Įtraukusis ugdymas

Respublikinė teorinė konferencija ,,Įtraukusis ugdymas: AŠ+TU+JIE+JOS=MES”
Lapkričio 22 d. Pradinės mokyklos socialinė pedagogė Lina Seferoglu, psichologė Laura Liepinė, specialioji pedagogė Indra Motekaitienė, pradinio ugdymo mokytoja Agnė Kuginytė, muzikos mokytoja Liudmila Bliudžiuvaitienė dalyvavo respublikinėje teorinėje konferencijoje ,,Įtraukusis ugdymas: AŠ+TU+JIE+JOS=MES”.
Konferenciją organizavo Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio Beržų progimnazija ir Panevėžio miesto pedagogų švietimo centras.
Šis renginys tūkstantmečio mokyklų (TŪM) programos dalis.
Konferencijoje dalyvavo:
Ignas Gaižiūnas, Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patarėjas bendrojo (įtraukiojo) ugdymo klausimais. Jis skaitė pranešimą ,,Įtraukties švietime plėtra Lietuvoje“.
Rasa Butvilienė, Panevėžio Beržų progimnazijos mokinio mama. Mokinio mama pasidalino patirtimi ,, Įtrauktis mamos akimis”.
Ramūnas Jukna, Panevėžio kolegijos dėstytojas, psichologas, pastorius. Lektorius skaitė pranešimą ,,Neįgalus vaikas šeimoje ir visuomenėje”.
Katažina Zvonkuvienė, atlikėja, autistiško vaiko mama. Katažina pasidalino mintimis ,,Sunkumai mane sustiprino”.
Simona Jakšytė, vaikų neurologė. Gydytoja skaitė panešimą ,,Mokyklinio amžiaus vaikų neurologinės problemos”.
Mindaugas Gurevičius, vaikų ir paauglių psichiatras. Specialistas pristatė temą ,,Emocijų reguliacijos principai”.
Alma Pupštienė, Panevėžio Beržų progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja. Mokytoja skaitė pranešimą ir dalinosi patirtimi ,,Autistiškų mokinių proprioceptinė sistema ir efektyvūs reguliavimo būdai pamokoje”.
Rėda Makrickaitė-Grigaitienė, neuroedukatorė, neuropraktikė. Lektorė skaitė pranešimą ,,Neuroedukacija ir nauji iššūkiai – misija įmanoma!“
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Stažuotė  „Įtrauktis diegiant universalaus dizaino ugdyme prieigą“

Lapkričio 23 dieną Pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė ir specialioji pedagogė Indra Motekaitienė kartu su Tūkstantmečio mokyklų vadovais, mokytojais, švietimo pagalbos specialistais dalyvavo Utenos mieste vykusioje  stažuotėje „Įtrauktis diegiant universalaus dizaino ugdyme prieigą“.

Išvykos tikslas – didinti pedagogų gebėjimą užtikrinti visų besimokančiųjų poreikius, taikant universalaus dizaino mokymuisi metodus.

Praktinėmis patirtimis dalijosi Utenos švietimo centro Vitalija Bujanauskienė, Krašuonos ir Aukštakalnio progimnazijų bei Dauniškio gimnazijos pedagogai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė

3c kl. mokiniai mokyklos socialinės pedagogės iniciatyva lankėsi Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinėje mokykloje, kur susitiko su šios mokyklos mokiniais bei darbuotojais. Draugiški, bendri užsiėmimai bei žaidimai prasidėjo nuo minčių lietaus. Tolerancija – kas tai? Visiems išsisakyti ir suprasti vieniems kitus labai padėjo gestų kalbos vertėja. O bendrauti, draugauti teko dar ir porose gaminant šių metų tolerancijos simbolį – žibintą bei žaidžiant žaidimus. Po draugiško pasibuvimo būryje Pradinės mokinių laukė gestų kalbos pamokėlė, kurią pradėjo šios mokyklos direktorė Danutė Kriščiūnienė pasveikindama atvykusius svečius. Pamokos metu, kurią vedė visiškai negirdintis, bet kalbėti galintis mokytojas Vilius Glušokas, ne tik daug sužinota, pasimokyta gestų abėcėlė, bet ir gestų pagalba išmokta pasakyti savo vardą. Na, o išvyka užbaigta ekskursija, pažintimi po mokyklą. Grįžus į savo mylimą Pradinę visi noriai dalinosi išvykos įspūdžiais, aptarė kam gi reikalinga gestų kalba, kuo ji svarbi mums – girdintiems. Ir dar pavyko išsiaiškinti, kad aplankytos mokyklos simbolis – sraigė! Tikimės, kad tolerancija bei jos supratimas gyvuos ir širdelėse, ir kasdieniniame gyvenime.
Mokytoja Audronė Gubistienė ir socialinė pedagogė Lina Seferoglu