Gamtamokslinė akademija

 

Vaikai, kurių intelektiniai gebėjimai yra labai aukšti ir kurie gali efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties, šiais metais lanko Gamtamokslinės akademijos užsiėmimus. Kadangi, turėdami šių intelektinių gebėjimų, gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais, jie yra suburti į grupę, kur ugdomi pagal ekspertų paruoštą pradinio mokyklinio amžiaus gabių vaikų pagilinto gamtamokslinio ugdymo programą.

 

II – IV kl. mokiniams užsiėmimus veda mokytojos: Laimutė Žukauskienė, Rita Marcinkevičienė.