MĖLYNAS ŽIEDELIS
Paklaust tavęs norėjau,
– Man pasakyk, tėveli,
Kodėl gėlytę melsvą
Šiandieną žmonės segi?
Ir tarė man tėvelis,
Taip stipriai apkabinęs:
– Tas mėlynas žiedelis –
Visiems kas laisvę gynė.
Tiems kas karštai mylėjo
Mūs Lietuvą – Tėvynę
Ir viską paaukojo,
Kad būt laisva gimtinė.
Paimsiu baltą lapą,
Nupiešiu šį žiedelį.
Jį saugosiu, mylėsiu
Savo mažoj širdelėj.
/Kęstutis Ivinskis/
Šiandien, sausio 13-ąją, minėdami Laisvės gynėjų dieną, pamokas pradėjome uždegdami atminimo žvakeles, piešdami neužmirštuolės žiedus, giedodami Lietuvos himną, kalbėdami apie tai, kas šiandien yra laisvė.
Dalinamės 2c klasės mokinių mintimis:
Laisvė – kai mūsų nepuola.
Laisvė – kai gali keliauti, kur panorėjęs, kai gali mylėti ir tikėti, kad tave myli. Turėti savo namus ir kiemą.
Laisvė – tai nepriklausomybė nuo kitų.
Laisvė – gyvenimas.
Laisvė – kai tau nekyla jokie neramumai.
Laisvė – kai baigiasi karas ir visi džiaugiasi.
Laisvė – kai esi laimingas, kai ramu.
Laisvė – man tai laisvas gyvenimas, smagus ir labai geras pasaulis. Išgyvena laisvė per karą ir mes išgyvensim.
Laisvė – kai mums niekas nesako, ką daryti. Mes visi džiaugiamės, kad turim tokias geras šeimas, turim valgyt, nuperka reikiamas mokyklai reikalingas priemones.
Laisvė – kai tu gali išreikšti savo mintis, ramiai su visa šeima keliauti kur tik nori, gali atsipalaiduoti, ramiai su šeima praleisti laiką, žaisti su sese ar broliu.