Veikianti lyderystė

STEAM: šiuolaikiškai, patraukliai, integraliai ir motyvuojančiai
Birželio 19-21 d. Pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė, karjeros specialistė Edita Strolienė, mokytojos: Svetlana Likšienė, Birutė Kolinienė, Audronė Gubistienė, Edita Daraškienė dalyvavo STEAM stovykloje „STEAM: šiuolaikiškai, patraukliai, integraliai ir motyvuojančiai“. STEAM sąvoka šiandien neatsiejama nuo mokyklinio ugdymo ir apima gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, kūrybos (menų) ir matematikos disciplinas. Tai ne atskiros disciplinos, o edukacijos filosofijos rūšis, kai tuo pačiu metu suteikiama galimybė mokytis visų šių dalykų. Pedagogai dalyvavo edukaciniuose STEAM užsiėmimuose: „Kiek matematikos ir gamtos mokslų reikia miške?“, „Arbatos magija: žoliavimas, paruošimas, mišinių sveikatai sudarymas, degustavimas“ , „Savijautos ir emocinės sveikatos stiprinimas per STEAM veiklą“. Labai buvo įdomu pamokose 13 klasei: „Dirbtinis intelektas įvairių dalykų pamokose“, „Per teatrinį ugdymą link savęs“. Įvairias veiklas atlikome kūrybinėse dirbtuvėse: „Kai susitinka kūryba ir inovacijos“ „STEAM veiklų taikymas dailės pamokose kūrybiškumui ugdyti“, „Meno ir mokslo jungtys. Bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų gilinimas, emocinės ir psichologinės sveikatos stiprinimas.“ Susitiko su prozininku, gamtininku, fotografu, aplinkosaugininku, radijo laidų autoriumi ir vedėju, 2015–2020 m. LRT „Nacionalinių ekspedicijų“ dalyviu Selemonu Paltanavičiumi. Aktyviai dalyvavo praktinėse veiklose: „LEGO konstravimo iššūkiai“, „Automobilio dūžio testas“. Veiklų metu pedagogai ne tik kryptingai gilino STEAM dalykų didaktines kompetencijas, stiprino emocinę ir psichologinę sveikatą, bet ir smagiai leido laiką su kolegomis!
Visomis gautomis žiniomis tikrai pasidalinsime su kolegomis, bet jau tik rudenį!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
TŪM stažuotė „Kūrybiškumo ugdymas STEAM dalykų pamokose“
2024 m. birželio 12 d. Pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė ir pradinio ugdymo mokytojai: Svetlana Likšienė, Gitana Zupkaitė, Kristina Skaparaitė dalyvavo stažuotėje, skirtoje TŪM mokyklų komandoms „Kūrybiškumo ugdymas STEAM dalykų pamokose“. Stažuotės dalyviai lankėsi Šiaulių techninės kūrybos centre ir Telšių apskrities STEAM atviros prieigos centre. Vyko STEAM centrų erdvių, projektų pristatymai ir labai įdomios veiklos. Veiklų metu pedagogai „tapo“ inžinieriais, fizikais, atradėjais ir kūrėjais. Telšiuose susipažinome su Telšių istorija. Ir kaip gi Telšiuose be meškos ir jos nosies patrynimo?! Sugalvojome norus! Tikimės, kad jie pildysis!
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė
Mokytojai moko ir mokosi
Gegužės 16 d. Pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Audronė Gubistienė vedė pamoką „Projektinė veikla ugdymo procese 2 klasėje“. 13 pamokoje dalyvavo miesto pradinio ugdymo mokytojai. Pamokos metu mokytojai buvo supažindinti su 2022-2023 m.m./2023-2024 m.m. Pradinėje mokykloje vykdytomis projektinėmis veiklomis, mokytojos paruoštomis metodinėmis priemonėmis, sklaida. Mokytoja pristatė išsamią projektinės veiklos „Šeimos istorija – mano istorija“ integraciją į mokomuosius dalykus: matematiką, lietuvių kalbą, pasaulio pažinimą, dailę-technologijas, klasės valandėlę, fizinį ugdymą. Taip pat pasidalino metodine medžiaga: „Pamatyk, pažink, pasidalink“, „Mano augintinis“, „Gerų darbų eglutė“, „Šeimos istorija – mano istorija“, teksto žymėjimo metodu „Žinojau. Naujiena. Svarbu. Nustebino. Patiko“, mokytojos sudarytu tekstu „Ąžuolai“, rekomenduojamų perskaityti knygų, kurios padeda puoselėti tam tikras vertybes sąrašu bei pagal vadovėlių seriją „Taip“ 2 – 3 klasėms sudarytu knygų sąrašu. Mokytoja supažindino, pasidalino su mokinių įsivertinimo būdais „Veidas“, „Įsivertinimo žvaigždė“.
Direktoriaus pavaduotoja Dalia Dausienė
Universalus dizainas švietime arba kai mažiau yra geriau
Balandžio 24 dieną Vilniuje, trijose vietose – Kunigaikščio Gedimino progimnazijoje, „Upės Teka” individualių ugdymosi poreikių centre bei sensorinių erdvių centre “Penki pojūčiai” vyko “Universalaus dizaino taikymo praktikos ugdymo procese” mokymai. Mokymuose dalyvavo mūsų mokykos pradinio ugdymo mokytojos: Agnė Kuginytė, Lina Misevičienė, Asta Savickienė. Mokytojos sužinojo apie universalaus dizaino mokymuisi principus, kaip pripažinti individualius mokinių poreikius ir suteikti galimybes visiems pasiekti mokymo(si) sėkmę. Didelis dėmesys mokymuose skirtas mokyklos erdvių, sensorinių kambarių įrengimui, kūrimui, taip pat, tinkamų priemonių, padedančių mokiniams, nurimti, susikoncentruoti, taikymui.
Džiugu, jog Panevėžio pradinė mokykla ir mokytojai daugelį priemonių turi ir sėkmingai naudoja – nuo ergoterapinės masės, balansinių pagalvėlių iki sensorinės erdvės įkūrimo. Mokymus vedantieji akcentavo, jog visgi mokiniams skiriant nusiraminimo, skatinimo priemones tinkamiausias teiginys – mažiau yra geriau. Svarbu, jog priemonės būtų kryptingai taikomos, nekeltų mokiniams dar didesnio streso ar išsiblaškymo.
Tad mokymai iš tiesų buvo naudingi, įdomūs ir įtraukiantys!
Mokytoja Agnė

