Auganti ir auginanti mokykla

Home / Naujienos / Auganti ir auginanti mokykla
Panevėžio pradinėje mokykloje vyko respublikinis gerosios patirties sklaidos renginys „Auganti ir auginanti mokykla“. Renginyje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai. mokytojų padėjėjos. Buvo skaityti pranešimai:
„Auganti ir auginanti mokykla. Projekto „Kokybės krepšelis“ sėkmės.“
(Panevėžio pradinės mokyklos direktorė K. Žaltauskienė)
„Išmanusis pradinukas“
(Panevėžio pradinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojos B. Kolinienė, E. Daraškienė, S. Likšienė, soc. pedagogė L. Seferoglu)
„Laikas jausti“
(Panevėžio pradinės mokyklos soc. pedagogė L. Seferoglu, psichologė L. Liepinė)
„Mažieji atradimai“
(Panevėžio pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Dausienė)
Po pranešimų pedagogai tobulino žinias kūrybinėse grupėse „Išmanusis pradinukas“, „Laikas jausti“, „Mažieji atradimai“. Vyko refleksijos. Renginys baigėsi projekto „Kokybės krepšelis“ edukacinių erdvių pristatymu, kurios buvo įrengtos šio projekto metu.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia Dausienė