Sakrali muzika skatina draugystę!

Home / Naujienos / Sakrali muzika skatina draugystę!
Panevėžio pradinės mokyklos 4A ir 4C klasių mokiniai kovo 12 d. buvo edukacinėje pamokoje šv. Petro ir Povilo bažnyčioje. Ypač padarė įspūdį meistro Juozapo Radavičiaus vargonai. Du manualus (klaviatūra), pedalus ir 23 balsus turintį instrumentą meistras sukūrė 1887 m. Aukšto profesinio lygio romantinio stiliaus vargonai yra vienas įdomiausių šio lietuvių meistro darbų. Mokiniai išgirdo ilgametės vargonininkės Liudos Vėžytės atliekamus sakralios muzikos kūrinius. Patys pabandė muzikuoti. Sakrali muzika, sakrali vieta gaivina šviesias mintis, kilnius tikslus skatinančius draugystę aplinkoje, kurioje esame.
Muzikos mokytoja Liudmila ir tikybos mokytoja Kristina