Tėvai vaikams apie verslus. Investicijos ir pelnas.

Home / Naujienos / Tėvai vaikams apie verslus. Investicijos ir pelnas.

3a klasės mokiniai kartu su Mortos tėčiu, verslininku, verslo pradmenų mokėsi atlikdami praktines užduotis. Visi pamokos dalyviai pasiskirstė vaidmenimis. Mokinių komandos – įmonės, turinčios direktorių ir atliekančios investuotojo užduotį, tėtis – investuotojas, įmonėms skiriantis pinigus, mokytoja – pirkėja. Užduotys įmonėms – iš turimų lėšų nusipirkti reikiamų priemonių, sukurti pavasarinį atviruką ir jį parduoti. Atlikus užduotis, paaiškėjo, kad įmonėms sekėsi skirtingai – buvo nenuostolingų, pelningų ir nuostolingų. Verslas – kietokas riešutėlis! Mokiniai tobulino matematikos, kūrybiškumo ir komunikacinę, pažinimo ir asmeninę, mokėjimo mokytis kompetencijas.

Mokytoja Birutė Kolinienė