Mokytojai mokosi
Snieguotą balandžio 23 d. Panevėžio miesto menų ir saviraiškos dalykų mokytojai, o su jais kartu ir mūsų mokyklos muzikos mokytojos Liudmila Bliudžiuvaitienė ir Rūta Remenytė-Linkonė dalyvavo programos „Tūkstantmečio mokyklos“ stažuotėje „Kultūrinio ugdymo prieinamumas Vilniaus mieste“. Stažuotė organizuota skatinant mokyklos kultūros kaitą įgyvendinant socialines iniciatyvas, organizuojant netradicinį mokymąsi, pasitelkiant profesionalius menininkus, kūrėjus. Vilniaus miesto kultūros erdvėse mokytojai mokėsi įtraukiančių metodų, padedančių suderinti saviraišką, žinių ir gebėjimų įgijimą ir dalyvavimą. Gedimino pilies bokšte kartu su „Pojūčių teatro“ organizatoriais patyrė sensorinę edukaciją apie Vilniaus miesto istoriją, diskutavo kaip veikia sensorinės priemonės, kokiais būdais kuriamas pasakojimas ir kaip šias priemones galima būtų integruoti į technologijų, dailės, teatro bei šokio pamokas. Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus padalinyje – Vytauto Kasiulio dailės muziejuje – susipažino su projekto „Savas muziejus“ teikiamomis galimybėmis vesti pamokas kartu su darbuotais, kurie savo paslaugas pritaiko specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, veda edukacijas autistiškiems vaikams ir suaugusiems, adaptuodami veiklas ir turinį. Teatro „No Shoes“ aktorė pakvietė į edukacinį užsiėmimą mokytojams „Kompetencijų ugdymas, taikant meninės raiškos metodus“. Šie praktiniai mokymai skatino mokytojus teatro žaidimų, neverbalinės raiškos, kūrybinio rašymo, muzikavimo, piešimo ir kitų spontanišką kūrybą skatinančių metodų taikymą.

 

Mokytojai moko ir mokosi!

