Pagalbos mokiniui specialistai

 

Specialiųjų pamokų tvarkaraštį galite parsisiųsti čia.

Socialinio pedagogo darbo laiką rasite čia.

Logopedinių užsiėmimų tvarkaraštį rasite čia.

 

SPECIALUSIS PEDAGOGAS:

teikia pagalbą mokiniams, kurie turi mokymosi sunkumų: dėmesio, elgesio, emocijų ir atminties problemų; sunkiai sekasi dirbti savarankiškai; silpni skaitymo, rašymo, skaičiavimo įgūdžiai;

esant reikalui (sutikus tėvams), stebi mokinių veiklą pamokose bei suteikia reikiamą pagalbą.

teikia pagalbą mokiniams, kurie turi Pedagoginės – psichologinės tarnybos (PPT) ar gydytojų pažymas apie nustatytus raidos (vystymosi) sutrikimus.

teikia pagalbą mokiniams, turintiems mokymo(si) sunkumų, pamokų metu.

konsultuoja, pataria mokytojams ir tėvams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems mokymo(si) sunkumų, mokomąją medžiagą.

 

LOGOPEDAS:

  •  teikia pagalbą mokiniams, kurie turi tarties, skaitymo bei rašymo sunkumų;
  •  teikia pagalbą ne pamokų metu: gali būti individualios (1 mokinys), pogrupinės (2-4 mokiniai) ar grupinės (5-8 mokiniai) pratybos;
  •  konsultuoja, teikia rekomendacijas mokytojams bei tėvams, kaip padėti šalinti tarties, skaitymo, rašymo sunkumus.

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS:

drauge su klasių auklėtojais užtikrina vaikų saugumą, padeda vaikui ugdyti socialinius gebėjimus bei įgūdžius, vykdo neigiamų socialinių reiškinių prevenciją, skatina socialinį aktyvumą;

vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);

teikia pagalbą vaikams, tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams, mokytojams ir mokykloje dirbantiems specialistams sprendžiant įvairias socialines pedagogines problemas.

padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir psichologinę pagalbą.

vykdo saviraiškos ir mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocijų ir elgesio bei kitų problemų sprendimo ir prevencijos programas;

organizuoja mokinių lankomumo, nemokamo maitinimo apskaitą.

 

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-16.30 8.00 – 15.30 9.00 – 16.30 8.00 – 16.00 8.00 – 15.00
Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

Pietų pertrauka

12.00 – 12.30

 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS

formuoja teisingą mokinių požiūrį į sveikatą, ugdo sveikos gyvensenos įgūdžius;

kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus;

teikia pirmąją pagalbą mokiniams;

rengia ir platina informacinę medžiagą aktualiais sveikatos stiprinimo klausimais.