešųjų pirkimų dokumentacija

VP komisijos darbo reglamentas 2017-08-21

VP organizavimo taisyklės 2017-08-21

 

Panevėžio pradinės mokyklos mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimą  CVP IS priemonėmis  skelbiamą apklausą  laimėjo UAB “Maisto slėnis” . Sudaryta 2020-07-02  Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo sutartis Nr. MS-2020-009.