13 pamoka

Kovo 12 d. Pradinės mokyklos mokytoja Laimutė Žukauskienė vedė pamoką „Elektroninių ir popierinių knygų skaitymo privalumai ir trūkumai“. 13 pamokoje dalyvavo miesto pradinio ugdymo mokytojai. Mokytojai naudojosi popierinėmis knygomis – enciklopedijomis apie gamtą ir elektroninėmis knygomis planšetėse, nurodė popierinių ir elektroninių knygų privalumus ir trūkumus. Buvo pateikta metodinė medžiaga: sudarytas kryžiažodis ir žodžių dėlionė, elektroninių knygų sąrašas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

Stažuotė Estijoje

Kovo 4-8 dienomis mokyklos direktorė Kristina Žaltauskienė ir specialioji pedagogė Indra Motekaitienė buvo išvykusios į projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos I“ komandiruotę – stažuotę ,,STEAM ugdymas Estijos švietime“ Taline ir Tartu miestuose.

Aplankėme Talino 21-ąją mokyklą. Tai viena iš didžiausių Taline ir Estijos mokyklų, kuri nuolat patenka į geriausių Estijos vidurinių mokyklų dešimtuką, o akademiniai pasiekimai lyginami su pasaulio mokyklomis. Pamatėme didelę, erdvią, šiuolaikišką, dailės kūriniais išpuoštą mokyklą, kur visi mokiniai ne tik puikiai mokosi, bet ir laikosi susitarimų. Taip pat aplankėme Talino Paaskula mokyklą su daugybę projektų ,,Ekos mokykla“, ,,Judėjimo mokykla“, ,,Kiva“. Patrauklios, šiuolaikiškos erdvės, turtinga priemonėmis. Šiltai priėmė ir Tartu Mart Reiniku mokykla, išsiskirianti praktinėmis matematikos, gamtos mokslų studijomis.

Aplankėme Sveikatos muziejų, Baltijos šalių mokslo ir žinių centrą AHHAA. Čia įdomiai ir patraukliai supažindinama su fizikos dėsniais, chemijos įdomybėmis ir kitais mokslo objektais. Čia galima paeksperimentuoti, išbandyti įvairius prietaisus, paliesti, pačiupinėti įvairias medžiagas, pajusti laisvo kritimo jaudulį, patirti žemės drebėjimą, pilotuoti kosminį laivą, pabūti audros debesyje. Mes krykštavome kaip vaikai…

Panevėžio miesto pedagogus ir švietimo darbuotojus  lydėjo Estijos švietimo ekspertai Sirja ir Geirg Aher. Taip pat susitikome su Tartu miesto Vice meru, kuris supažindino su Estijos švietimo strategijomis. O kur dar ekskursijos po Talino ir Tartu senamiesčius Nuoširdžiai tariame Ačiū mūsų stažuotės organizatoriams! Grįžome su gražiomis idėjomis, kurias pritaikysime ir mūsų mokykloje.

Direktorė K. Žaltauskienė ir spec. pedagogė I. Motekaitienė

Lyderystė veikiant!
Vasario 20 d. Pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai Edita Daraškienė, Birutė Kolinienė, Svetlana Likšienė ir socialinė pedagogė Lina Seferoglu dalyvavo nuotolinėje respublikinėje pradinių klasių mokytojų konferencijoje „Patirtys ir IT panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme“. Buvo skaitytas pranešimas „Pikseliukai“. Konferenciją organizavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia
Lyderystė
Kol Pradinės mokyklos mokinukai atostogauja, jų mokytojai mokosi! Vasario 20 d. Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinėje mokykloje vyko mokymai „Įtraukiojo ugdymo metodai, būdai, formos ir įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose“. Lektorė Vitalija Grigaitienė kalbėjo apie įtraukiojo ugdymo pokyčius, įtraukiojo ugdymo mokymo būdus, formas, metodus, vertinimą, bendradarbiavimą. Mokymuose dalyvavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė, specialioji pedagogė Indra Motekaitienė, pradinio ugdymo mokytojos Agnė Kuginytė, Rita Pankinaitė ir Gitana Zupkaitė.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia

 

13 pamoka miesto anglų kalbos mokytojams

Sausio 18d. anglų kalbos mokytoja Jūratė Antipirovičienė vedė 13 pamoką miesto anglų kalbos mokytojams ,,Avataro kūrimas. Prisistatymas“. Užsiėmimo metu, aptarę elementaraus prisistatymo
klausimus, susipažinę ir naudodami Voki programėlę, savarankiškai ar su minimalia draugo, vertėjo bei mokytojos pagalba, visi dalyviai sėkmingai sukūrė ir pademonstravo 7-10 sakinių prisistatymą.
Pamokoje dalyvavo mokytojai iš Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos, Alfonso Lipniūno, ,,Šaltinio“, ,,Saulėtekio“, ,,Vilties“ progimnazijų bei Panevėžio pradinės mokyklos.
Anglų kalbos mokytoja Jūratė