Sensorinė -nusiraminimo mini erdvė

Home / Naujienos / Sensorinė -nusiraminimo mini erdvė
Džiaugiamės!!!
Panevėžio pradinėje mokykloje psichologės kabinete įrengta sensorinė -nusiraminimo mini erdvė, kuria naudosis visi mokyklos mokiniai. Švietimo pagalbos specialistai, klasių mokytojai, mokytojų padėjėjai čia organizuos elgesio-emocijų valdymo užsiėmimus, nusiraminimo terapijas. Vyks socialinio emocinio ugdymo užsiėmimai mokiniams turintiems savireguliacijos sunkumų. Vyks muzikos pamokos. Na, aišku, jis bus atviras ir mokyklos darbuotojams, kurie ras laiko ramiai poilsio minutei. Erdvė įrengta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo „Kokybės krepšelis“ projekto.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dalia